11.04.2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

20 Nisan 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 DÖNEMİ 11.04.2023 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1.  OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 39- (MADDE 3-) EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan işçilerin Kıdem Tazminatı ödemesinin yapılabilmesi için kredi kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 40- (MADDE 4-) Yenişehir mahallesinde yapımı devam eden parka Ersin ALPASLAN isminin verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 41- (MADDE 6-) 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemini kapsayan, 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 16.03.2023 tarih ve 3178285 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2022 yılı Faaliyet Raporu’nun 12 çekimser oya karşın kabulüne karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 18.04.2023 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü