08.04.2016 Tarihli Meclis Kararları

8 Nisan 20160
Metni Sesli Dinle

KARAR

—————-

KARAR 20- 5393 Sayılı Belediye kanununun 33. maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden) Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 100 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan  Emine ZEYBEK 35 oy, Erdoğan ÇAKIR 35 oy, Veli BEYAZTAŞ  34 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. 

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                       Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                 Katip

 

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                               —————-

KARAR 21- Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için, bir yıl görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin (beş kişi) seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim  Gençlik ve Spor  Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme  Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan  komisyonlarının  kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  Hayrettin ÜNLÜ, Engin UZTÜRK , Yusuf Sami ÇINAR, Ersin  ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM  oybirliği ile seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , İbrahim ELGİN ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  M. Zekeriya Özak, Aykut BOZKURT , Güzin TAŞTEKİN, Hamit İLKER ULUSOY ve Uğur KOŞTUR  oybirliği ile seçilmişlerdir.

Çevre ve Sağlık  Komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan,  Emine OKANALP, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ,  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili , Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere azalardan, Hüseyin POLATTİMUR, Cemil KANPARA, Yaşar KESKİN, Ercan UMUTLU  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Hasan AYAZ, İbrahim ELGİN, Haluk AKGÜN, Özcan ÖZER  ve  Birol  SAĞLAM oybirliği ile seçilmişlerdir.

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  İbrahim ELGİN  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Azalardan,  İbrahim KILIÇ,  Sabri YILDIZ, Haluk AKGÜN, İsmail KAMIŞ ve Emrah EFE oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016  tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kırsal Hizmetler ve isimlendirme  Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Azalardan, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Aliye Hale MERİÇ  oybirliği ile seçilmişlerdir.

      

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                              Katip

 

 

 

KARAR

—————-

KARAR 22-   Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine üye seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II. Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis I. ve II. Başkan vekilleri seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde:

Meclis I. Başkan Vekilliğine  İbrahim ELGİN 35 oy, Meclis II. Başkan Vekilliğine Ersin ALBAYRAK 34 oy almak sureti ile oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                Katip

 

 

 

                                                                  KARAR

                                                               —————-

KARAR  23-  Meclis katiplikleri seçimi ( 2 asil, 2 yedek) teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri  İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye kanununun 19. maddesi a bendi gereği meclis I.ve II.Başkan Vekili ile ,en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için  görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:  Asil üyeliğe Azalardan Güzin TAŞTEKİN 35 oy,  Ersin ALPASLAN 34 oy, yedek üyeliğe  Birol SAĞLAM  32 oy, Emrah EFE  33 oy alarak meclis katipliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                  Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                 Katip

 

 

 

 

                                                                  KARAR

                                                               —————-

KARAR 24-  Kandıra'da bulunan gençleri de spor yapmaya, bisiklet kullanmaya teşvik etmek ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bisiklet dağıtımı planlanmaktadır. Belediyeler Kanunu 75. maddesi kapsamında Kandıra Belediyesi ile ortak proje geliştirmek üzere Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN’a protokol düzenleme yetkisinin verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 816 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. maddesinde Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a fıkrasında “Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır” hükmü yer almaktadır.

İlgili madde gereği, belediyemizin yaşama geçirdiği; “Haydi Bisikletle Okula” projesi, genel itibarıyla  içerik olarak; daha yaşanabilir ve çevreci bir kent olgusunu geliştirmek, bisikletli bir yaşama bireyleri alıştırarak toplumu spor yapmaya teşvik etmek ve daha sağlıklı bireyler yetiştirmek, 5. sınıf öğrencilerine ve tüm öğretmenlere bisiklet hediye ederek, bisiklet kullanımının arttırılmasıyla kent içi toplu ulaşımda trafik gürültüsü ve kargaşanın azaltılması gibi,  bisiklet kullanımı ile fiziksel aktivitenin arttırılarak daha sağlıklı insanlar ve yaşam koşulları oluşturmasını hedeflemektedir.

Bisiklet hediye edilen öğrenciler bisiklete binmeye teşvik edilerek, “bugünün gençleri yarının büyükleri” düşüncesiyle sağlıklı yaşama önemli bir adım atmış olacaklardır. Bu kapsamda Kandıra'da bulunan gençleri de spor yapmaya, bisiklet kullanmaya teşvik etmek ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bisiklet dağıtımı planlanmaktadır.

Belediyeler Kanunu 75. maddesi kapsamında Kandıra Belediyesi ile ortak proje geliştirmek üzere protokol düzenleme yetkisinin Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN’a  verilmesi Belediye meclis üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı  Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri (Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                  Güzin TAŞTEKİN          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                         Katip                               Katip

 

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                               —————-

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                       Katip                                                   Katip

 

 

 

 KARAR

—————-

KARAR 25-  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kemalpaşa 219 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde belediyemizce yapılacak “ Kültür Tepesi 2. Etap Peyzaj Düzenleme Projesi” nin uygulanabilmesi için söz konusu parsellerin tahsis edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması için  Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14. 03.2016 tarih ve 1729 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

        Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kemalpaşa 219 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde belediyemizce yapılacak “Kültür Tepesi 2. Etap Peyzaj Düzenleme Projesi” nin uygulanabilmesi için söz konusu parsellerin tahsis edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması için  Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN'a  yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                 Katip

 

 

 

 

                                                                  KARAR

                                                               —————-

 

KARAR 26-  Gündoğdu mahallesi 553 ada, 1 parselde bulunan yapıda 37,00 m2 lik odanın 112 Acil sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına 5 (beş)  yıl süre ile tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 2047 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü , idari mahalle Malta tapuda Gündoğdu Mahallesi 553 ada 1 parselde bulunan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kullanılan yapının bir kısmının112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak  faaliyet göstermek üzere idareleri adına tahsisini 12.02.2016 tarihli yazıları ile talep etmişlerdir.

İdari mahalle Malta, tapuda Gündoğdu Mahallesi 553 ada 1 parselde bulunan yapıda 37,00 m2’lik odanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak  tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                Katip

 

 

 

 

                                                                  KARAR

                                                               —————-

KARAR 27- İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.4b Uygulama İmar Planı Paftası, “Park Alanı” ve “İmar Yolu” kullanımına sahip 48 ada 45 nolu parselin içerisinden geçen 8 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanının bütüncül hale getirilmesi ile 3547 ve 3558 nolu imar adaları arasındaki 8mt genişliğindeki imar yolunun devamında bahse konu park alanına hizmet etmek üzere “Otopark Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi le ilgili İmar komisyonunun 23.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.4b Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” ve “İmar Yolu” kullanımına sahip 48 ada 45 nolu parselin üzerinde yer alan park alanlarının birleştirilerek daha uzun süreli ve kullanılabilir olmasını sağlamak ile insanların dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için bütüncül bir proje yapılabilmesi amacıyla söz konusu parselin içerisinden geçen 8 metre genişliğindeki imar yolu kaldırılarak park alanlarının bütüncül hale getirildiği ve 3547 ve 3558 nolu imar adaları arasındaki 8mt genişliğindeki imar yolunun devamında bahse konu park alanına hizmet etmek üzere “Otopark Alanı” olarak planlandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda; Belediyemiz Meclisi’nin 08.03.2016 tarihli toplantısının 4 nolu gündem maddesi ile komisyonumuza havale edilen; İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.4b Uygulama İmar Planı Paftası, “Park Alanı” ve “İmar Yolu” kullanımına sahip 48 ada 45 nolu parselin içerisinden geçen 8 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanının bütüncül hale getirilmesi ve 3547 ve 3558 nolu imar adaları arasındaki 8mt genişliğindeki imar yolunun devamında 48 ada 45 parsel ile 3547 ada 4 nolu parsel arasında bahse konu park alanına hizmet etmek üzere “Otopark Alanı” ile sonlandırılacak şekilde planlanması şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ulaşım sistemini bozucu nitelikte olmadığı ve kamu kaynakları ile park alanlarının etkin ve verimli kullanılması yönünde düzenlemeler içerdiği belirlendiğinden, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                Katip

 

 

 

                                                                   KARAR

                                                               —————-

KARAR 28-  İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun  24.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San. ve Tic.Ltd,Şti.’ne hazırlatılan İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d  Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında kalan 12mt ve 10mt genişliğindeki imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile yapılaşma koşullarının “E:0.90, H:6 kat” olarak imar planına işlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının teklif edildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 141 ada 1 nolu parsel, 142 ada 6 nolu parsellerin bir kısmı ile 140 ada 1 parsel, 142 ada 3, 4, 5 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında kalan 10mt ve 12mt genişliğindeki imar yollarının yeniden düzenlenerek, yapılaşma koşullarının “E:0.90, H:6 kat” olacak şekilde planlanması ve 140 ada 1 parsel,  141 ada 1 parsel, 142 ada 3 nolu parsellere sınır olan imar yolları ile komşu parseller arasında kalan alanların yeşil alan olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının İzmit Belediyesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin “9. Kısıtlı Uygulama Hükümleri İçeren Koşullar” maddesine 9.8.Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d  Uygulama İmar Planı paftası, E:0.90, H:6 kat yapılanma koşuluna sahip 141 ada 1 parsel ve 142 ada 6 parselin bir kısmı ile 140 ada 1 nolu parsel, 142 ada 3, 4, 5 nolu parseller üzerinde konut alanı kullanımında kalan alanda yapılacak yapılarda bodrum katlar dahil iskan edilebilir kat adedi hiçbir koşulda 6 katı geçemez. 1. bodrumun altında otopark ve ortak alanlar yapılması durumunda tamamının gömülü olması şartı aranacaktır. Ayrıca, hiçbir koşulda çatı arası piyesi yapılamaz ve çatı eğimi %33’ü geçemez.tanımının eklenmesi şeklinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,79 PİN (Plan İşlem Numarası) almış plan değişikliği teklifinin,  3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne ( Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı  Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri ,( Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                 Katip

 

 

 

 

KARAR

—————-

KARAR 29- Yassıbağ Mahallesi 108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 19.02.2016 tarih 280 sayılı yazılarıyla söz konusu parseli plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini talep etmiştir. Yassıbağ Mahallesi 108 ada 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kaldığından 5 (beş) yıl süre ile İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  23.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       Yassıbağ mahallesi 108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kaldığından  5393 sayılı kanunun 75/d maddesine göre plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere ( beş) yıl süre ile İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis  edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                Katip

 

 

 

                                                                KARAR

                                                               —————-

 

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                             Katip

 

 

 

 

                                                                 KARAR

                                                               —————-

KARAR 30-  İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 30.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyemizin sanayi kenti İzmit olarak anılan ismini, turizm alanında da daha iyi   yerlere gelebilmesi adına sanayi ve turizm kenti İzmit sloganıyla başlattığı çalışmalara katkı sağlayabilmek adına Belediye Meclisimizin komisyonumuza verdiği görev gereğince;

Komisyonumuzca yapılan planlama doğrultusunda çok yararlı ve yerinde tespit gezileri yapıldı. (Ekopark, Paşa suyu kemerleri, Çukurbağ kazı alanı, Gültepe otoyol yanı Nekrepol alanı, Üçtepeler ve Akmeşe Tümülüsleri, Akmeşe eski değirmen ve manastır alanı)  Müze Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde dekan ve Arkeoloji Bölüm Başkanı ve öğretim üyeleri, Turizm acentaları ile çok yararlı görüşmeler ve toplantılar yapıldı.

Helenistik Çağ, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemine ait birçok tarihi yapı İzmit sınırları içinde yer almaktadır.

İzmit Belediyemizin büyük önem verdiği tarih koridoru projesi ile bütünleşebileceğini düşündüğümüz Gültepe bölgesinde yer alan Nekropol alanı ve İzmit Belediyesi sınırları içerisinde tespit edilen (Müze Müdürlüğünde envanteri var) çok sayıda Tümülüslerin ilgili kurumlar ile iş birliği içinde güvenli bir şekilde kazı çalışmalarının başlatılması çok yararlı olacaktır.

KOMİSYONUMUZCA İZMİT’TE TURİZMİN GELİŞMESİ ADINA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

·         Belediyemizce Üniversite, Müze Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Seyahat Acentaları ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının katılacağı turizm çalıştayı tertip edilmesi,

·         İzmit Belediyemizce Turizm Master Planı oluşturulmalı,

·         Kentimizin geçmişini yansıtan ve yaşatan kent müzesi oluşturulması,

·         İzmit’lilik bilincini öne çıkartabilecek panel, seminer vb. etkinliklerin  yapılması

·         Yörenin İstanbul gibi büyük bir metropole çok yakın olması İzmit ve çevresinin İstanbul’daki seyahat acenteleriyle yapılacak iş birliği sonrasında (özellikle Nekropol alanı Tümülüsler tarih koridoru ve kültür tepesini kapsayan) tur programlarına İzmit’i dahil etmeleri konusunda acentelerle iş birliği girişimlerinde bulunulması,

·         Turizm haftasında her yıl Kocaeli Üniversitesi Turizm öğrencileriyle birlikte yaratıcı fikirler yarışmaları turizm ve arkeoloji bölümü akademisyenlerinin fikirlerini açıklayacakları ulusal İzmit turizmi sempozyumu düzenlenerek İzmit turizmi için yeni fikirler edinilmelidir.

·         İzmit Belediyesi tarafından halen düzenlenmekte olan festival ve şenlikler (Pişmaniye festivali, deniz festivali, 28 Haziran İzmit’in kurtuluşu şenlikleri, Altın kemer paşa yağlı güreşleri, tarımsal ürünler festivali, hıdrellez şenlikleri ve şeb-i arus) etkinliklerine ilave olarak;

·         Tarih koridorunda sektörü teşvik ederek tanıtım amaçlı Dizi ve Filmler çekim imkânı sağlanması,

·         Tarih koridorundaki bölge halkı için ev pansiyonculuğu konusunda kurslar düzenlenmeli,

·         Ekolojik dengeyi koruyarak alternatif turizm çeşitlerinden hangilerini hayata geçirilmesinin yöre halkına katkı sağlayacağı ve geliştirilecek turizm çeşitlerinin uygulanabilirliği konusunda plan ve programlar geliştirilmeli,

·         İzmit Körfez’ini en iyi şekilde görebilmek ve temiz havayı en iyi şekilde soluyabilmek için seyir terasları yapılması

·         Köylerde pansiyonculuk uygulamalarının geliştirilmesi ev pansiyonculuğunun geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve köy halkının desteklenmesi

·         Doğa tabiat parkları, köylerde atlı gezinti, yürüyüş ve bisikletli gezi rotalarının tespit edilmesi ve bisiklet amaçlı parkılar kurulması;

·         Tabiat parklarının doğal ekosistemini korumak amacıyla doğaya dost malzemelerle sosyal tesisler ve gelen ziyaretçilerin kalabilecekleri bungalov konaklama tesisleri yapılması. (özellikle paşa suyu)

·          Köyler ve tabiat parklarına gelen turistik ziyaretçi araçları ve tur araçlarının alan içerisine gelişi güzel park etmelerini ve doğal bitki örtüsüne zarar vermelerini önlemek amacıyla doğal taşlardan otoparklar yapılması,

·          Köylerimizde geleneksel gerçekleştirilen, Yöresel kültürlerin, piknik, spor veya diğer aktiviteler ile yöre halkına ve gelen ziyaretçilere sunulması,

·         Ziyaretçilerin İzmit’in tarihi, doğal yapısı ve kültürel özelliklerini tanımalarını sağlayacak gerekli bilgi broşür İzmit’teki tüm kamu kuruluşlarına, okullara dağıtılmalı

·         Akmeşe’de bulunan tarihi su değirmeni restore edilerek orijinal haliyle çalıştırılmalı ve organik un satışı yapılması,

·         Yörenin tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerini temsil edebilecek hediyelik eşya üretimi yapılmalı. (bu konuda belediyemiz yakın zamanda bir yarışma düzenlemiştir.)

·         Özellikle dünyada şu ana kadar eşi olmayan ve İzmit Çukurbağ mevkiinde şimdilik yapılan kazılarda çıkarılan Bizans İmparatoru Konstantin ve Roma İmparatoru Dielationus’un birbirine sarılmış mermer sütundaki zafer kutlaması figürü Uluslararası Arkeolojide ses getirmiştir. Bu ve bunun gibi İzmit’in önemli sayılabilecek değerlerini Ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtımının yapılabilmeleri için özellikle internet ve sosyal medya ağlarının aktif kullanılması,

·         Düzenlemesi yapılan Cephanelik Mesire alanında geleneksel İzmit pikniği yapılması, komisyonumuzca uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                                Katip

 

 

 

 KARAR

—————-

KARAR 31-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2015- 31.12.2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.03.2016 tarih ve 914  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

şeklinde faaliyet raporunun kabulüne  oybirliği ile karar verildi. 

 

 

       İbrahim ELGİN                            Güzin TAŞTEKİN                          Ersin ALPASLAN

Meclis 1. Başkan Vekili                                Katip                                               Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz