Eylül 2020 Komisyon Raporları

1 Eylül 20200
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                                 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

         İzmit Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi, seyyar satıcıların denetlenebilmesi ve gerek vatandaşlar gerekse seyyar satıcılar nezdinde yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi ile birlikte sabit esnafların işyeri önündeki kaldırımları bir standart çerçevesinde işgal etmeleri amacı ile hazırlanmış olup, İZMİT BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” nin atıfta bulunulan ilgili maddelerine ilaveten hazırlanan REVİZE taslağının görüşülmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve 1774 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

         İzmit Belediyesi Belediye Kuralları Uygulama Yönetmeliğinin, 7-(12) maddesi (Dükkan önlerine teşhir amaçlı mal, masa, sandalye, stant, askı (motorsiklet-bisiklet, saksı, işaret dubası vb.) işgale neden olabilecek herhangi bir şey koymak) ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 1029 sayılı görüş yazısına istinaden revize edilmek istenilen maddenin hukuka aykırı olduğundan müdürlüğüne iadesine, 5- (14) maddesi (Gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapmak) ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.09.2020   

 

 

 

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 

           İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazalarının faaliyetlerini daha verimli sunabilmek adına STK'lar ve Kurum/Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih 807 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         Gıda Bankası ve Dost Eller Mağazalarının faaliyetlerini daha verimli sunabilmek adına STK'lar ve Kurum/Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi 

komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

       İzmit Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Merkezinde bir Teleferik Hattının Planlanarak Belediyemiz kaynakları ile projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve Büyükşehir Belediyesinden 5216 sayılı yasanın 27. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtildiği şekilde ortak proje kapsamında yetki alınması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 07.07.2020 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

       Konu ile ilgili fizibilite çalışmaları  devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.09.2020  

 

 

 

 

 

 

               Hayrettin ÜNLÜ                                                    Güzin TAŞTEKİN                  

            Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                                             İmar Kom. Bşk.                                       

 

 

 

 

 

 

Çağlayan DUMAN                C. Arsal ARISAL               Necat ÇAKIR           Engin DUYMAZ                           

      Bşk. Vekili                            Bşk. Vekili                           Üye                            Üye

 

 

 

 

 

 

Dilek YALÇIN                      Fatih ÖZCAN                  Vedat YOLDAŞ            Ünal ÖZMURAL

       Üye                                       Üye                                   Üye                            Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

 

 

      İzmit Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mevcut kültürel tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak, gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri M. İlker KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 06.08.2020 tarihli verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

    Konu ile ilgili Muhtarlıklarımızla irtibata geçmiş olup, eksik olan mahallelerimizin çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.09.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şener İNCE                                              Yaşar KARDAŞ                          M. İlker KAZAN      

    Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                  Başkan  Vekili                                       Üye

 

 

 

 

 

 

 

   Aysel DEMİRTAŞ                                     Mehmet BAŞTAN

          Üye                                                              Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz