08.07.2014 Tarihli Tutanak Özeti

8 Temmuz 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  08.07.2014 Salı günü saat

18.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  Ercan UMUTLU, Yusuf SAMİ ÇINAR , Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Erkan AKSOY,  Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

Hüseyin POLATTİMUR

Meclis Katibi:

G1-  Cevdet KÖSEN ´in 28.05.2014 tarihli dilekçesi   İlgi dilekçe ile İzmit Serdar Mahallesi, G23b.G24s.1a uygulama İmar Planı paftası, 205 ada 6nolu parselin önünden geçen imar yolu güzergâhının değiştirilmesi sonucunda parselin neredeyse tamamının yolda kaldığı belirtilerek, gerekli düzeltmenin yapılması talep edilmektedir.

 Bu doğrultuda; İzmit Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 205 ada 6 nolu parselin büyük bir kısmının imar yolunda kalması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına 205 ada 5 ve 6 nolu parsellerin imar hattının yolun genişliği ve doğrusallığı korunacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile söz konusu düzenleme sonucu ihdas edilen alanın 212 nolu imar adasının güneyinde yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun halihazırda özel mülkiyete konu olmayan ve 7 mt genişliğindeki imar yollarının kesişim noktasında bulunan kısmının genişletilerek planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde sunulmuştur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu´ nun 7.Maddesine göre uygulama imar planı değişikliği teklifinin incelenerek onaylanması  teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2014 tarih ve 3079 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Güzin TAŞTEKİN

Meclis Katibi:

İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünde taşeron işçi varmı?, varsa görevleri ve sayıları hakkında  ilgili müdürlükler tarafından  bilgi vermesi konusu ile ilgili Belediye meclis üyeleri Erhan UYSAL ve İbrahim GÜÇLÜ tarafından verilen yazılı önerge okunarak,  ilgili Müdürlükler tarafından yazılı bilgi verilmesine karar verildi.

 

03.06.2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.06.2014  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- 2014 yılı Gelir tarife cetveline İmar Müdürlüğünün  Yapı Ruhsat bölümlerine ekte belirtilen hizmet bedellerinin ilave edilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  20.06.2014 tarih ve 2814 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

              Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Madde 4- Tavşantepe  Mahallesi, Tavşantepe  Caddesi,  Esen sokak 232 ada, 27 parsel´de bulunan mevcut Melodi parkının,  Merhum ” Muhtar Tekin GÜNER” olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 942 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

             Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Madde 5- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alma teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 890 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Madde 6- Hatipköy  2105 ada12 parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin tahsisi ile ilgili  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.06.2014 tarih ve 3706 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 7- Kozluk Mahallesi 187 ada 6 nolu (75,88 m2) parselin , 187 ada 7 nolu (21,03 m2) parselin, 187 ada 26 nolu parselin (26/67 oranı) , 190 ada 20 nolu (458,70 m2) parselin, Akçakoca Mahallesi 378 ada 24 nolu (147,42 m2) parselin tarih koridoru projesi kapsamında , Mehmetalipaşa Mahallesi 3252 ada 9 nolu (772,00 m2) parselin, 3626 ada 2 nolu (172,00 m2) parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere  5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 3915 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 171 ada 3 nolu parselin (180,00 m2) , 173 ada 1 nolu parselin (168,00 m2) , 174 ada 1 nolu  parselin (164,00m2) ,  174 ada 2 nolu parselin (113,00 m2) , 174 ada 6 nolu parselin     (109,00 m2) ,  175 ada 5 nolu parselin (144,00 m2) , 176 ada 7 nolu parselin (140,00 m2), 192 ada 36 parselin (319,00 m2) , Cedit Mahallesi 4126 ada 2 parselin (103,00 m2) ,  437 ada 39 parsel (99/299 oranının) , Durhasan 797 ada 8 parselin (472,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Madde 9- 4455 ada, 4 parselde bulunan A-3 Blok 10 nolu daireden kaynaklanan  ve davaya konu olan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.06.2014 tarih ve 4058 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 45- (Madde 10) 26-30 Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya Plön´de gerçekleştirilecek  olan Uluslararası Gençlik Değişim projesine, İzmit Belediyesi olarak katılım sağlayacak  olan Sinem UÇAN´nın kurumumuzu temsil etmek adına Hizmet pasaportu verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 844 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 26-30 Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya Plön´de gerçekleştirilecek  olan Uluslararası Gençlik Değişim projesine, İzmit Belediyesi olarak katılım sağlayacak  olan Sinem UÇAN´nın kurumumuzu temsil etmek adına Hizmet pasaportu verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 46- (Madde 11-) Kocaeli Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği´nin, 11-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında Makedonya Kosova´ya yapmayı planladıkları kültür gezisinde bölgede eğitim gören çocuklara 5000 adet kitap dağıtımı gerçekleştirilecektir. Ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzun da temsil edileceği etkinlikte dernek üyelerinin geziye masraflarını kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve 871 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Rumeli Türkleri Dayanışma derneği´nin 11-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında Makedonya -Kosova´ya yapmayı planladıkları kültür gezisinde bölgede eğitim gören çocuklara 5000 adet kitap dağıtımı gerçekleştirilmek üzere Ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzun da temsil edileceği etkinlikte dernek üyelerinin  katılım sağlayabilmeleri ve ekli davetli listesinde bulunan   toplam Elliyedi kişinin  gidiş-geliş bedelleri ile her türlü masraflarının kendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47-( Madde 12-) Fransa´nın başkenti Paris´te;  04-10 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Dünya Folklor Festivali´nde, ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzu temsilen İzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu´nun, masraflarını kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve 870 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Fransa´nın başkenti Paris´te;  04-10 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Dünya Folklor Festivali´nde, ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzu temsilen ekli listedeki İzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu´nun, gidiş-geliş bedelleri ile her türlü masraflarının kendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

( Madde 13-) Makedonya, Üsküp Çayır Belediyesinin  İzmit Belediyesi  ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Eğitim ve Kültür Müdürlüğünün 26.06.2014 tarih ve 863 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  Kültür Turizm  ve Sanat komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 48-( Madde 14-) İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx: 9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Belediye Meclis üyeleri (Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Birol SAĞLAM,  Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.  

KARAR 49- ( Madde 15-) İmar Planlarında park alanı olarak ayrılan tapuda tescil harici olan, Orhan mahallesi İsmail Gaspralı Caddesi No 45 adresindeki, tapuda 3438 ada, 2 nolu parselin üzerinde yapılacak büfenin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 50- ( Madde 16-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 51- ( Madde 17-) Temizlik Hizmet Alımı ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 52- (Madde 18)  III Sayılı Dolu Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan Bütçe komisyonunun 11.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                 Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 53- (Madde 19) Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler  Komisyonunun  24.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                  Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 20- İzmit Belediye meclisi olarak Sosyal Belediyecilik gereği gençleri uyuşturuculardan korumak ve mahallelerde önlemler almak üzere gençleri uyuşturucu tuzaklarından uzak tutacak çalışmaların neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim ve Gençlik komisyonlarının 25.06.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

              Konunun yeniden tetkik edilerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim ve Gençlik komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 21- Müdür ve üstü unvanlı personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 775 sayılı bilgi sunumu gerçekleşti.

 

Madde 22- ( G-1-)   İzmit Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 205 ada 6 nolu parselin büyük bir kısmının imar yolunda kalması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına 205 ada 5 ve 6 nolu parsellerin imar hattının yolun genişliği ve doğrusallığı korunacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile söz konusu düzenleme sonucu ihdas edilen alanın 212 nolu imar adasının güneyinde yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun halihazırda özel mülkiyete konu olmayan ve 7 mt genişliğindeki imar yollarının kesişim noktasında bulunan kısmının genişletilerek planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2014 tarih ve 3079 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

              Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan İbrahim BULUT, Abdullah KOÇ, Veli BEYAZTAŞ´ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Veli BEYAZTAŞ´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan Erhan UYSAL ve H. İlker ULUSOY  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Veli BEYAZTAŞ´ın  izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Abdullah KOÇ´un izinli sayılmasını isteyen azalardan Erhan UYSAL ve  Şaban SARIGÜLLE  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Abdullah KOÇ´un  izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim BULUT´un izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Y.Sami ÇINAR tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İbrahim BULUT´un  izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 08.07.2014 Salı  günü saat 18.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.08.2014 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                              Güzin TAŞTEKİN             Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                                   Katip                                      Katip                

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz