Temmuz 2015 Komisyon Raporları

1 Temmuz 20150
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

            İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, M.Alipaşa Mahallesi, 3244 ada, 20 nolu parselde Behlül GÜNDOĞDU´ya ait 25/85 (25m2 ) oranındaki hissenin belediyemiz tarafından alınması  ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2015 tarih ve 4145 yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         M.Alipaşa Mahallesi, 3244 ada, 20 nolu parselde Behlül GÜNDOĞDU´ya ait 25/85 (25m2 ) oranındaki hissenin belediyemiz tarafından, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin  (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene  yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 15.07.2015

   

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                         PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

             İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Türkiye Muhtarlar Derneği ile Yunanistan ve Bulgaristan´la kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim  sanayi, teknoloji, tarım alanlarında uygulanan metodların karşılıklı öğrenilmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi düşünülerek Ağustos- Eylül ayları içerisinde İzmit Belediye Başkanı ve ekli listede adları yazılı muhtarlar ile belediye personelinin yol ve konaklama harcamaları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün  25.06.2015 tarih ve 3 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       5393 sayılı Belediye kanununun 9. Maddesinin dördüncü fıkrasında; belediyenin, mahalle ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlayacağı; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulunduracağı ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışacağı düzenlenmiştir.

    

        Kanun hükmündeki “gerekli ayni yardım ve desteği sağlar”  ibaresi “gerekli ayni yardım” ve ” gerekli destek” sağlanması şeklinde iki yardımı kapsamakta olup, gerekli desteği sağlamanın içerisinde ayni yardım dışında kalan destek ve yardımlar da bulunmaktadır.

      

       Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mahalle ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözümü için ait bazı giderlerin belediye tarafından karşılanması ibaresinin, muhtarların yurt dışı seyahatlerinin belediye tarafından karşılanması şeklinde değerlendirelemeyeceği düşünülmekte olduğundan evrakın Müdürlüğüne iadesi  komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.07.2015

   

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

            İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve gündemin G-4. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz Şirketleri Sarbaş A.Ş´nin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “İ” bendi gereğince sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili  İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 49 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Belediyemiz Şirketi sarbaş İnşaat Özel Eğitim sağlık Bilişim Akrayakıt Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “i”bendi Bütçe İçi İşletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına ve ya bu ortaklıklardan ayrılmasına sermaye arttırımı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” hükmü gereğince kendi akaryakıt istasyonumuzu kredi kullanmadan kurup şirkete değer katmak amacıyla sermayesinin % 100´ü   belediyeye ait olan  SARBAŞ A.Ş 92.000 Hisse 2.300.000,00.-TL sermayesinin ; 152.000 Hisse,  3.800.000,00.-TL olarak sermaye arttırımı yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.07.2015

   

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

            İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2010 sayılı kararı gereği onaylanan Sırrı paşa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanan Akçakoca Meydan Düzenleme projesi kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların “Cephe Düzenleme projelerinin” uygulanmasının belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih ve 560 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2010 sayılı kararı gereği onaylanan Sırrı paşa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanan Akçakoca Meydan Düzenleme projesi kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların “Cephe Düzenleme projelerinin” uygulanmasının belediyemiz tarafından yaptırılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.07. 2015

   

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

         İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen,Ayazma Kültür merkezinde bulunan nikah salonu ve fuaye alanında yapılacak olan etkinliklerde alınacak ücretlerin belirlenerek, nikah salonları 2015 yılı evlendirme birimi gelir tarifesine eklenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.06.2015 tarih ve 182 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Ayazma Kültür merkezinde bulunan nikah salonu ve fuaye alanında yapılacak olan etkinliklerde alınacak ücretin, Alikahya, Kuruçeşme, Necati Gençoğlu Kültür merkezlerinde                                                                                                                                                         uygulanan, 2015 yılı tarifesinin aynı şekilde Ayazma Kültür merkezinde de  uygulanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.07.2015

   

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz