Mart 2023 Komisyon Raporları

20 Nisan 2023
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.03.2023 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parselin maliki Muzaffer TOY, taşınmazın tamamını mezarlık olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Belediyemize hibe alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.02.2023 tarih ve 3167532 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parselin maliki Muzaffer TOY, taşınmazın tamamını mezarlık olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Belediyemize hibe etmek istemekte olup; Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parselin, mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Muzaffer TOY’dan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.g maddesine göre hibe alınmasına komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.03.2023

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                       Üye

 

                                   Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                          Üye                                                    Üye

                                     (Katılmadı)

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.03.2023 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Karaabdülbaki Mahallesi 105 ada 209 parsel nolu 14.086,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih ve 3161569 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belsa Plaza B Blok kira borçlarından dolayı Kocaeli İcra Dairesi aracılığıyla 2020/5757 Esas sayılı dosya ile haciz konulan Belediyemize ait Karaabdülbaki Mahallesi 105 ada 209 parsel nolu 14.086,11 m2 yüzölçümlü taşınmazımız Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satıldığından dolayı komisyonumuza gelen teklifin bir hükmü kalmamış olup; evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.03.2023

 

     Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                              Başkan Vekili                                       Üye

 

                                   Dilek YALÇIN                                      Tuncay AŞKIN

                                          Üye                                                        Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 07.03.2023 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kırsal mahalle statüsü ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.02.2023 tarih ve 3176223  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 27.03.2023 tarih ve 2710902 sayılı yazısına istinaden evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.03.2023

 

Şener İNCE                                            Süleyman ŞEN                         M.İlker KAZAN 

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                               Başkan Vekili                                   Üye

 

                                            Halil İNCİEL                                     Çağlayan DUMAN

                                                  Üye                                                        Üye