2010 Yılı Ocak Ayı Komisyon Raporları

1 Ocak 20100
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Zabıta personelinin maktu mesai ücreti teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

31 Aralık 2009 tarih 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2010 yılı için, fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup,belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. dendiğinden Zabıta Personeline fazla mesai ücretinin 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere bürüt 298 TL ( ikiyüz doksan sekiz Türk lirası) olarak ödenmesikomisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.08.01.2010

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve gündemin 5 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Denetim komisyonunda çalıştırılacak kişi veya kuruluşlara verilecek ücretin tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 25 maddesinin üçüncü fıkrasında Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000); diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 12.01.2010

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve gündemin G-2. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kadro Derece değişikliği ve kadro iptali teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Kadro derece değişikliği ve kadro iptali konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 12.01.2010

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Disiplin Amirleri yönetmeliği ve sicil amirleri yönetmeliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Disiplin Amirleri yönetmeliği ve sicil amirleri yönetmeliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 12.01.2010

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve gündemin G-3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Sözleşmeli personele 01.01.2010 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Sözleşmeli personele 01.01.2010 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti konusu komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 19.01.2010

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Çıkan Hizmet harçlarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Etüd İmar Birimi ile ilgili Hizmet bedellerinde sehven yanlışlık yapıldığı için konunun yenilenmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüd İmar Birimine ait Hizmet bedelleri konusu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 19.01.2010

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz