2009 Yılı Ekim Ayı Komisyon Raporları

1 Ekim 20090
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2009 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Gündoğdu (Yeşilova ) mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan taşınmazın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz tasarrufunda bulunan Gündoğdu (Yeşilova) mahallesi Şehit Necmi Semerci sokakta bulunan 2 katlı öğrenci yurdu ile 1 katlı prefabrik bina, erkek öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere 4 yıllığına bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 12.10.2009

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2009 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kadro derece değişikliği ve kadro iptali ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki kadro derece değişikliği ve kadro iptali konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 12.10.2009

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2009 tarih ve gündemin 6 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kocaeli İli İzmit ilçesi, Serdar Mahallesi, Akmeşe Atatürk ile Kuruçeşme Hatipköy mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalleden 6 ( Altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Akmeşe Atatürk mahallesi Muhtarı, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi Muhtarı, ve Serdar Mahallesi muhtarları ile yapılan toplantılarda her mahalleden 6 ( altı) kişi seçilen bilirkişilerin isim listeleri aşağıda belirtilmiş olup,

AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİN´DEN

– İbrahim İSEN,

– Asım AKÇAY,

– Sebahattin AKTOP,

– İrfan BAŞARAN,

– Süreyya ERDEM,

– Hilmi MALÇOK

KURUÇEŞME HATİPKÖY MAHALLESİN´DEN

– Rıfat SAYDAM,

– Kerim KIVANÇ,

– Ali ESER,

– Ahmet SAĞLAM,

– İbrahim ERKER,

– Hüseyin IRGIT,

SERDAR MAHALLESİN´DEN

– Hüsamettin ALTUN,

– Mithat GÖNENÇ,

– Kemal ÜZÜŞ,

– Musa GÜNEY,

– Kerim AKDAĞ,

– Mehmet YAZICI´nın bilirkişi olarak görevlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 21.10.2009

ÇEVRE VE SAĞLIK İLE EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2009 tarih ve gündemin G-2 maddesi olarak komisyonlarımıza ortak havale edilen Halkın sağlığını ilgilendiren domuz gribi konusunda, İzmit Belediyesi olarak yapılabilecekler hususunda bir çalışma yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

İzmit sağlık Grup başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ve İzmit Belediyesi Sağlık İşleri Birimi ile ortaklaşa okullarda, ( görsel ve yazılı medya) kullanarak seri seminer ve konferans düzenlenmesi, domuz gribinden nasıl korunacağımıza ilişkin bilgilendirme notları içeren küçük broşürlerin hazırlanarak görsel ve yazılı medya aracılığıyla kente dağıtımının yapılması. Hastalığın yayılmasını önlemek adına, okullarda sıvı sabun kullanılması, sınıfların havalandırılması, temizlikte çamaşır suyunun kullanılması ile vücut direncini arttıran beslenme yöntemlerinin anlatılması ile hazırlanan metnin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilmesinin sağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 26.10.2009

ÇEVRE VE SAĞLIK İLE EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2009 tarih ve gündemin G-1 maddesi olarak komisyonlarımıza ortak havale edilen İzmit sınırlarında faaliyet gösteren ekmek fırınlarının kullandıkları yakıt cinslerinin tespiti ve çözüm önerileri konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğünden Cengiz Öztürk, İl Sağlık Grup Başkanlığından Turgut Demir, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Altınay, ve yönetim kurulu üyeleri İshak Yıldırım, Burhan Sarıoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zemin biriminden Sait Yaşar, Zabıta Müdürü Ümit Fındık´ın katılımıyla yapılan toplantıda;

1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin işyerinde alınacak genel şartlar, 5.maddenin I.fıkrası C bendine göre özel şekil şartı olmayan ve ruhsat yönetmeliklerine uygun olmayan yerlere ruhsat verilmemesi.

2-ikinci üçüncü Gayri sıhhi müesseselerde aranan koşulları yerine getirmek kaydı ile.

3- Karafırın ekmeklerinin insan sağlığına zararlı olduğuna dair halka bilgilendirme yapılması bununla ilgili ( Zabıta Müdürlüğü, Fırıncılar Odası ile) bir çalışma grubu kurulması.

4- çalışma grubunun yapacağı çalışmalarla ilgili uzman kişilerle görüşülerek el broşürlerin hazırlanması okullara ve basın yolu ile halka dağıtılması,

5- Gayri sıhhi müesseseler kapsamına giren fırınların bundan sonra açılacak olanların mesken bölgelerinin dışında yer gösterilmesi ( üretim yerlerinin ) sadece satış noktalarının şehir içinde olmasının sağlanması .

6- ilimizde % 100 oranla imara uymayan tüm fırınların periyodik denetimlerinin ve baca temizliklerinin yapılması.

7-Bu konuda uzman kişilerden alınan bilgiler gereği ” fırınların yüksek sıcaklık neticesinde bina beton mukavemetini zayıflatarak tahriş ettiği deprem olması durumunda bu binaların orta veya ağır hasara girdikleri tespit edilmiştir.

8- İlimizde bulunan tüm fırın sahiplerinin karafırın sisteminden kurtulup doğalgaz sistemine geçmesi konusunda hemfikir olduklarının tespiti yapıldığından, tavsiye kararı olarak komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 27.10.2009

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz