2009 Yılı Aralık Ayı Komisyon Raporları

1 Aralık 20090
Metni Sesli Dinle

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2009 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Gagauz Özerk bölgesinin şehirlerinden biri olan Çadır-Lunga şehrinin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Gagauz Özerk bölgesinin şehirlerinden biri olan Çadır-Lunga şehri İzmit Belediyesi ile Eğitim Turistik, Kültür, ve Sosyal alanda işbirliği yapmak için iki belediyenin kardeş şehir olması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 21.12.2009

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2009 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen önerge gereği İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki suç işleme oranlarının azaltılması amacıyla; belediyemizin sosyal hizmetler planlaması ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Sosyal İşler Komisyonu üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, İbrahim ELGİN, Emine OKANALP, tarafından Meclis Başkanlığına verilen önerge kabul görmüş ve Sosyal İşler komisyonuna havale edilmiştir. Bu havale neticesinde komisyonumuz toplanmış, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü ziyaret edilip, kendisi ile İzmit sınırları içerisindeki mahallelerle ilgili suç oranları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Daha sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğüyle görüşülüp komisyon toplantımıza Sosyal Hizmetler uzmanı Dilek Kılıçkıran davet edilip kendisinden Yerel yöneticilerden Sosyal hizmetler Müdürlüğünün neler beklediğine dair görüş alınmıştır. Bu görüşme bağlamında 80.Yıl Sosyal Hizmetler Gençlik Merkezi komisyonumuz tarafından ziyaret edilip sorunların yerinde tespit edilmesi imkanı sağlanmıştır. Bu görüşmeler ve ziyaret neticesinde komisyon üyeleri aşağıda raporu hazırlayarak meclisin takdirine sunmaktadır.

İzmit halkının daha güvenli bir kentte yaşaması ve suç oranlarının asgari seviyeye indirilmesi için Belediyemiz tarafından alınabilecek tedbirler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

1- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki metruk veya terk edilmiş binaların bir an önce yıkılması.

2- Sokak ve Park aydınlatmalarının acilen elden geçirilmesi.

3- Öncelikli olarak Topçular, Tavşantepe, 28 Haziran, Körfez, Tüysüzler, ve Serdar

mahalleleri olmak kaydıyla mahalle hizmet binalarının bir an evvel halkımızın

hizmetine sunulması, eğer gecikme olacaksa bu mahalleler arasından bir pilot mahalle

seçilip uygulamaya geçilmesi, bu binaların içerisinde öğrenciler için ders çalışma, Etüd

odaları, Bilgisayar ve İnternet odaları, hanımlara yönelik meslek kursu odaları ve Aile

danışma ve dayanışma merkezi biriminin oluşturulması.

4-Sokakta çalışan yada yaşayan çocukların Zabıta Müdürlüğümüz tarafından özenle takip

edilip, bu çocukların Ailelerine ulaşmak kaydı ile Belediye, Milli Eğitim ve Aile ile

ortak işbirliğinin oluşturulması.

5- Şans oyunları (iddia, Loto, Toto, 6´lı Ganyan) bayilerinde yaş sınırlarına dikkat edilip edilmediğinin Zabıtamız tarafından özenle izlenmesi.

6- Bilhassa yaşlılar, kadınlar, ve çocuklar için hobi merkezlerinin oluşturulması.

7- Gençlere yönelik sosyal ve spor amaçlı gençlik merkezleri ve semt sahaları( Futbol, Voleybol, Basketbol ) oluşturulması, Bisiklet sporununda yaygınlaştırılıp turnuvalar düzenlenerek özendirilmesi.

8- Belediyemize ait spor tesislerinde ara tatil ve yaz tatili süresince düzenli olarak spor okullarının kurulması.

9- Göçlerin önüne geçilmesi için göç veren bölgelere ağırlık verilerek meslek edindirme kurslarının arttırılmasıyla beraber eğitim standartlarının da yükseltilerek kentlilik bilincinin aşılanması.

10- Özellikle Serdar, Kozluk, Yenimahalle, Kireçocakları, ve Tavşantepe gibi çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu mahallelerin yaşam koşullarının çağdaş normlara ulaştırılarak sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu tarzda yeniden yapılandırılması.

11- Kalabalık ve Sosyo-Ekonomik seviyesi düşük olan Ailelelerin aile ve çocuk sayılarının tespit edilmesi bu ailelerin ekonomik alanlarda desteklenmesinin sağlanması bu amaçla Valilik, Sosyal yardımlaşma Vakfı, Belediye ve Muhtarlıklar ile işbirliği yaparak kendilerinin lehine çıkarılan kanunlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve gerekli kurumlara yönlendirilmesi.

12- Cadde ve Sokaklarımız üzerinde vatandaşlarımızın geçişlerini engellemeyecek şekilde oturma ve dinlenme Bank´ı uygulaması başlatılıp yerlerinin belirlenmesi.

13-Belediye , Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler

Müdürlüğü, ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber ortaklaşa ” Aile Bilinçlendirme”el

kitabının hazırlanıp halkımızın hizmetine sunulması komisyonumuzca uygun görülmüş

olup iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza

edilmiştir 24.12.2009

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2009 tarih ve gündemin G3.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kocaeli İli İzmit ilçesi, Serdar mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 03/ 11/2009 tarih ve 102 sayılı meclis kararı ile bilirkişi listeleri belirlenmiştir. Ancak Serdar mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Yusuf oğlu Kemal Üzüş´ün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli sicil kaydında sabıkasının mevcut olduğu anlaşılmış olup, bu şahsın yerine (1) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Serdar Mahallesi Muhtarı ile yapılan toplantıda mahalleden (1) adet bilirkişinin ismi aşağıda belirtilmiş olup,

SERDAR MAHALLESİN´DEN

– Nuri AYDIN´nın bilirkişi olarak görevlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.12.2009

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2009 tarih ve gündemin 5. .maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.11.2009 tarih ve 613 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Alikahya Karadenizliler Mahallesindeki parka Zigana Parkı, Alikahya Akarca mahallesindeki bulunan parka Nazım Hikmet parkı, Bekirpaşa Yeşilova Mahallesinde bulunan parka Farabi Parkı, Bekirpaşa Yahyakaptan mahallesinde bulunan parka Ömer Türkçakal parkı verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.23.12.2009

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2009 tarih ve gündemin G6.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında çalışanların sürekli iş kadrolarına veya sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

İlişik listedeki, Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında çalışanların sürekli iş kadrolarına veya sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması konusu Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 24.12.2009

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz