04.02.2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

4 Mart 20220
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2020 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 04.02.2020 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait   KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR 9- (Madde 5-)  İller Bankası Kredi İşlemleri İçin Başkana yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- (Madde 9-) İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftasındaki İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.01.2020 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- (Madde 10-) İzmit İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin “8.6.Kentsel Çalışma Alanı (KÇA)” başlıklı maddesine ilişkin değişiklik talebini içeren plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 31.10.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- (Madde 11-) Depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyonu ile ilgili İmar komisyonunun 31.01.2020 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- (Madde 12-) Denetim komisyonunda çalışan üyelere ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.01.2020 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14- (Madde 13-) Veliahmet mahallesinde bulunan Belediyemize ait binanın,  tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.01.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15- (Madde 14-) Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 2020 yılı tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.01.2020 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16- (Madde 15-) II sayılı  boş kadro değişikliği cetveli ile ilgili Plan Bütçe komisyonunun 22.01.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17- (Madde 16-)  Davadan Feragat konusu ile ilgili Plan Bütçe komisyonunun 22.01.2020 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18- (Madde 17-) Kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 31.01.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19- (Madde 19-) Gündoğdu Mahallesinde yapılan yeni parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 28.01.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20- (Madde 20-) (Soru Önergesi 3-) Elazığ'da yaşanan deprem felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza yardım amacı ile meclis üyelerinin meclis toplantısı huzur haklarının bir oturumunun verilmesi teklifi ile ilgili meclis üyeleri Necat ÇAKIR Mustafa SOYDABAŞ ve Engin DUYMAZ tarafından 04.02.2020 tarihli verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Takririn kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 07.02.2020 tarihinde ilan olunur.

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                           Sevtap CENGİZ

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdür V.

  

                                                                                                                       

 

                        

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz