04.04.2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

20 Nisan 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 DÖNEMİ 04.04.2023 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1.  OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 32- (MADDE 3-) Karaabdülbaki mahallesi 105 ada 209 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 33- (MADDE 4-) Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 34- (MADDE 5-) Kırsal mahalle statüsü ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 27.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 35- (MADDE 7-) İzmit-Süleymaniye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.03.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 36- (MADDE 11-) Veliahmet mahallesi 352 ada 115 nolu parselin kuzeydoğunda bulunan Belediyemize ait binanın Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 3194096 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Saraybahçe Polis Merkezi (Motosikletli Polis Timler Amirliği) olarak kullanılmak üzere, 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 37- (MADDE 16-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (a) bendinde yer alan hüküm gereği, Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.03.2023 tarih ve 3187232 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde; Aysel DEMİRTAŞ 20 oy, Engin DUYMAZ 19 oy ve Halil ATAY 19 oy alarak Encümen üyeliklerine mevcudun oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

KARAR 38- (MADDE 17-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi (a) bendinde yer alan hüküm gereği, ihtisas komisyonlarının kurulması, süresi ve komisyonda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.03.2023 tarih ve 3187235 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

1-Plan ve Bütçe Komisyonu
2- İmar Komisyonu
3- Çevre ve Sağlık Komisyonu
4- Eğitim,  Gençlik ve Spor  Komisyonu
5- Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu
6- Sosyal Hizmetler Komisyonu
7- Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonu
8- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan  komisyonların  1 yıl süre ile kurulmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan  Hayrettin ÜNLÜ, Mehmet İlker KAZAN, Hüseyin ALYÜZ, Yaşar KARDAŞ ve Devrim BAL  mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan  Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, C. Arsal ARISAL ve Nurettin BULUT  mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Eşref Ayhan ARPACI, N. Serra DEMİRKOL, İbrahim KILIÇ, Tuncay AŞKIN ve Devrim BAL mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim, Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Mehmet İlker KAZAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Ertuğrul MALÇOK ve Mehmet BAŞTÜRK mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Şener İNCE, Güzin TAŞTEKİN, Engin DUYMAZ, Yaşar KARDAŞ ve Hakan TANTA mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Fikret HOCAOĞLU, Canan SOYLU, Nazmi AÇIKGÖZ, Tuncay AŞKIN ve Ünal ÖZMURAL mevcudun oy birliği ile   seçilmişlerdir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Erol ÇALIŞKAN, Çağlayan DUMAN, Engin DUYMAZ, Süleyman ŞEN ve Halil İNCİEL mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Vedat YOLDAŞ, Canan SOYLU, Engin DUYMAZ, Mehmet BAŞTÜRK ve Halil İNCİEL mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 18.04.2023 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü