03.06.2014 Tarihli Tutanak Özeti

3 Haziran 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  03.06.2014 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf SAMİ ÇINAR , Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM,  Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Erkan AKSOY,  Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP,  İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

G1-  İlçemizdeki genç nüfus nedeniyle uyuşturucu satıcıları özellikle BONZAİ isimli uyuşturucu pazarlayıcıları gençleri hedef almış ve polisiye tedbirlere rağmen kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. İzmit Belediye meclisi olarak sosyal belediyecilik gereği gençleri bu uyuşturuculardan korumak ve mahallelerde önlemler almak üzere gençleri uyuşturucu tuzaklarından uzak tutacak çalışmaların neler olabileceği konusu ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Yusuf Sami ÇINAR ve Hüseyin POLATTİMUR tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G2- Bulgaristanın Montana Belediyesi tarafından 07-21 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Makedonya Veles  kentinde 01-05 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Makedonya Veles  Uluslararası Folklör Festivalinde ve Fransa Gannat´ta 17-29 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Etnik ve  Kültürler Festivalinde belediyemizi temsilen Kocaeli Armelit Folklor  ve Gençlik Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklor topluluğu ile araç sürücülerinin katılım  sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.06.2014 tarih ve 740 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

12.05. 2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

12.05.2014 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15.05.2014 tarih ve 730 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

              Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 4- İmar Planlarında park alanı olarak ayrılan tapuda tescil harici olan, Orhan mahallesi İsmail Gaspralı Caddesi No 45 adresindeki, tapuda 3438 ada, 2 nolu parselin üzerinde yapılacak büfenin  10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.05.2014 tarih ve 3187 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

             Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.05.2014 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

             Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 6- Temizlik Hizmet Alımı ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 21.05.2014  tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

              Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 40- (Madde 😎 Bosna Hersek´in Saraybosna Hadzici Belediyesi tarafından 01.05.Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenecek, festivalde belediyemizi temsilen kısa adı, M.A.P HOYTAĞ olan İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklor topluluğu ile iki adet şoförün katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.05.2014 tarih ve 714 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

               Bosna Hersek´in Saraybosna Hadzici Belediyesi tarafından 01.05.Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenecek, festivalde Belediyemizi temsilen kısa adı, M.A.P HOYTAĞ olan İzmit Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü´nün yer almasına ve ekli Elli iki kişiden oluşan davetli listesinde bulunan folklor topluluğu ile iki adet şoförün oluşturduğu toplam Ellidört kişinin  gidiş-geliş bedelleri ile her türlü masraflarının kendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Madde 9- İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx: 9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 22.05.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 41- (Madde 10-) İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, “Konut Alanı” kullanımına sahip 381 no´lu parselde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ve sınırının eklenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 22.05.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 42- (Madde 11-) İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1c uygulama imar planı paftası, 4411 ada 7 parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı” kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 1049 ada 22 nolu parselin bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.05.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 43 (Madde 12-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.05.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

           Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 13- Müdür ve Üstü Unvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.05.2014 tarih ve 620 sayılı yazısı ile  bilgi sunumu gerçekleşmiştir.

 

G1- (Madde 14-) İlçemizdeki genç nüfus nedeniyle uyuşturucu satıcıları özellikle BONZAİ isimli uyuşturucu pazarlayıcıları gençleri hedef almış ve polisiye tedbirlere rağmen kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. İzmit Belediye meclisi olarak sosyal belediyecilik gereği gençleri bu uyuşturuculardan korumak ve mahallelerde önlemler almak üzere gençleri uyuşturucu tuzaklarından uzak tutacak çalışmaların neler olabileceği konusu ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Yusuf Sami ÇINAR ve Hüseyin POLATTİMUR tarafından verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

           Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim ve Gençlik ve Çevre Sağlık komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 44- ( G2- Madde 15- )  Bulgaristanın Montana Belediyesi tarafından 07-21 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Makedonya Veles  kentinde 01-05 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Makedonya Veles  Uluslararası Folklör Festivalinde ve Fransa Gannat´ta 17-29 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Etnik ve  Kültürler Festivalinde belediyemizi temsilen Kocaeli Armelit Folklor  ve Gençlik Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklor topluluğu ile araç sürücülerinin katılım  sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.06.2014 tarih ve 740 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

             Bulgaristanın Montana Belediyesi tarafından 07-21 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, Makedonya Veles  kentinde 01-05 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Makedonya Veles  Uluslararası Folklör Festivalinde ve Fransa Gannat´ta 17-29 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Etnik ve  Kültürler Festivalinde belediyemizi temsilen Kocaeli Armelit Folklor  ve Gençlik Spor Kulübü´nün yer almasına  ve ekli Kırküç  (43) kişiden  oluşan davetli listesinde bulunan kafilenin  gidiş-geliş bedelleri ile her türlü masraflarının kendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

Azalardan  Güzin TAŞTEKİN, Yaşar KESKİN, İbrahim KILIÇ´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Güzin TAŞTEKİN, Yaşar KESKİN ve İbrahim KILIÇ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Güzin TAŞTEKİN, Yaşar KESKİN ve İbrahim KILIÇ´ın izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 03.06.2014 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 08.07.2014 Salı günü saat 18.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr Nevzat DOĞAN                              Birol SAĞLAM             Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                                     Üye                                     Üye                

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz