Mayıs 2021 Komisyon Raporları

1 Mayıs 20210
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği; belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (Dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.04.2021 tarih ve 1562 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Şeklindeki “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.05.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                      Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

Üye                                                                 Üye

                                                                (Katılmadı)

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti belediyemize ait olan Kısalar Mahallesi 7 nolu 260 m2’lik parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarih ve 2234 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Mülkiyeti belediyemize ait olan Kısalar Mahallesi 7 nolu 260 m2’lik parselin olduğu yer köyün geçiş noktası ve yol güzergâhında olmasından dolayı gerekli çalışmaların yapılması için evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.05.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                       Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

Üye                                                               Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2020 yılı Sayıştay denetimine esas olmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 58. maddesinde zikredilen “Ulusal Bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir” maddesi gereği Ulusal Bayram günlerinde çalışma ruhsatı almak zorunda olan işyerleriyle ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 09.04.2021 tarih ve 451 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Ulusal Bayram günlerinde çalışma ruhsatı almak zorunda olan işyerlerinin harçları 2022 yılına ait tarife cetvellerine eklenmek suretiyle Eylül meclisinde görüşülmek üzere evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.05.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                       Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

Üye                                                                Üye

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU ORTAK RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmüne dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla % 70 hibe, % 30 çiftçi katkı payı ile yerli ekmeklik buğday tohumu desteğinde bulunulması ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 11.05.2021 tarih ve 136 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden dolayı meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.05.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                   Şener İNCE                                Çağlayan DUMAN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.         Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.              Plan ve Bütçe Bşk. Vekili

 

Halil İNCİEL                                         Vedat YOLDAŞ                         Süleyman ŞEN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk. V.     Plan ve Bütçe Kom.Üyesi      Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

Necat ÇAKIR                                     Mehmet ÇETİN                           Dilek YALÇIN

Plan ve Bütçe Kom.Üyesi        Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi        Plan ve Bütçe Kom.Üyesi

 

Çağlayan DUMAN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU ORTAK RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve gündemin 21. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmüne dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, öncelikle kırsal alanda yaşayan kadın ve gençleri üretime katmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla % 90 destek, % 10 katkı payı ile alternatif ürün aronya fidesi desteğinin verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 11.05.2021 tarih ve 137 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden dolayı meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.05.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                  Şener İNCE                                Çağlayan DUMAN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.         Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.              Plan ve Bütçe Bşk. Vekili

 

Halil İNCİEL                                       Vedat YOLDAŞ                          Süleyman ŞEN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk. V.    Plan ve Bütçe Kom.Üyesi     Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

Necat ÇAKIR                                      Mehmet ÇETİN                           Dilek YALÇIN

Plan ve Bütçe Kom.Üyesi        Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi        Plan ve Bütçe Kom.Üyesi

 

Çağlayan DUMAN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz