2011 Yılı Ocak Ayı Komisyon Raporları

1 Ocak 20110
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 5 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı kanunun 25 maddesinin üçüncü fıkrasında Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000); diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödenmesi, 30 gün müddetle bir kişinin çalıştırılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 11.01.2011

 

 

 

      SOSYAL HİZMETLER İLE ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 31. maddesi olarak komisyonlarımıza ortak havale edilen Çağdaş belediyecilikte esas olan; engelli yurttaşlarımızın engelli hallerini hissetmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmasıdır. İzmit´te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında büyük sorunları vardır. Bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Komisyonumuz öncelikle konunun uzmanları olan Türk İstatistik Kurumu, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Mimarlar Odası ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

 ENGELLİLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

 

 MİMARİ AÇIDAN YAPILACAK OLANLAR

 

1 – Önemli noktalardaki trafik ışıklarının sesli olması

 

2 – Otobüslerde engellilerin inip binebileceği rampaların olması ve otobüslerde özel oturma yerlerinin bulunması

 

3 – Kaldırım, yürüyüş yolu, parklar, hastane vb. yerlerde engellilere yönelik rampa ve asansörlerin yapılması.

 

4 – Statlar, spor salonları, sinemalar, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri vb. yerlerin giriş çıkışlarının, oturma yerlerinin ve tuvaletlerinin engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi

 

SOSYAL AÇIDAN YAPILACAK OLANLAR

 

1 – Engellilerin sosyal hayata katılmaları ve rahat iletişim kurmaları için resim, müzik, el sanatları, tiyatro, meslek edindirme kursları, heykel vb. sanatsal faaliyetler yapabilecekleri bir kültür-sanat merkezi kurulması.

 

2 – Bilhassa görme engellilere öncelik verilmek kaydıyla internet kafe ve kütüphane kurulması, buralarda istihdam edilecek kişilerin de engellilerden seçilmesi.

 

3 – Belediyemize ait spor komplekslerinin ve diğer özel spor komplekslerin günün belli saatlerinde engelli vatandaşlarımızın kullanımına açılması.

 

4 – Çocuk parklarımıza engelli çocuklarımızın oynayabileceği oyun gruplarının yerleştirilmesi. Öncelikli önerimiz Cephanelik mevkiinde uygun bir alanın engelliler yaşam merkezi adı ile değerlendirilmesi

 

5 – Sinema ve spor komplekslerinde engelliler için yerlerin ayrılması

 

 

 

RUH SAĞLIĞI, GENEL SAĞLIK VE EĞİTİM AÇISINDAN YAPILACAK OLANLAR

 

 

1 – Mutlu bir evlilik ve huzurlu bir aile için evlilik öncesi çiftlere eğitim vermek

 

2 – Engelli doğumların önlenmesi için doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenler üzerine eğitim verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.01.2011

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik hizmetler sınıfında münhal bulunan mühendis, mimar, ekonomist, tekniker ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel olarak hali hazırda çalışanlara 01.01.2011 tarihinden itibaren ödenmek üzere verilecek  ücret tespiti ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki sözleşmeli personellere 2010 yılı Aralık ayı net ücretlerine 2011 yılında devlet memurlarına yapılacak ücret artışı oranında artış yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 26.01.2011

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

  

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki II sayılı Boş Kadro değişikliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 26.01.2011

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 26. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Karabaş Mahallesi 1045 ada 108 parselin güneyindeki imar planında otopark olarak gözüken alanın açık otopark olarak kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Büyükşehir Belediye Meclisinde kararın kesinleşmesinden sonra konunun görüşülmek üzere müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 26.01.2011

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

  

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 29. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İlçemizde kurulmakta olan pazar yerlerinde 2011 yılında uygulanacak olan; yer devir, tahsis ve basılı evrak ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Tahsis ve devir ücretlerinin kaldırılmasına, sadece basılı evrak ücret olarak 13 TL alınması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 27.01.2011

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 28. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit Belediyesi pazar yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki İzmit Belediyesi pazar yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği konusu değiştirilerek komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 27.01.2011

 

  

 

TÜRLÜ İŞLER İLE KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius kenti ile  İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

  Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius, 550 bin sakini ve 400 hektar km toprak alanıyla ülkenin en politik, ekonomik ve kültür merkezidir. 19-21 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşecek olan “Litvanya´da Türk Günleri” isimli organizasyonu size tanıtmak ve bu program daha çok Türkmen, Tatar, Karaim Türklerinin Kültür, Eğitim aranjmanlarını Litvanya halkına tanıtımını amaçlar, aynı zamanda program Konserler, Kültürel Yemeklerin Sunumu, Sanat Sergileri ve Flim Retrospektifleri, Kültürel müzakereler ve diğer etkinliklerden oluşmaktadır. Fikirleri ve uzmanlıkları paylaşarak diyalog başlatmak, ilerde şehirlerimiz arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve ortaklaşa projelerde işbirliği bağları sağlamlaştırmayı kolaylaştırmaya yardımcı olacak olan ortaklık kurulması konusunda Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius kentinin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 28.01.2011

 

 

TÜRLÜ İŞLER İLE KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve gündemin 7.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Mağrip Devleti Tiznit Belediyesi ile İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mağrip Devleti Tiznit Belediyesi ile seyyahi ve ticari bağların gösterilmesi bu bağların güçlenmesi için karşılıklı ilgi ve alakaların devamı konusunda Mağrip Devleti Tiznit Belediyesinin  İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 28.01.2011

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz