2011 Yılı Şubat Ayı Komisyon Raporları

1 Şubat 20110
Metni Sesli Dinle

LAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki sözleşmeli personele 1900.TL net ücret verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 16.02.2011

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

  

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 11.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 16.02.2011

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

  

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 6.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2011 Yılı harç tarifesinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

07.12.2010 tarih ve 120 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 2011 Yılı Tarife Cetvelinin 30.sayfasına Basit Tamir İzin Belge Ücreti (Her 50 M2 başına) TİCARET ; Basit Tamir İzin Belge Ücreti (Her 100 M2 başına) KONUT, parantez içi hükmü olarak konulması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 16.02.2011

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 5.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemize ait şantiye binalarının bulunduğu, Yenidoğan mahallesi, 4869 ada, 16 nolu 30.131,15  m2lik  parselin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup imar planında “konut alanı” olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yenidoğan mahallesi, 4869 ada, 16 nolu  30.131,15  m2lik  parselin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup imar planında “konut alanı” olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 16.02.2011

  

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 9.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kardeş Kent Bosna Hersek´in Travnik Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            5393 sayılı Belediye Kanunu´nun “Meclis Görev ve Yetkileri” başlıklı 18.maddesinin p bendinde;

            “Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” hükmü bulunmaktadır.

            Bu hüküm gereğince, 04/08/2009 tarih, 2009-86 sayılı Meclis kararı ve 19/01/2010 tarih, 1215-50000 sayılı İçişleri Bakanlığının onayı ile kardeş kentimiz olan Bosna Hersek´in Travnik Belediyesine park yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 21.02.2011

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurbağ 4158 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alan cinsi 2 katlı betonarme bina ve arsası olan 5 adet mesken ve 1 adet depolu iş yeri, Kadıköy mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parseldeki İzmit Kent 1.Etap H-3 Blok 1. kat 11 nolu mesken, H-4 Blok 2 kat 17 nolu meskenin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurbağ 4158 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alan cinsi 2 katlı betonarme bina ve arsası olan 5 adet mesken ve 1 adet depolu iş yeri, Kadıköy mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parseldeki İzmit Kent 1.Etap H-3 Blok 1. kat 11 nolu mesken, H-4 Blok 2 kat 17 nolu meskenin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.02.2011

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

  

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin G-2.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından nikah kıymak isteyen vatandaşlarımızdan harici salon hizmet bedeli altında alınan 250.TLnin vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine tarife cetvellerinden çıkarılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Tarife cetvelinin 36.sayfasının 5. maddesinde yer alan ve Özel Salonlarda kıyılacak sadece nikah 250.TL ücretin 100.TL olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.02.2011

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

  

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 28. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit – M.Alipaşa (Yenişehir) mahallesi 1727 ada 13 nolu parselin imar planında “Park Alanı” olan kullanımının bir kısmının “Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Alanı” yapılmak üzere “Yönetim Merkezi” olarak değiştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bahsi geçen “Yönetim Merkezi” olarak değiştirilen alanı, İzmit 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapmak üzere tahsis teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan M.Alipaşa mahallesi, 1727 adadaki Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesisi alanında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi yapılmasına ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.02.2011

 

 

 

EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin G-1 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemizce şuanda  alt yapı çalışmasına başlanan ve kentimizde çevre eğitimi bilincini yaratmak amacıyla “Yere Çöp Atma Kampanyası” için okullarda öğrencilere ve öğretmenlere, Kültür evleri aracılığıyla  da yetişkinlere verilecek eğitim seminerleri için gerekli çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sevtap Cengiz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Şener ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Karataş´ın toplantılarımıza iştirakleriyle komisyonumuz şu kararları almıştır.

 

1-      Nisan ayında “Yere Çöp Atma ” kampanyası ile ilgili afiş, davetiye, pankart, kokart, stikırlar  ve broşür tasarımları ile Megalight, tabela ve köprülerde kampanyayı tanıtmak, yerel ve ulusal basın taşımak Basın Yayın Müdürlüğü tarafından yapılacaktır..

2-      05.04.2011 tarihinden itibaren Kültür evlerindeki Çevre Eğitimlerinin Yere Çöp Atma projesi ile birlikte sürdürülecektir.

3-      5 Haziran Dünya Çevre günü adına düzenlenen yarışmaların (İlköğretim okulları arasında düzenlenen ambalaj, atık bitkisel yağ, atık pil ve elektronik) projeye dahil edilecektir.

4-      Mahalle ve esnaf bilgilendirilmelerinin içinde yer alınacaktır. 

5-      Kıyı, göl ve orman temizliklerinin´de içinde  proje yer alacaktır.

6-      2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında İlköğretim ve kültür evlerinde düzenlenecek eğitimlerin proje dahilinde sürdürülecektir.

7-      İlgili kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı sağlanacaktır.

8-      Okullarda çevre ile ilgili resim yarışmaları yapılacaktır. (Anaokulu, İlköğretim, Lise)

9-      Yürüyüşlerin düzenlenmesi ve yürüyüş güzergahlarında resimler sergilenecektir.

10-  Geniş kitle tarafından izlenen bir dizi karakterinin katılımı sağlanacaktır.

11-  Kampanya reklamının Yerel ve gerekirse Ulusal Basınla duyrulacaktır.

12-  Kentin tanıtımı yapılacaktır.

13-  Kampanya ilçe bazındaki okullara kitapçıklarla duyurulacaktır.

14-  Kampanyaya halkın katılımı sağlanması için Pazar yerlerinden başlayarak öncelikli mahallelerde kağıt vb. toplayan vatandaşlarımızın da katılımının sağlanması için bir takım öneriler götürülecektir.

15-  “En Temiz Mahalle” “En Temiz Sokak” “En Güzel Balkon ve Bina cephesi” ödülleri tertip edilecektir. 

 

            16-        KAMADER ile birlikte göllerimizde ve Körfezde Temizlik Kampanyası bu projeye dahil edilecektir.

           17-        Atık toplama ve geri dönüşüm çalışmasında bağımsız olarak çalışan vatandaşlarımızın belediyemiz kontrolüne alınarak, daha temiz ve sağlıklı çevre oluşturulması için yapılan işlerin projelendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 25.02.2011

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Topçular mahallesi, Taşan caddesinde yeni yapılan UMUT PARKI´nın isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Aynı konu daha önce 05.02.2008 tarih ve 34 sayılı meclis kararı ile isim değişikliği uygun görülmemiştir. Bu meclis kararının değiştirilmesine neden olacak bir gerekçe olmadığından Umut Park İsminin değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmemekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 18.02.2011

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

 

İzmit Belediye Meclisinin 08.02.2011 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Alikahya Cumhuriyet mahallesi, Gündoğdu mahallesi, Sanayi mahallesi, Tavşantepe mahallesi, Tepeköy mahallesi, Akarca mahallesi muhtarlarının  ve Belediye Meclis Üyesi İbrahim Elgin´in görüşleri alınarak;

1.      Alikahya Cumhuriyet mahallesi, 7. ada´da bulunana parka ZAMBAK PARKI,

2.      Gündoğdu mahallesi, 649 ada, 5 nolu parselde bulunana parka YASEMİN PARKI,

3.      Sanayi mahallesi, 502 ada, 9 nolu parselde bulunan parka ORKİDE PARKI,

4.      Tavşantepe mahallesi, 721 ada, 26-27 nolu parselde bulunan parka ŞEHİT BURHAN SARI PARKI,

5.      Tepeköy mahallesi, 11 ve 12 ada arası, 17 Ağustos Bulvarı Üzeri 192. adada bulunan parka MENEKŞE PARKI,

6.      Alikahya mahallesi, 4845 ada, 1 nolu parselde bulunan parka ( T.B.M.M İlköğretim Okulu Karşısı) PAPATYA PARKI olarak isim verilmesi ve kentimizde parklara verilen şahıs isimleri zaman zaman sorun olarak karşımıza gelmektedir. Bu sorunun çözümlenmesi adına bu ve bundan sonraki parklara şehitlerimizin isimlerinin verilmesi ayrıca halkımıza çevre bilincini de aşılamak adına çiçek isimlerinin verilmesi ve o parkın o çiçekle donanımının sağlanması konusunda önerilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir . 28.02.2011

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz