07.09.2009 Tarihli Meclis Kararları

7 Eylül 20090
Metni Sesli Dinle

KARAR 90- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi hükümleri gereğince 2010 – 2014 yıllarına ait hazırlanan Stratejik Plan ve Programlarının 5393 Sayılı Kanununun 18.maddesi (a) bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 04.09.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki 2010-2014 yıllara ilişkin olarak hazırlanan Stratejik Plan ve Programları konusu uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz