05.04.2016 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

5 Nisan 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisi’nin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2. Oturumu 05.04.2016 Salı saat 15.00’da yaptığı

Meclis Toplantısına ait tutanak özetidir.

————————————————————————————————————————

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK,  İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

08.03.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

08.03.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1- İzmit Kent konseyinin 31.03.2016 tarih ve 120 sayılı İzmit Belediye başkanlığımıza verdiği dilekçeye istinaden 24.01.1980 tarih ve 8/287 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu yararına çalışan dernekler statüsünde bulunan BTTD Derneği Kocaeli Şubesine İzmit Kent Konseyine verdiği dilekçeye istinaden Dernek üyelerinden ekli listede isimleri bulunan yaşlılarımızın Yunanistan mübadil muhacirlerinden zorunlu olarak ilimize göç edenlerin doğdukları toprakları ziyaret edip geride kalan akraba ve tanıdıklarıyla hasret gidermeleri için Belediyemizi temsilen yol ve konaklama masraflarının İzmit kent konseyi tarafından karşılanması koşuluyla 2016 mayıs ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte 3 günlük Yunanistan’a yapacakları kültür gezisine katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20(Madde 3-) 5393 Sayılı Belediye kanununun 33. maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 100 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Emine ZEYBEK 35oy, Erdoğan ÇAKIR 35 oy, Veli BEYAZTAŞ 34 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

KARAR 21(Madde 4-) Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için, bir yıl görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin (beş kişi) seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye meclis üyesi M. Zekeriya ÖZAK’ın sözlü önergesinde, gündemin 4. Maddesi olan komisyonların kurulması konusunun ilgili maddede belirtilen Türlü İşler komisyon isminin Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde)

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonları olmak üzere, isimleri yazılan komisyonlarının kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan Hayrettin ÜNLÜ, Engin UZTÜRK, Yusuf Sami ÇINAR, Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM oybirliği ile seçilmişlerdir.

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan M. Zekeriya ÖZAK, Aykut BOZKURT, Güzin TAŞTEKİN, Hamit İLKER ULUSOY ve Uğur KOŞTUR oybirliği ile seçilmişlerdir.

Çevre ve Sağlık  Komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN  ve  Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Azalardan Emine OKANALP, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili, Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN  ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere azalardan Hüseyin POLATTİMUR, Cemil KANPARA, Yaşar KESKİN, Ercan UMUTLU  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Hasan AYAZ, İbrahim ELGİN, Haluk AKGÜN, Özcan ÖZER ve Birol  SAĞLAM oybirliği ile seçilmişlerdir.

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  İbrahim ELGİN  ve  Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan,  İbrahim KILIÇ,  Sabri YILDIZ, Haluk AKGÜN, İsmail KAMIŞ ve Emrah EFE oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN  ve  Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016  tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Aliye Hale MERİÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 22- (Madde 5-) Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine üye seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II. Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis I. ve II. Başkan vekilleri seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde:

Meclis I. Başkan Vekilliğine  İbrahim ELGİN 35 oy, Meclis II. Başkan Vekilliğine Ersin ALBAYRAK 34 oy almak sureti ile oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 23- (Madde 6-) Meclis katiplikleri seçimi (2 asil, 2 yedek) teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri  İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye kanununun 19. maddesi a bendi gereği meclis I.ve II. Başkan Vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için  görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis Katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:  Asil üyeliğe Azalardan Güzin TAŞTEKİN 35 oy, Ersin ALPASLAN 34 oy, yedek üyeliğe  Birol SAĞLAM  32 oy, Emrah EFE  33 oy alarak meclis katipliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

Madde 7- 2016 yılı içerisinde Sözleşmeli Personele ödenecek ücret tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8- II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.03.2016 tarih ve 412 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 24- (Madde 9-) Kandıra'da bulunan gençleri de spor yapmaya, bisiklet kullanmaya teşvik etmek ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bisiklet dağıtımı planlanmaktadır. Belediyeler Kanunu 75. maddesi kapsamında Kandıra Belediyesi ile ortak proje geliştirmek üzere Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN’a protokol düzenleme yetkisinin verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 31.03.2016 tarih ve 816 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı  Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri (Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 25- (Madde 10-) Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kemalpaşa 219 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde belediyemizce yapılacak “Kültür Tepesi 2. Etap Peyzaj Düzenleme Projesi” nin uygulanabilmesi için söz konusu parsellerin tahsis edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 1729 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Belediye Meclis üyesi M. Zekeriya ÖZAK’ın sözlü önergesinde belirtilen, Gündemin 11. Maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.03.2016 tarih ve 2047 sayılı yazısında, Gündoğdu Mahallesi 553 ada, 1 parselde bulunan yapıda 37,00 m2’lik odanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili ibarenin, ilave yapılarak bedelsiz olarak tahsis edilmesine karar verildi.)

KARAR 26– (Madde 11-)  Gündoğdu Mahallesi 553 ada, 1 parselde bulunan yapıda 37,00 m2 lik odanın 112 Acil sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2016 tarih ve 2047 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, idari mahalle Malta tapuda Gündoğdu Mahallesi 553 ada 1 parselde bulunan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kur’an Kursu ve Kadın Spor Merkezi olarak kullanılan yapının bir kısmının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak faaliyet göstermek üzere idareleri adına tahsisini 12.02.2016 tarihli yazıları ile talep etmişlerdir.

İdari mahalle Malta, tapuda Gündoğdu Mahallesi 553 ada 1 parselde bulunan yapıda 37,00 m2’lik odanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre (M. Zekeriya ÖZAK’ın sözlü önergesi ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ibaresinin eklenerek 5 (beş) yıl süre olarak tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 12-) İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2832 ada 1 ve 3 nolu parsellerin bir kısmında yer alan E:1.20 yapılanma koşuluna sahip “İbadet Yeri” kullanımının “İzmit-Hayırsevenler Camii ve Dini Binalar Yaptırma ve Onarma Koruma Yaşatma Derneği” mülkiyetindeki 1 nolu parselin tamamı ile “Merkezi Ticaret Alanı” kullanımına sahip “TT1” lejantlı “B-4” yapılanma koşuluna sahip 2832 ada 2 nolu parsel ve “T2” lejantlı “B-3” yapılanma koşuluna sahip 2832 ada 3 nolu parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 13-) İzmit-Fatih Mahallesi, G23b.25c.1b-1c ve G24a.21d.1d Uygulama İmar Planı paftaları, 765 ada 230 nolu parsel ile 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2397, 2398, 2403, 2404, 2405, 2400 ve 2401 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.03.2016 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 27- (Madde 14-) İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.4b Uygulama İmar Planı Paftası, “Park Alanı” ve “İmar Yolu” kullanımına sahip 48 ada 45 nolu parselin içerisinden geçen 8 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanının bütüncül hale getirilmesi ile 3547 ve 3558 nolu imar adaları arasındaki 8mt genişliğindeki imar yolunun devamında bahse konu park alanına hizmet etmek üzere “Otopark Alanı” planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28– (Madde 15-) İzmit-Çayırköy Mahallesi, G24a.16d.4d Uygulama İmar Planı paftası, 140 ada 1 nolu parsel, 141 ada 1 nolu parsel ve 142 ada 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 24.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri, ( Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR)'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

(Madde 16) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise götürülmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29- (Madde 17-) Yassıbağ Mahallesi 108 ada, 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 19.02.2016 tarih 280 sayılı yazılarıyla söz konusu parseli plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini talep etmiştir. Yassıbağ Mahallesi 108 ada 48 nolu parsel imar planında dini tesis alanında kaldığından 5 (beş) yıl süre ile İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi..

KARAR 30- (Madde 18-) İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 30.03.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 19-) İzmit Belediyesinin Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu gerçekleşmiştir.

(05.04.2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 2. OTURUMU)

KARAR 31- (Madde 20-) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanununun 41. Maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince hazırlanacak olan faaliyet raporları hakkındaki yönetmelik’in 10. Maddesi gereğince İzmit Belediyesinin 01 OCAK- 31 ARALIK 2015 dönemini kapsayan 2015 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.03.2016 tarih ve 914 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye meclis üyeleri, Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY’ un faaliyet raporunun görüşmeleri ve oylanması sırasında mevcut olmadıklarından)

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G-1- İzmit Kent konseyinin 31.03.2016 tarih ve 120 sayılı İzmit Belediye başkanlığımıza verdiği dilekçeye istinaden 24.01.1980 tarih ve 8/287 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu yararına çalışan dernekler statüsünde bulunan BTTD Derneği Kocaeli Şubesine İzmit Kent Konseyine verdiği dilekçeye istinaden Dernek üyelerinden ekli listede isimleri bulunan yaşlılarımızın Yunanistan mübadil muhacirlerinden zorunlu olarak ilimize göç edenlerin doğdukları toprakları ziyaret edip geride kalan akraba ve tanıdıklarıyla hasret gidermeleri için Belediyemizi temsilen yol ve konaklama masraflarının İzmit kent konseyi tarafından karşılanması koşuluyla 2016 mayıs ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte 3 günlük Yunanistan’a yapacakları kültür gezisine katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 05.04.2016 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye meclis üyeleri, Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY Kültür Turizm ve Sanat Komisyon raporunun oylanması sırasında mevcut olmadıklarından)

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT ve İsmail KAMIŞ’ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT ve İsmail KAMIŞ’ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Hamit İlker ULUSOY ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emrah EFE, Cengiz KAVŞUT ve İsmail KAMIŞ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek bir evrak olmadığından 05.04.2016 Salı günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 10.05.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                             İbrahim ELGİN                              Güzin TAŞTEKİN

İzmit Belediye Başkanı                     Meclis I. Başkan Vekili.                             Katip

 

 

               Hüseyin POLATTİMUR                                                   Ersin ALPASLAN

                           Katip                                                                                Katip

                                                                                                     (1. Birleşim 2. Oturum)

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz