2010 Yılı Mart Ayı Komisyon Raporları

1 Mart 20100
Metni Sesli Dinle

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

          İzmit Belediye Meclisinin 02.03.2010 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen Kocaeli İli İzmit ilçesi Alikahya Karadenizliler, Alikahya Fatih ve Alikahya Atatürk mahallerinde Kadastro Müdürlüğünün 22.02.2010 tarih 686 sayılı yazısına istinaden 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı  Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere  her mahalleden      6( Altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili yapılan  müzakere neticesinde:

 

Alikahya Karadenizliler mahallesi Muhtarı, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı ve Alikahya Atatürk Mahallesi muhtarları ile yapılan toplantılarda her mahalleden 6 ( altı) kişi  seçilen  bilirkişilerin isim listeleri  aşağıda belirtilmiş olup,

ALİKAHYA  ATATÜRK MAHALLESİN´DEN

           –  Cemil MARUL

–  Dursun SÖNMEZ

–  Mehmet ÖZDEMİR

–  Mahmut Mustafa ERDEM

–  Kadir PARLAK

 – Cevat ERDEM

 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİN´DEN

–  Murat TAŞ

–  Sabri GÖKBUDAK

–  Hilmi EGEMEN

–  Yaşar KELEŞ

–  Ayhan GÖKMEN

–  Mustafa GÖKBUDAK

 ALİKAHYA KARADENİZLİLER MAHALLESİN´DEN

– Celal ŞAR

– Musa YILDIRIM

– Durdu NARİN

– İsmail ASLAN

– Muhammer BÜLBÜL

– Mehmet AYDIN´ın  bilirkişi olarak görevlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 18.03.2010

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 02.03.2010 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  5393 Sayılı Belediye Kanununun 15-b maddesi gereğince müdürlükler tarafından hazırlanan Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Çalışma Yönetmeliği teklifi komisyonumuzca değiştirilerek, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hakkında Yönetmelik olarak ilişik listede uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.29.03.2010

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz