2012 Haziran Komisyon Raporları

1 Haziran 20120
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       İzmitBelediye Meclisinin 05.06.2012 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuzahavale edilen, Akçakoca mahallesi,377 ada,19 nolu parselin 5393 sayılı BelediyeKanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göre parselin belediye hizmetlerindekullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve  Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Akçakoca mahallesi,377 ada,19 noluparselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göreparselin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konudaBelediye Başkanına ve  Encümene yetkiverilmesi  Müdürlüğünden geldiği şekliile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmaküzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.06.2012.

 

Hasan KIRLI                                            İsmail GÜNDAŞ                        Emine OKANALP

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                             Başkan Vekili                                      Üye

 

GünayATUN                                                         Temel YILMAZ

           Üye                                                                  Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       İzmitBelediye Meclisinin 05.06.2012 tarih ve gündemin G-4. maddesi olarak komisyonumuzahavale edilen, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Hacıhasan ve Kozlukmahallesi Sırrıpaşa Caddesinde cephesi bulunan binalarda 6306 sayılı kanunun17. Maddesine istinaden ” Cephe İyileştirme Projesi” gerçekleştirilecektir. Sözkonusu proje bedelinin tamamının veya bir kısmının Belediye bütçesindenkarşılanabilmesi teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

     5393 sayılı kanunun 73. Maddesini  tadil eden, 6306 sayılı kanunun 17. Maddesineistinaden gerekli iznin  KocaeliBüyükşehir Belediyesinden alınmasıgerektiğinden evrakın Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerinesunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.06.2012.

 

Hasan KIRLI                                   İsmail GÜNDAŞ                         Emine OKANALP

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                      Üye

 

GünayATUN                                                         Temel YILMAZ

Üye                                                                  Üye

 

 

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

İzmit BelediyeMeclisinin 05.06.2012 tarih ve gündemin G-3 maddesi olarak komisyonumuza havaleedilen “belediyemiz sınırları içerisinde mesken alanlarda kaynaklanan tümatıkların 26927 sayılı atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelikgereğince kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgili yapılan müzakereneticesinde:

              Belediyemiz sınırları içerisinde meskenalanlarda kaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılı atık yönetimi genel esaslarınailişkin yönetmelik gereğince kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgiligörüşmeler devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süreistenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerinesunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.06.2012

 

Muammer BİNER                                    Elif BÜLBÜL                    KaniBAŞTÜRK

Çevre ve  Sağlık. Kom. Bşk.                              Bşk.Vekili                                  Üye

 

 

Fayik ÇELİK                                         Olcay SANAL

      Üye                                                          Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz