06.08.2020 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Ağustos 20200
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2020 dönemi

1. birleşiminin 1. Oturumu 06.08.2020 Perşembe saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR 36- (Madde 3-) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Akmeşe Mahallesi 2253 nolu 45,00m2 yüzölçümlü parselin tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.07.2020 tarih ve 3159 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Akmeşe Mahallesi 2253 nolu 45,00 m2 yüzölçümlü parselin 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi

KARAR  37-  (Madde 4-)  I sayılı Kadro İhdas Cetveli teklifi ile ilgili 04.03.2020 tarih ve 22 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkında Başkanlık Makamı teklifi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun 27.07.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“I sayılı Kadro İhdası Cetveli” teklifinin kabulüne Belediye meclis üyeleri Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Engin UÇAR, Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Nazmi AÇIKGÖZ, Fikret HOCAOĞLU, Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim KILIÇ, Çağlayan DUMAN, Vedat YOLDAŞ, Fatih ÖZCAN, Mehmet İlker KAZAN, Erol ÇALIŞKAN, Muharrem TUTUŞ, Erkan AKSOY, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ, Engin DUYMAZ' ın çekimser oylarına karşı Belediye Başkanı Fatma Kaplan HÜRRİYET Belediye meclis üyeleri, Ünal ÖZMURAL, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Necat ÇAKIR, Cahit Arsal ARISAL, Yaşar KARDAŞ, Çetin SARICA, Mehmet BAŞTÜRK, Mehmet BAŞTAN, Devrim BAL, Halil İNCİEL, Ertuğrul MALÇOK, Süleyman ŞEN, Dilek YALÇIN, Mustafa ZENGİN' in kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 38- (Madde 5-) II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli  ( Hesap İşleri Müdürü ) boş bulunan kadronun (dondurulan) İptali teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.07.2020 tarihli raporu.

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 39- (Madde 6-) I sayılı Kadro İhdası Cetveli (Belediye Tiyatro Müdürlüğü) teklifi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun 27.07.2020 tarihli raporu.

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 40- (Madde 😎 İzmit İlçesi Yenişehir Gülbahçe Kadriye Mahalle isminin GÜLBAHÇE olarak değiştirilmesi  teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 28.07.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 41- (Madde 9-) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif 22 adet mahallenin 6 (altı) bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 30.07.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 42- (Madde 10-) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif 18 adet mahallenin 6 (altı) bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 30.07.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 43- (Madde 12-) Uygulama İmar Planı Değişikliği (Anıt Ağaç Sembollerinin plan üzerinden kaldırılması)  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.07.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 44- (Madde 13-) Uygulama İmar Planı Değişikliği.  (Enerji Nakil Hattının  imar üzerinden kaldırılması) teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.07.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 45- (Madde 14-) Uygulama İmar Planı Değişikliği (M.Alipaşa mah. Sabit Barış Sokak  düzenlenmesi) teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 22.07.2020 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

KARAR 46- ÖNERGE – Madde 18  Ak parti meclis üyesi Aykut ÇAĞLAYAN’ın istifası nedeni ile boşalan Eğitim Gençlik ve Spor Komisyon üyeliğine yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili 06.08.2020 tarihli yazılı önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Meclis üyesi Aykut ÇAĞLAYAN 'ın 13.07.2020 tarihli istifa talebi nedeniyle boşalan Eğitim Gençlik ve Spor komisyonu üyeliğine, İzmit Belediye Meclis üyeleri Hayrettin ÜNLÜ ve Mustafa SOYDABAŞ tarafından verilen 06.08.2020 tarihli takririn oylanması neticesinde; Nazmi AÇIKGÖZ'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 12.08.2020 tarihinde ilan olunur.

 

 

                                                                                                                           Sevtap CENGİZ

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdür V.

  

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz