08.07.2014 Tarihli Meclis Kararları

8 Temmuz 20140
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                          

                                                         =============

 26-30 Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya Plön´de gerçekleştirilecek  olan Uluslararası Gençlik Değişim projesine, İzmit Belediyesi olarak katılım sağlayacak  olan Sinem UÇAN´nın kurumumuzu temsil etmek adına Hizmet pasaportu verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 844 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Dr.Nevzat DOĞAN                        Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                           =============

  Kocaeli Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği´nin, 11-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında Makedonya Kosova´ya yapmayı planladıkları kültür gezisinde bölgede eğitim gören çocuklara 5000 adet kitap dağıtımı gerçekleştirilecektir. Ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzun da temsil edileceği etkinlikte dernek üyelerinin geziye masraflarını kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve 871 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Dr.Nevzat DOĞAN                        Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                         =============

  Fransa´nın başkenti Paris´te;  04-10 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak olanUluslararası Dünya Folklor Festivali´nde, ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzu temsilen İzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu´nun, masraflarını kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve 870 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Dr.Nevzat DOĞAN                        Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                                      ==========

 

 

KARAR 48–  İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx: 9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.06.2014 tarihli   raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, 308 ada 22 ve 26 nolu parsellerin bir kısmı ile 873 ada 1 nolu parselin mevcut imar planındaki “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının E:0.90, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendi.Aladağ İmar Planlama Şirketine hazırlatılan dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde; İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, 308 ada 22 ve 26 no´lu parseller ile 873 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip olduğu ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda E: 0.90, Hmax:9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı, yapı yaklaşma mesafesinin ise yollardan 5 mt, diğer cephelerden 3 mt olarak düzenlendiği belirlenmiştir.Ancak; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda önerilen değişiklik teklifi üzerinde yapılan ayrıntılı değerlendirmede; imara açılması talep edilen söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut kullanımına açılan alanın tamamını içermediğinden parçacıl olduğu ve önerilen konut alanı sınırının tanımlı bir kriterinin olmadığı ile imara açılan konut alanına hizmet etmek üzere bahse konu alanın bitişiğindeki ağaçlandırılacak alanın kuzeybatısındaki park alanı ile bütünleştirilerek daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla “Park Alanı” olarak planlanmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür.

 

 Bu bağlamda yukarıda ifadelendirilen kriterler çerçevesinde Belediyemizce hazırlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2014 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24a.3d, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, 873 ada 1 parsel, 308 ada 22,26,28ve 76 nolu parsellerin bir kısmının mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının E:0.90, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması ve çekme mesafelerinin tüm imar yollarından 5mt, diğer cephelerinden ise 3mt olarak düzenlenmesi, ayrıca alanın kuzeydoğusunda kotun yüksek olduğu 10mt genişliğindeki imar yolu kenarında alandaki aşırı kot farkı nedeniyle oluşacak yapıların yüksekliğinin kent siluetine yaratacağı olumsuz etkinin azaltılabilmesi amacıyla bahse konu imar yolu kenarında “Otopark Alanı” planlanması ile imara açılan konut alanının bitişiğindeki ağaçlandırılacak alanın kuzeybatısındaki park alanı ile bütünleştirilerek “Park Alanı” olarak planlanması şeklinde yoğunluk artışı ve donatı kaybına neden olmayan, aksine donatı artışına neden olacağı belirlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde  Belediye Meclis üyeleri (Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Birol SAĞLAM,  Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTURK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.  

   

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

 

KARAR 49–  İmar Planlarında park alanı olarak ayrılan tapuda tescil harici olan, Orhan mahallesi İsmail Gaspralı Caddesi No 45 adresindeki, tapuda 3438 ada, 2 nolu parselin üzerinde yapılacak büfenin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, Orhan mahallesi İsmail Gaspralı  Caddesi No: 45 adresindeki, tapuda 3438 ada, 2 nolu parselin üzerinde yapılacak büfenin,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (e) maddesine göre 10 yıl süre ile  Belediyemizin uygun göreceği projenin uygulanması şartıyla kiraya verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

 

KARAR 50-  5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesinde belirtilen şekliyle süresi ilk Mahalli İdareler yerel seçimlerini izleyen 6. ayın sonunu geçmemek şartıyla ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir denilmektedir. İlgili kanun hükmü gereğince 36 ay süreli araç  kiralama hizmet ihalesinin yapılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

 

 KARAR 51– Temizlik Hizmet Alımı ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.06.2014 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

31.08.2014 tarihi itibari ile sözleşme süresi  tamamlanacak olan Temizlik Hizmet alımı işi ile ilgili olarak, izleyen yıllarda söz konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi açısından 5393 sayılı Belediye Kanununun  67. Maddesi ( gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri ) hükmü gereği;  ilgili kanun ile kamu ihale kanunu ve bağlayıcı mevzuat kapsamında planlanan, Temizlik Hizmet Alımı ihalesinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

 

 

KARAR 52– III Sayılı Dolu Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan Bütçe komisyonunun 11.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

ilişik listedeki III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvelinin müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

 

 

KARAR 53– Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler  Komisyonunun  24.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            Belediyemiz tarafından yeni yapılan  Zabıtan Mahallesindeki Yeşil alana  KARDEŞLİK  PARKI, Kabaoğlu Mahallesindeki parka  FUNDA PARKI, Yeşilova mahallesindeki parka ŞEHİT SERGEN ALTINTAŞ PARKI isimlerinin verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz