Kasım 2019 Komisyon Raporları

1 Kasım 20190
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                                                                      

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2020 yılı tarife cetveli  teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

     5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş ilişik listedeki 2020 yılı tarife cetvelinin kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.11.2019

 

  

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

                   İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Belediyemiz hüküm tasarrufunda bulunan Yenimahalle 2813 ada 8 nolu parselin spor tesisi olarak kullanılmak üzere 10 (on  yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün02.10.2019 tarih ve 5098 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 
       Belediyemiz hüküm tasarrufunda bulunan Yenimahalle 2813 ada 8 nolu parselin spor tesisi olarak kullanılmak üzere 10 (on  yıl) süre ile kiraya verilmesi ;

         1- Yapılacak yatırımlarla yüksek performansa katkı

          2- Soyunma odalarının yapılması

          3- Çırpınma (küçük eğitim) havuzunun yapılıp yüzme öğrenme havuzunun ayrılması

         4- Kondisyon salonu yapılması

         5- Ice lab odası yapılması

    6- Biyomekanik laboratuvarı yapılması vb. gibi yatırımların kiracı tarafından yapılması planlandığından,  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.11.2019

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                                   M.İlker KAZAN                       N.Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                                Başkan Vekili                                    Üye

 

 

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                              Dilek YALÇIN

        Üye                                                                                     Üye        

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve gündemin G-2. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, İzmit belediyesi sınırları içerisinde Alkollü içecek satan eğlence mekanları ile ilgili Ruhsat verilebilir olanları gösteren haritanın güncel olmadığından güncellenerek günümüz şartlarına uyarlanması teklifi ile ilgili belediye meclis üyeleri Necat ÇAKIR ve Mustafa SOYDABAŞ tarafından 05.11.2019 tarihinde verilen soru önergesi okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 25.11.2019

 

Dr.Eşref Ayhan ARPACI                   Aysel DEMİRTAŞ                              Engin UÇAR

Çevre Sağlık Kom. Bşk                 Çevre Sağlık Kom. Bşk Yrd.                         Üye               

                                                  

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet ZENGİN                                            Çetin SARICA                 

           

       Üye                                                                          Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit’imizin liman şehri, yabancı fabrikaların olması bakımından yabancı gemici ve turistler gelmektedir. İzmit’in yurt dışında tanınırlığını arttırmak ve turistlere ilçemiz hakkında ve bilmeyen yeni taşınan vatandaşlarımızında bilgilenmesi bakımından önemli geçiş ve güzergahlarda şehrimizin kültürel yerlerinin bankaların eczanelerin vb. Bir İzmit haritası tabelası hazırlanarak avm girişlerine vapur iskelelerini çarşı merkezine kısacası halkımızın ve yabancı misafirlerin dolaşmaya geldiği yerlere bilgilendirme haritaları yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 15.10.2019 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 27.11.2019

 

 

 

Şener İNCE                                         Yaşar KARDAŞ                       Ersin ALPASLAN

Kültür Turizm ve Sanat                           Bşk. Vekili                                    Üye

Kom. Bşk.

 

                   

 

 

 

 

Vedat YOLDAŞ                                   Ertuğrul MALÇOK

      Üye                                                           Üye

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kocaeli İli İzmit İlçesi Bayraktar Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8.inci maddesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2009/7 nolu genelgesinin 2.inci maddesi esasları çerçevesince, 3402 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 09/07/1987 tarihinden önceki Kanunlara (mülga 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile 5602,509 ve 766 sayılı Tapulama Kanunlarına) göre kadastro ve tapulama çalışmaları yapılan birimlerde; çalışma alanı sınırı içinde, kadastroya tabi tutulmamış tespit dışı kalan yerlerin kadastrosunun yapılması ve kadastro ekipleri ile birlikte görev yapıcak 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 5695 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

BAYRAKTAR MAHALLESİNDEN

–    Hüseyin BALLI

–   İsmail SERT

–   Ali ACAR

–   Hüseyin TEGÜN

–   Mehmet AKYILDIZ

– RİZA AKDENbuİZ’in bilirkişi olarak görevlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 27.11.2019

 

 

Çağlayan DUMAN                                      Mehmet ÇETİN                          Engin DUYMAZ

Kırsal Hiz.ve İsim. Kom Bşk.                         Bşk. Vekili                                          Üye

                                                                     (KATILMADI)

 

 

 

Süleyman ŞEN                                         Halil İNCİEL

        Üye                                                        Üye

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz