Haziran 2020 Komisyon Raporları

1 Haziran 20200
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye   ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik  gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Basın Yayın Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü adı altında ilgi yönetmelik uyarınca isimleri bulunan kadroların tahsisi amacıyla hazırlanan “I sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli”  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.02.2020 tarih ve 405 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“I sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi Corona Virüs (Covıd-19) pandemi salgını nedeni ile yeterli görüşmeler yapılamadığından konunun 07.07.2020 tarihli meclis toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.06.2020   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye     

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 06/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı kanun ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye   ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik  gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla ilgi (b) yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan “I sayılı Kadro İhdası Cetveli” teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.02.2020 tarih ve 376 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“I sayılı Kadro İhdası Cetveli” teklifi Corona Virüs (Covıd-19) pandemi salgını nedeni ile yeterli görüşmeler yapılamadığından konunun 07.07.2020 tarihli meclis toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.06.2020   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, “27 ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.02.2020 tarih ve 249 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Gündeme esas konu ile alakalı Belediye Meclisinin 2019/46 sayılı 36 ay süreli kiralama hizmeti alımına ait kararı bulunduğundan yeni bir karar alınmasına gerek olmadığı, bu nedenle konunun müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.06.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                                M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye     

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 5 ve 6, 4869 ada 16 nolu parsellerin üzerine yapılan kat karşılığı yapım işi ile oluşan Belediyemizce yapılan şuyulandırma sonucunda yeni oluşmuş olan , 6360 sayılı kanun gereğince idaremiz adına devir edilen ve Belediyemiz projelerinde değerlendirilmeyecek mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satılması , bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.02.2020 tarih ve 1403 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemize ait olan ekli listede bulunan Vadi Kentte ki (123) adet taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satılması ve Sözleşmede belediyemiz tarafından yapılması gereken yol ve çevre düzenlemesinin yapılarak bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin kabulüne, konu ile ilgili diğer taşınmazların satışı ile ilgili talebin müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.06.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                                M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye     

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Halk süt projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından veya yurt içi bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.01.2020 tarih ve 401 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Halk süt projesinde kullanılmak üzere İller Bankasından veya yurt içi bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi Corona Virüs (Covıd-19) pandemi salgını nedeni ile yeterli görüşmeler yapılamadığından konunun 07.07.2020 tarihli meclis toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.06.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                                M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                      Üye     

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME  KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Çiftçilerimizin üreticilerimizin gelirlerini arttırmak için neler yapılabilir. Devlet desteklemelerinden, yeteri kadar faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, varsa engeller üzerinde çalışmak zirai faaliyetlerinde yeni gelir arttırıcı ürünlerin tespiti ve bölgemizde yetiştirebilirliğinin araştırılması için çalışma yapılması tıbbi aromatik bitki bahçelerinin bölgemizde yetiştirilebilmesinin araştırılması, besicilerimizin hibe desteği veya faizsiz kredi desteklerinden faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, üreticilerimizin sorunlarının tespiti ve sorunların giderilmesi için yapılabilecek çalışmaların araştırılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalarda İzmit Ziraat Odası, İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunulup, saha çalışmalarında Anbarcı Bölgesi (Anbarcı, Çavuşoğlu, Düğmeciler, Bağlıca, Güvercinlik), Akmeşe Bölgesi (Akmeşe, Mecidiye, Gülbahçe Kadriye, Sultaniye, Karaabdülbaki, Kurtdere, Ortaburun, Hasancıklar, Sapakpınar, Süleymaniye), Durhasan Bölgesi (Durhasan, Eseler, Zeytinburnu, Gedikli, Biberoğlu, Kozluca, Balören, Dağköy, Emirhan), Çubuklu Bölgesi (Çubuklu Osmaniye, Çubuklubala, Kısalar, Sarışeyh, Çayırköy, Yassıbağ, Orhaniye) ve Gökçeören Bölgelesi muhtarları ile birlikte toplantılar gerçekleştirilmiş, kırsal mahallelerin sorunlarının tespitleri yapılarak aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

Komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalarda İzmit Ziraat Odası, İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

İzmit Ziraat Odamızın 2019 verilerine göre ilçemizde;  17160 dekar alanda meyve, 500 dekar alanda nadas, 8710 dekar alanda sebze, 722 dekar alanda örtü altı,262 dekar alanda süs bitkileri, 95611 dekar alanda tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Yine aynı veriler doğrultusunda ilçemizde, meyve yetiştiriciliğinde; 1377 ton ceviz, 695 ton fındık,620 ton armut,590 ton elma(starking),590 ton elma(diğer),sebze yetiştiriciliğinde; 6960 ton domates, 4300 ton hıyar, 2240 ton karpuz, 1345 ton marul,900 ton patlıcan, tarla yetiştiriciliğinde; 60000 ton mısır (silaj),12750 ton yulaf (yeşilot),8500 ton fiğ(adi yeşilot),4955 ton arpa, 4501 ton buğday, örtü altı yetiştiriciliğinde; 2500 ton hıyar,2400 ton domates,750 ton biber,400 ton marul,110 ton fasulye(taze) üretimi yapılmaktadır.

Ziraat Odamızın 2019 verilerine göre ilçemizde 17000 büyükbaş,16000 küçükbaş hayvan bulunmaktadır.

İlçemizin ekosistemi fındık yetiştiriciliğine uygundur. Arazi yapısı nedeniyle alternatif üretim yapma olasılığı olmayan, traktörlerin giremediği fazla meyilli, toprak kalınlığı az alanlarda ise fındık üretimi yapılmaktadır. Kadriye, Mecidiye, Kozluca, Dağköy, Arpalık ihsaniye, Akmeşenin bir bölümü, Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Süleymaniye ve benzeri birçok köyümüzün toprak yapısı ve arazi meyili bu nitelikleri taşımakta olup fındık üretilmektedir. Fındık üretim havzası sınırlarına İzmit’inde dahil edilerek bölgemizdeki üreticilerin ilgili desteklerden faydalanabilmesi çalışmaları yapılmalıdır.

Kanola bitkisi biyodizel ham maddesi üretim havzası sınırlarına İzmit’in dahil edilerek bölgemizdeki üreticilerin ilgili desteklerden faydalanabilmesi,

Kırsal mahallelerde(köylerde) yapılan tarımsal amaçlı yapılarla ilgili(ahır, kümes, ambar vb.) bir takım imar harçlarında indirim uygulanarak çiftçinin üretime teşvik edilmesi,

Zirai üretimin artabilmesi ve çiftçilerimizin mevcut devlet desteklerinden en üst düzeyde faydalanım sağlayabilmesi için arazi toplulaştırma ve arazi yollarının düzenlenmesinin önem arz etmesi,

Hisseli arazilerin üretim yapacak çiftçiye kiralanması işinde tüm hissedarların kira sözleşmesine onay verme zorunluluğunun üreticiyi güç duruma düşürmesi,

Orman ve tarım arazisi vasfının yitirmiş alanlarda bal ormanları kurulması,

Arıcılığın desteklenmesi adına maske, körük, eldiven vb. arıcılık malzemeleri verilmesi,

Fındık üreticisi hastalık ve zararlılar ile kimyasal mücadele yaparken arıların korunması ile ilgili engellere takılması,

Anaç arı yetiştiriciliğinde damızlık arı desteğinin olması,

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sunulan Genç Çiftçi Projesinin devam etmesi,

Damızlık Birliği aracılığı ile olan buzağı desteklerinin devam etmesi,

Tarımsal desteklemelerin hasat zamanı değil ekim zaman verilmesi,

Kuraklık tarımın en önemli sorunlarından biridir. Bu nedenle yaşanacak tarımsal kuraklığa karşı şimdiden tedbirler alınmalı, sulama amaçlı göletlerin sayısı arttırılmalı, var olup çeşitli gerekçeler ile kullanılmayan kanal, kanalet ve su kanalları kullanılabilir hale getirilmelidir. Bölgemizde bulunan sulama kanallarının bakım ve onarım işleri aksatılmamalıdır.

Kırsal Mahallelerimizde(köylerimizde) hırsızlıkların önüne geçilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma kontrolünde MOBESE kameralarının kurulması,

Küçük ölçekli hayvan üreticilerimizin olduğu bölgelerde (Böğürgen Mahallesi talebi) kurban bayramı dönemi için seyyar kurbanlık kesim alanlarının oluşturulması ve kesim hizmeti verilmesi,

Çiftçinin devlet destekleri ile ilgili yeteri kadar bilgiye doğru zamanda ulaşamaması,

Arazi emlak değerlerinin çiftçilik getirisinden fazla olmasından dolayı genç çiftçilerin yetişmemesi,

Tırtıl (Amerikan Beyaz Kelebeği)’ın son yıllarda çoğalmasından kaynaklı ürün kayıplarının yaşanması,

Örnek  bahçe kurulması,

Meyvecilik, bahçe bakımı, seracılık ve toprak tahlili konularında eğitimlerin verilmesi,

Çiftçilerimizin kooperatifleşme yolu ile kırsal kalkınma konusu üzerine eğitilmesi ve destek programlarının oluşturulması,

Organik tarım ile ilgili üreticilerimizin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve destek programlarının oluşturulması,

Ceviz dikimi-bakımı üzerine eğitim ve fidan desteği verilmesi,

Çeşitli STK’lar üzerinden (örn: ziraat odası) çiftçilerimiz organize edilerek tohum gübre vb. ihtiyaçlarının toplu alımının yapılması ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi,

Küçük ölçekli aile işletmelerimizin, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin ulaşamadığı tarım aletleri ve teçhizatlarının, Ziraat Odası üzerinden ortak bir araç parkı kurularak çiftçilerimizin kullanımına sunulması,

Tohum aşılama, iğne ve tedavi ilaçlamalarının maliyetlerinin düşürülmesi üzerine ziraat odası ve tarım ilçe müdürlüğü ile birlikte çalışma yapılması,

Fındık üretim havzası sınırlarına İzmit’in dahil edilerek bölgemizdeki üreticilerin ilgili desteklerden faydalanabilmesi,

Bölgemizde bulunan sulama kanallarının bakım ve onarım işlerinin aksatılmaması,

Veteriner hizmetleri ve hayvan sağlığı giderlerinin kooperatifler ve ziraat odası tarafından düşürülmesi üzerine çalışılması,

Gibi sorunlar bölge üreticilerinden tespit edilmiştir.

İlçemizde tarımın yapısal sorunları üreticinin üretimde kullandığı tohum, motorin, gübre, ilaç ve benzeri girdi fiyatları ve fiyat artış hızlarının yüksekliği ürün fiyatlarının maliyetler göre daha düşük tutulması çiftçimizi ekonomik olarak geriletmektedir. Devlet desteklerinin arttırılması ve ziraatçılarımızın bu desteğe daha kolay ulaşabilmeleri için belediyelerimiz, ziraat odamız ve Tarım ilçe müdürlüğümüz daha aktif görev almalıdır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde amaç birim hayvandan en fazla ürün almak ve maliyetini en aza indirmektir. Maliyeti en aza indirmede en önemli araç meralardır. İlçemizde çayır mera alanlarının yok denecek kadar az olması ilçemizde mera hayvancılığından kapalı ve yarı açık ahır hayvancılığına dönüşmüştür. Yetiştiriciliğin daha çok yoğun olduğu İzmit’imizin kuzey köylerinde kapalı ve yarı açık ahır desteklemelerinin ve eğitim projelerinin devam etmesi ile üstün verimli saf ve melez ırkların sayısı arttırılabilir. İlçemizde hayvancılığın geliştirilmesine yönelik politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu anlamda İzmit ilçemi Hayvancılıkta Kalkınma Öncelikli Bölge kapsamına alınması sağlanmalı, organize hayvancılık bölgesi oluşturularak sağlanan teşvik ve muafiyetlerden faydalanılması için çalışmalar yapılabilir.

Yem bitkilerinin yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi üreticimizin maliyetlerinin düşmesinde önemli rol oynayacaktır.

Beyaz et ve yumurta tavukçuluğu Türkiye’nin en yaygın nüfus yapısına sahip olması ve büyük metropollere yakınlığı gibi avantajlardan dolayı ilçemiz için ciddi bir gelir kaynağı olabilir. Bu tür kümeslerin ve çiftçilerin desteklemeler ile teşvik edilerek üreticimize, köylümüze ciddi katkı sağlayabilir.

İlçemizin ılıman iklimi sebzeciliğe ve meyveciliğe çok uygundur. Ulaşımın gelişmesi, tüketim merkezlerine yakınlığı, üreticilere iyi gelir getirmesi gibi nedenlerden dolayı ilçemizde sebze ve meyve üreticiliğini yapılabilir kılmaktadır.

Üreticilere sağlanan devlet destekleri ile birim alanda daha fazla ürün alma durumu üzerine seralarda sebzecilik son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. Seracılığın geliştiği köylerimiz Bayraktar, Durhasan, Eseler, Biberoğlu, Solaklar, Çayırköy’dür. Bu köylerimize verilecek desteklerin artmasıyla birim alanda üretilen ürün miktarı daha da arttırılabilir. Ve köylümüzün gelirinin artmasında önemli rol oynayabilir. Bu seralarda özellikle hıyar, domates, marul ve taze fasulye gibi tüketimi çok pazarı, güçlü sebzeler yetiştirilebilir. Ayrıca İzmit’imizin Kuzey köylerine de (Sepetçi, Hacıoğlu gibi) verilecek destekler ile seracılık yaygınlaştırılabilir.

İzmit İlçemizde tarım alanlarının sanayi ve yerleşim alanlarına açılması nedeni ile meyvecilik yapılan alanların daralmasına bağlı olarak  ağaç sayısı da azalmıştır.

Özellikle geçmiş yıllarda ülke genelinde kabul gören ve tanınan; Akpınar, Kulfallı, Ağaköy, Hatipköy, Arızlı, Kabaoğlu, Seymenli köylerimizde yetiştirilen Çavuşüzümü bağları ve kiraz alanları durumdan daha fazla etkilenmiştir. Bu bölgelerde tekrar üretimi arttırabilmek için fidan desteği, budama, ilaçlama gibi desteklemeler ile üretim faaliyetleri arttırılabilir.

Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de miras yolu ile arazi büyüklüğü bugüne kadar azalmış ancak parsel sayısı artmıştır. Bu sorun tarım işletmelerinin ticari tarım yapmayıp geçimlik tarım yapmasına neden olmaktadır. Bu küçük aile işletmeleri geçimlik tarım yaptıklarından dolayı birim alandan elde edilen ürün maliyeti fazla ve tarımsal mekanizasyon yetersizdir. Ekonomik işletmelerin kurulabilmesi için toprak mirası ile ilgili yasada tarım arazilerinin optimum büyüklükten aşağıya bölünmemesi yönünde yapılacak değişiklik bir an önce hayata geçirilmeli parçalı araziler toplulaştırılmalıdır. Ayrıca ekonomik işletmeler kurulmasını özendirici destekler verilmelidir.

İlçemizde ekolojik dengelerin ve tarımsal bütünlüğün bozulmaması için verimi tarım toprakları tarımsal sit alanı olarak belirlemelidir.

Sorunların büyük bir bölümünün ilçemizde kooperatifçiliğin gelişmemesinden kaynaklandığı görülmüştür. Kooperatifçilik birlikte iş yapma, birlikte çalışma kısacası işbirliğidir. Kooperatifçilik yeterli derecede iktisadi gücü olmayan gerçek kişilerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve dayanışma yoluyla rasyonel bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamaktan, temin etmekten ibarettir. Kooperatif fertlerin tek tek altından kalkamayacağı işleri gerçekleştiren mükemmel bir dayanışma kuruluşudur. Bu kuruluşlarda maddi ve manevi ihtiyaçların en az gider ve maliyetle ortakların ayağında giderilmesi mümkün olabilmektedir.

İlçemizde tarımsal kalkınma kooperatifçiliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılabilir. Böylece üreticiler ürettikleri ürünü tek başına pazarlamak durumunda kalmadan ve bundan dolayı piyasayı etkileyebilecek bir güçten mahrum kalmadan üretimlerini yapabilir. Kooperatifler ile ilçemizde üretici ve tüketici arasındaki kademeler en aza indirilebilir. Ürünlerin gerçek değerini bulması sağlanabilir. Üretim arttırılabilir. Maliyetler düşürülebilir ve verim arttırabilir.

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu olarak yapılan saha çalışmaları, toplantılar ve görüşmeler sonucunda tespit edilen sorunlar ve tavsiyeler yukarıda detaylı olarak sunulmuş olup, tavsiye kararı olarak komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.03.2020

 

Çağlayan DUMAN                                          Mehmet ÇETİN                            Engin DUYMAZ

Kırsal Hiz.ve İsim. Kom Bşk.                          Bşk. Vekili                                        Üye                                                           

 

 

Süleyman ŞEN                                                Halil İNCİEL

       Üye                                                                 Üye

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz