2014 Temmuz Komisyon Raporları

1 Temmuz 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

İzmit Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  III Sayılı  Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve 621 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         İlişik listedeki  III Sayılı  Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden  geldiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 11.06.2014

 

 

 Hayrettin ÜNLÜ                                 İbrahim ELGİN                                Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                        Üye

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

 İzmit Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Temizlik Hizmet Alımı ihalesinin yapılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih ve 413 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       31.08.2014 tarihi itibari ile sözleşme süresi  tamamlanacak olan Temizlik Hizmet alımı işi ile ilgili olarak, izleyen yıllarda söz konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi açısından 5393 sayılı Belediye Kanununun  67. Maddesi ( gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri ) hükmü gereği;  ilgili kanun ile kamu ihale kanunu ve bağlayıcı mevzuat kapsamında planlanan, Temizlik Hizmet Alımı ihalesinin yapılması  komisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 11.06.2014

  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 İbrahim ELGİN                                Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

           İzmit Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih ve 751 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesinde belirtilen şekliyle süresi ilk Mahalli İdareler yerel seçimlerini izleyen 6. ayın sonunu geçmemek şartıyla ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir denilmektedir. İlgili kanun hükmü gereğince 36 ay süreli araç  kiralama hizmet ihalesinin yapılabilmesi   Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.06.2014

   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 İbrahim ELGİN                                Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

           İzmit Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen, İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, Orhan mahallesi İsmail Gaspralı  Caddesi No: 45 adresindeki, tapuda 3438 ada, 2 nolu parselin üzerinde yapılacak büfenin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.05.2014 tarih ve 3187 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, Orhan mahallesi İsmail Gaspralı  Caddesi No: 45 adresindeki, tapuda 3438 ada, 2 nolu parselin üzerinde yapılacak büfenin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. (e) maddesine göre 10 yıl süre ile  Belediyemizin uygun göreceği projenin uygulanması şartıyla kiraya verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.06.2014

   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 İbrahim ELGİN                                Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER   KOMİSYON RAPORU

            

           İzmit Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen,  Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15.05.2014 tarih ve 730 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          Belediyemiz tarafından yeni yapılan  Zabıtan Mahallesindeki Yeşil alana  KARDEŞLİK  PARKI , Kabaoğlu Mahallesindeki parka  FUNDA PARKI, Yeşilova mahallesindeki parka ŞEHİT SERGEN ALTINTAŞ PARKI isimlerinin verilmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 24.06.2014

   

 

Ayhan ARSLANBOĞA                      Cemil KANPARA                Mehmet ÇETİN                           Türlü İşler Kom.Bşk.                             Başkan Vekili                              Üye 

 

 

 

 

 

 

 

Barboros AKKUŞ                                Cengiz KAVŞUT

        Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE SAĞLIK VE EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU

            

           İzmit Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen, İzmit Belediye meclisi olarak Sosyal Belediyecilik gereği gençleri uyuşturuculardan korumak ve mahallelerde önlemler almak üzere gençleri uyuşturucu tuzaklarından uzak tutacak çalışmaların neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

         İzmit Belediye meclisi olarak Sosyal Belediyecilik gereği gençleri uyuşturuculardan korumak ve mahallelerde önlemler almak üzere gençleri uyuşturucu tuzaklarından uzak tutacak çalışmaların neler olabileceği konusunda araştırma yapılması konusu devam ettiğinden,  çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.06.2014

   

 

Emine OKANALP           Yusuf Sami ÇINAR             Erhan UYSAL                     Hüseyin POLATTİMUR                  

Çevre Sağ. Kom. Bşk.     Eğit. ve Genç. Kom.Bşk      Çevre Sağ.Kom Bşk.Yrd.     Eğit.ve Genç.Kom. Bşk. Yrd.      

 

 

 

 

 

 

                  

Güzin TAŞTEKİN            Yaşar KESKİN                 Abdullah KOÇ                Veli BEYAZTAŞ

        Üye                                   Üye                                   Üye                                   Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemil KANPARA              Uğur KOŞTUR                

         Üye                                    Üye    

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz