13.05.2016 Tarihli Meclis Kararları

13 Mayıs 20160
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

               

İzmit Belediye Meclisinin 10.05.2016 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı’nın 27.04.2016 tarih 58 sayılı olurlarıyla, Belediyemiz sınırlarında bulunan Kabaoğlu Mahallesi sınırları dahilinde daha önce 19.09.2005 tarih 1074 sayılı olurlarıyla verilen 3.475,051 m2’lik izinli saha içerisinde 783 m2’lik ormanlık alanda İnteraktif Eğitim Tesisi yapılması maksadıyla 05.05.2049 tarihine kadar bedelli izin verilmiştir. Yapılacak tesiste Kocaeli Üniversitesi ile beraber ortak hizmet projeleri yapılması planlandığından, tesis yapılması ve tesislerden yararlanılması konularında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.g maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.05.2016 tarih ve 3126 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Üniversitesine, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 27.04.2016 tarih 58 sayılı oluru ile İnteraktif Eğitim Tesisi  yapılması maksadıyla verilen Kabaoğlu mahallesindeki 783 m2 lik ormanlık alanda tesis yapılması ve yapılacak tesislerden yararlanılması konularında protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.13.05.2016
 

    Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                          Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                         Üye

 

 

  Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz