01.10.2019 Tarihli Meclis Kararları

1 Ekim 20190
Metni Sesli Dinle

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 2019 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 01.10.2019 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ

 

 

KARAR 61 (Madde 7-) İzmit Belediyesi ve UNICEF'in ortaklaşa yapmış olduğu “Benim Evim Çoçuk ve Gençlik Merkezi” projesinin örnek proje seçilmesi sebebiyle Köln'de gerçekleştirilecek olan Çocuk Dostu Şehirler Zirvesine İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan HÜRRİYET davet edilmiştir. 14-18 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Zirve'nin tüm masrafları UNICEF tarafından karşılanacak olup, belirtilen tarihlerde İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan HÜRRİYET'in görevlendirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 1419 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  
İzmit Belediyesi ve UNICEF'in ortaklaşa yapmış olduğu “Benim Evim Çoçuk ve Gençlik Merkezi” projesinin örnek proje seçilmesi sebebiyle 14-18 Ekim 2019 tarihlerinde Köln'de gerçekleştirilecek olan Çocuk Dostu Şehirler Zirvesine tüm masraflarının UNICEF tarafından karşılanmak üzere İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan HÜRRİYET'in görevlendirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR 62- (Madde 😎 2018 Yılı Ocak ayından bugüne devam eden Via Francigena Kültür Rotası, Trace Your Eco ve Türkiye Kültür Rotaları İşbirliği Projesi kapsamında kentin tanıtımı, kültürel, doğa, sportif, sosyal çalışmalar, kırsal alanda gelişmeleri desteklemek ve Sivil Toplum Diyaloğu hibe programına yapılacak proje başvurusunda ortak olmak üzere çalışmalar yapmak üzere belediyemizle daha önceden yapılmış işbirliği protokolünün yenilenmesi söz konusu dernek ile kentin kültürel ve sosyal yaşamına olumlu katkılar verebilecek çalışmalar yapabilmek adına işbirliği protokolünü imzalamak için İzmit Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.09.2019 tarih ve 1415 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 63- (Madde 10-) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Eseler Mahallesi 105 ada 131 nolu parselde bulunan mahalle konağının 2.katının İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.09.2019 tarih ve 4839 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 64- (Madde 13-) 2020-2024 yıllarına ilişkin olarak hazırlanan stratejik plan taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.09.2019 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

KARAR 65- (Madde 14-) Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere evsel çöplerin ve geri dönüşüm atıklarının geçici olarak depolandığı çöp konteynerlerinin satın alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  bakanlığın uygun gördüğü  miktarda şartlı ayni yardım talebinde bulunulması, belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasının teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

 

KARAR 66- (Madde 15-)  Belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve derece değişikliği ile ilgili III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

 

KARAR 67- (Madde 16-) Belediyemizde hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olan Stratejik Planlama ve Performans Birimi’nin  yeni oluşturulan  müdürlük adı altında daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle ilgi yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu  ile ilgili hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

 

KARAR 68- (Madde 17-) Kurulan Pazar Yerlerinde düzenlemeler yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.09.2019 tarihli raporu  okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 07.10.2019 tarihinde ilan olunur.

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Sevtap CENGİZ

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdür V.

  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz