12.04.2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12 Nisan 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİ 12.04.2021 PAZARTESİ SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1. 2. OTURUMLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR 27- (Madde 3-) İhtisas Komisyonları seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2021 tarih ve 73 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Komisyonların 1 yıl süre ile kurulması, komisyonlarda görev alacak üye sayısında parti grupları arasında yaşanan anlaşmazlık neticesinde Türkiye Belediyeler Birliği'nden yazılı görüş alınması, yeni ihtisas komisyonlarının görüş yazısı geldikten sonra Mayıs ayında yapılacak olan mecliste belirlenmesi ve yeni üyeler seçilene kadar eski üyelerin komisyonlarda görevlerinin devam etmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.   

KARAR 28- (Madde 10-) İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy) sınırları içerisinde “Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanan alanda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazı içeren İmar Komisyonunun 31.03.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29- (Madde 11-) İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi”ndeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar Komisyonunun 24.03.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30- (Madde 12-) İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 198 ada 1 parselin “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17.03.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 31- (Madde 13-) İzmit-Kocatepe (tapuda Hatipköy) Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı Paftası 2056 ada 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 31.03.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 32- (Madde 16-) 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak olan Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince 01 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme  Müdürlüğünün 19.03.2021 tarih ve 35 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şeklinde 2020 yılı  Faaliyet Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 19.04.2021 tarihinde ilan olunur.

 

 

 

                                                                                                                           Şaziye MARUL

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdürü

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz