06.10.2009 Tarihli Meclis Kararları

6 Eylül 20090
Metni Sesli Dinle

KARAR 91-İzmit- Gündoğdu Mahallesi G23b-25a-2c uygulama imar planı paftası 129 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu parsellerin 5/A-3/3; 0,35/1,05 olan yapılanma koşulunun B-3 olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ilgili İmar Komisyonunun 17.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

G23b-25a-2c uygulama imar planı paftası, 129 nolu yapı adasında yer alan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 nolu parsellerin cephe boyutlarının imar yönetmeliği minimum cephe şartlarını sağlamadığı ve mevcut yapılaşmanın büyük oranda bitişik nizam oluştuğu gerekçesi ile söz konusu parsellerin bulunduğu kısmın yapılanma koşulunun B-3 (bitişik nizam üç kat) olarak yeniden düzenlendiği belirlenmiştir.

Mevcut yapılaşma oranı ve kentsel dokuyu değiştirici nitelikte bir düzenleme olmadığı belirlenen ayrıca donatı alanlarını arttırıcı nitelikte koşullar içermeyen imar planı değişikliği teklifinin imar planı ana kararları doğrultusunda uygun olacağı belirlenerek, söz konusu alanın kuzeydoğusundaki 130 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerin bulunduğu alanın da İmar yönetmeliği parsel cephesi genişlik koşullarını sağlamadığından yapılanma koşullarının B-3 olarak yeniden düzenlenmesi ile imar planı değişikliği teklifi tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 92-İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-25d-4d uygulama imar planı paftası, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15m.lik imar yolunun batısındaki Sefa Sirmen Bulvarına (Eski Gölcük Yolu) bağlanması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Körfez Mahallesi, G23b-25d-4d uygulama imar planı paftası, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15. m.lik imar yolunun batısındaki Sefa Sirmen Bulvarına bağlanması amacıyla önerilen imar planı değişikliği teklifinin, bağlantının sağlanması için düşünülen noktada önerilen kavşak düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından alınan yol projesi içerisinde uyarlanamayacak olması ayrıca bu proje kapsamında düşünülen kavşak noktaları ile örtüşmeyen bir konumda olduğu belirlendiğindenuygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 93-Kuruçeşme Fatih Mahallesinin bir kısmı ile Kocatepe Mahallesinin bir kısmının (otoyolun kuzeybatısında kalan kısımların) yeni bir mahalle oluşturulmak amacıyla birleştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 18.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

beş adet alt kademe belediyesi ve bağlı köylerin birleşmesi ile sınırları yeniden oluşturulan İzmit-Merkez İlçe Belediyemizde mahallelerin yapılaşma oranları, nüfus yoğunlukları ve ulaşım ilişkileri açısından yerinde değerlendirilmeleri gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca yerleşik nüfus ve muhtarlıklar aracılığıyla bazı mahallelerin sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi ve yeni mahalle oluşumlarına ait taleplerin belediyemize iletilmeye devam ettiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; Kuruçeşme Fatih Mahallesinin bir kısmı ile Kocatepe Mahallesinin bir kısmının (otoyolun kuzeybatısında kalan kısımların) yeni bir mahalle oluşturulmak amacıyla birleştirilmesi talebinin, Belediyemiz bütününde mahalle sınırlarının yeniden oluşturulması hakkında gelen talepler ve mevcut kullanım ve ulaşım kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak bir çalışma kapsamında idari ve hukuki yönlerden yeniden değerlendirildikten sonra gündeme getirilmesi için müdürlüğüne iade edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 94- İzmit-Alikahya mevkii, 162 ada 2 nolu parselde kayıtlı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgi yazısında; İlimiz İzmit ilçesi Alikahya mevkii, 162 ada, 2 nolu parselde kayıtlı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmaz için Alikahya Belediyesinin vermiş olduğu imar durumu belgesi doğrultusunda İlköğretim okulu yapımı için işin ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtmiş ve % 15 fiziki gerçekleşme ile yapım işinin devam ettiğini belirtmişlerdir. Bu doğrultuda söz konusu taşınmazın İl Özel idaresi adına tahsis edilmesini talep etmektedir.

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan; İzmit ilçesi Alikahya mevkii 162 ada, 2 nolu parselin İl Özel İdaresi adına tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 95- Belediyemiz Kreş Biriminin 2009-2010 eğitim öğretim döneminde uygulanacak aylık aidatı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2009 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2009 / 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KREŞ BİRİMİ ÜCRET TEKLİFİ

KREŞ ÜCRET TARİFESİ 2008/2009 2009/2010

 

a)

Kurum Dışı

250 TL

300 TL

b)

Belediye Personeli

170 TL

200 TL

c)

2 Kardeş İndirimi (Kurum Dışı)

400 TL

450 TL

d)

2 Kardeş İndirimi (Belediye )

270 TL

300 TL

e)

Yarım Gün Ücreti (Belediye )

120 TL

150 TL

f)

Yarım Gün Ücreti (Kurum Dışı)

170 TL

200 TL

g)

Yarım Gün 2 Kardeş Ücreti (Belediye )

190 TL

220 TL

h)

Yarım Gün 2 Kardeş Ücreti (Kurum Dışı)

270 TL

300 TL

i)

Düzenli Aylık Geliri Olmayan (Kurum Dışı)

100 TL

110 TL

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz