03.06.2014 Tarihli Meclis Kararları

3 Haziran 20140
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                       

                                                      =============

 Bosna Hersek´in Saraybosna Hadzici Belediyesi tarafından 01-05 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenecek, festivalde belediyemizi temsilen kısa adı, M.A.P HOYTAĞ olan İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklor topluluğu ile iki adet şoförün katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.05.2014 tarih ve 714 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Dr.Nevzat DOĞAN                        Birol SAĞLAM                        Hüseyin POLATTİMUR                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       ——————-                                                      

KARAR 41-  Yapılanma Koşulları Özelleştirilmiş Şartlar İçeren Özel Hüküm Bölgeleri(ÖHB) : ÖHB sembolü ile koşullandırılmış konut alanlarında;

4.3.1. 5000 m⊃ ( 5000mdahil ) ile 10000 m⊃ arasında büyüklüğe sahip parseller ;

4.3.1.a. Uygulama imar planında T.A.K.S. değeri 0.40´ın altında ve  kat adedi 2 ve daha az olan yapı adalarında ; toplam E değerinin 0.80´i aşmaması şartıyla Emsal değerine 0.10 oranında ilave inşaat alanı hakkı  verilebilir. Ö.H.B alanı içinde yer alıp ,  5000 m2´nin altında büyüklüğü olan parsellerin 0.10 oranındaki ilave inşaat  hakkından yararlanmaları mümkün olmaz.

4.3.1.b. Uygulama imar planında  kat adedi 3 ve daha fazla olan yapı adalarında , ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle Emsal değerine 0.10 oranında ilave inşaat hakkı , imar planı kat sayısı veya yüksekliğine ise 1 kat veya 1 kat karşılığı tanımlanmış yükseklik değeri kadar ilave kat ve yükseklik hakkı verilebilir.

4.3.1.c. 5000 m2´nin altında büyüklüğe sahip parseller  Ö.H.B alanı içinde yer alsalar da , bu alanın 4.3.1.amaddesinde belirtilen ilave inşaat  hakkından yararlanmaları mümkün olmaz. Bu durumda yapılanma imar planı üzerindeki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir.

4.3.1.d. Ö.H.B alanı içinde yer alan parsellerde imar planı yapılanma koşullarına göre ifraz yapılabilir ancak büyüklüğü 5000m.2´nin altında olan parsellerde yapılanma imar planı üzerindeki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir.

4.3.3. Uygulama alanı  içerisinde  yapılacak  yapıların  otopark  ihtiyacının  kendi  alanları  içerinde  karşılanacaktır.” Söz konusu alan ve çevresinde mevcut imar planı üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda; nitelikli toplu yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde öngörülen yapılaşma koşulunun civardaki yapılaşma koşullarına uygun olmadığı, bu haliyle de planlamanın eşitlik ilkesi ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği belirlendiğinden uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

Dr.Nevzat DOĞAN                        Birol SAĞLAM                        Hüseyin POLATTİMUR                      

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                      =============

İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d nazım imar planı paftası, G23b.24d.1c uygulama imar planı paftası, 4411 ada 7 no´lu parsel ile 1049 ada 22 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.05.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-Yenidoğan Mahallesi, 4411 ada 7 nolu parsel hissedarları tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne yapılan talep doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2014 tarih ve 196 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile SEDAŞ Arge Yatırım Planlama ve Şebeke Sağlama Müdürlüğü, Arge Yatırım Planlama Başmühendisliği´nden alınan 03.02.2014 tarih ve 168 sayılı uygun görüş ile birlikte mevcut imar planında “Konut Alanı ve Trafo Alanı” kullanımına sahip 4411 ada 7 nolu parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı”nın, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımındaki 1049 ada 22 nolu parselin bir kısmında düzenlendiği ve 4411 ada 7 parselde kaldırılan Trafo Alanının ise Konut Alanına dâhil edilerek planlandığı tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda, Dr.Nevzat DOĞAN                        Birol SAĞLAM                        Hüseyin POLATTİMUR                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                         =============

 

 

KARAR 43-                                       

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN  

UNVAN KODU*

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

  1. Personelin müktesebi
  2. Personelin öğrenim durumu
  3. Personelin hizmet süresi
  4. Dolu kadro değişikliğ                    

11163

G.İ.H.

Tarımsal Hizmetler Müdürü

1

1

Hizmet gereği

11108

G.İ.H.

Kırsal Hizmetler Müdürü

1

1

Hizmet gereği

11107

G.İ.H.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

1

1

Hizmet gereği

11152

G.İ.H.

Spor İşleri Müdürü

1

1

Hizmet gereği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORM KADRO STANNDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE YER VERİLMEYEN ÜNVANLAR İÇİN ÜNVAN KODU “0” OLARAK YAZILACAKTIR.

Yukarıda belirtilen tabloda II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

 

 

KARAR 44-        Bulgaristanın Montana Belediyesi tarafından 07-21 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Makedonya Veles  kentinde 01-05 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Makedonya Veles  Uluslararası Folklör Festivalinde ve Fransa Gannat´ta 17-29 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Etnik ve  Kültürler Festivalinde belediyemizi temsilen Kocaeli Armelit Folklor  ve Gençlik Spor Kulübü´nün yer almasına  ve ekli Kırküç  (43) kişiden  oluşan davetli listesinde bulunan kafilenin  gidiş-geliş bedelleri ile her türlü masraflarının kendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz