01.09.2015 Tarihli Tutanak Özeti

1 Eylül 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 01.09.2015 Salı  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim BULUT'un  Başkanlığında azalardan, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Erhan UYSAL,  Emine ZEYBEK,  Özcan ÖZER,  Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR,   Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY'un mevcut oldukları anlaşıldı.

04.08.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.08.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G 1- Doğu Marmara Kalkınma Ajansının ortağı olduğu “Karadeniz Bölgesi Turizm Yolları projesi” kapsamında 25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek; ''Burgaz Geleneksel Ürünler Festivali''  için ilçemizi temsilen ürünlerin tanıtımını yapmak üzere, ekli listede isimleri yer alan üreticilerin oluşturduğu kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi ya da belediye yönetiminden  … kişinin de konaklama, yeme içme vb. yapılacak harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri ve gri pasaport çıkartabilmeleri için gerekli iznin verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 1695 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.                                                    

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G-2- İzmit Mehmet Alipaşa Halk Oyunları Spor Kulübü Derneği,25-30 Eylül 2015 tarihlerinde Makedonya Üsküp'te bulunan Stüdyo Folklör kulübü tarafından davet edilmiştir.. Bu ziyaret ile Belediyemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil etmek istediklerini dilekçelerinde beyan etmişlerdir. İzmit MAP. HOYTAG Derneğinin anılan tarihlerde ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek Belediye meclis üyesi yada  Belediye yönetimininden iki (2) kişinin de konaklama , yeme, içme vb yapılacak harcamalarını karşılamak koşulu ile katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 1693 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G-3- 2015 yılı bütçe ve yatırım programlarımızın dahilinde ihalesini yaptığımız alanların dışında kalan bölgelerde yoğunlaşan taleplerden yapım zarureti olanların karşılanması için kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı belirtilen yol yapım malzemelerinin kurumumuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince müşterek olarak teminine ihtiyaç duyulmuştur. İş bu çerçevede yapılacak olan protokolün imza altına alınması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 5101 sayılı yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G-4- Eylül-Ekim aylarında İzmit Kent Konseyinin düzenleyeceği Yunanistan ve Bulgaristan ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, tarihi kültürel ve turistik yerlerin yerinde incelenmesi, ayrıca ülkelerin karşılıklı olarak daha iyi tanıtılması için düzenlenecek yurtdışı etkinliğine katılacak ekli listede adları yazılı olan Belediye Meclis Üyeleri, Muhtar Dernek Başkanları, Muhtarlar ile Belediye Personeli için hizmet pasaportu düzenlenmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve  20 sayılı  yazısı okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde: 

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) Yeşilova mahallesi ve Tüysüzler Mahallelerinde yapımı devam etmekte olan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 1291 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 87- (Madde 4- ) Belediyemiz personeline yönelik olarak hizmet içi eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantısı, eğitim semineri, görevde yükselme eğitim Programı, sempozyum ve benzeri eğitici nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla, üyesi bulunduğumuz Marmara Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak üzere, 5393 sayılı belediye kanununda belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38. Maddenin (g) bendi ” Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereği, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 1200 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 88- (Madde 5-)11-15 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek çalışma ziyaretine Rabia BİLEN'nin  kurumumuz adına görevlendirmesinin yapılması ve kendisine hizmet pasaportu verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 10.08.2015 tarih ve 1564 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 (Madde 6-) Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce,  Çayırköy Mahallesi,  ” Hacıoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü'nün 24.08.2015 tarih ve 842 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 7-) Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Yassıbağ Mahalesi,  ” Kargaoğlu Mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü'nün 24.08.2015 tarih ve 843 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

( Madde 😎 Zabıta Müdürlüğünün, Görev, Yetki  ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifi ile ilgili  Zabıta Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 2508 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

 Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 9-) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması  teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 25.08.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 89- (Madde 10-) 6360  Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen Şahinler mahallesi, 42,00m2 alanlı 3653 nolu parselde, Emirhan Mahallesi, 406,00m2 alanlı 984 parselde, Kaynarca Mahallesi 4175,00m2 alanlı 3077 nolu parselde merkez mevkii no 7 adresinde Deretepe Mahallesi 720,00m2 alanlı 586 nolu parselde ve Karaabdülbaki Mahallesi 712 nolu parselin (1500/3880) 1500,00m2 'lik kısmı üzerinde bulunan konutların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 75/d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.08.2015 tarih ve 5316 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 (Madde 11-) Gündoğdu Mahallesi 797 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait Cephanelik Spor Stadyumunun, batısında yer alan 2.910,00 m2'lik kısmı hariç olmak üzere işletme hakkının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne devir edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  24.08.2015 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik  ve Spor komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 90- ( Madde 12-) Kıbrıs Yeniboğaziçi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile  kardeş belediye olması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  27.08.2015 tarihli  yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Kıbrıs Yeniboğaziçi Belediyesi, İzmit Belediyesi ile  belediyemiz arasında oluşan dostane ilişkilerin daha yapıcı ve kalıcı hale dönüşmesi, karşılıklı ilgi ve alakanın devamı sağlamak amacıyla, Kıbrıs Yeniboğaziçi Belediyesi  ile belediyemizin  kardeş şehir olması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 91- ( Madde 13-) Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Kozluk Mahallesi 183 ada 8 nolu ve 200 ada 11 nolu parsellerin Belediyemiz tarafından alınması, karşılığında Kocaeli Valiliği'nce uygun görülen yerlere 2 adet okul yapılması ve mülkiyeti Belediyemize ait olan imar planlarında “Ortaöğretim Tesis Alanı”nda kalan, Cedit Mahallesi 4062 ada 6 nolu parseldeki 2183 m2 hissemizin verilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  27.08.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 14- İzmit-Yeni Mahalle (tapuda Arızlı), G23b.23c.2a Uygulama İmar Planı paftası, 147 ada 1 nolu güneyinde yer alan 14 mt genişliğindeki imar yolunun hâlihazırdaki duruma göre 147 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin güneyine kaydırılarak planlanması ve 147 ada, 1 nolu parselin doğusunda yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolu güzergâhının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2015 tarih ve 4244 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 15- İzmit- Sanayi (tapuda Körfez)  Mahallesi, G23b.25d.4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1868 ada, 24 no'lu parselde yer alan “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” kullanımı ile ilgili olarak imar planı üzerinde kesin bir açıklık olmadığından, Danıştay Ondördüncü Dairesi'nin 2013/6 Esas, 2014/4417 sayılı kararı ile verilen “Bozma Kararı” doğrultusunda imar planı üzerine “Mahalle Konağı” ifadesinin eklenmesi ve “İzmit, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu” lejandı paftasında yer alan “Kültürel Tesisler Alanı” kullanımının “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2015 tarih ve 4245 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 92- Madde 16- Atık toplama ve taşıma maliyetlerin azaltılması ve daha verimli hale getirilmesi, görsel kirliliğin en aza indirilmesi, atık toplama noktalarının tek bir yerde oluşturulması ve konteynır yoğunluğunun azaltılması, kaynağında ayrı toplanma işleminin daha düzenli yapılması amacı ile ilgili yönetmeliğe izafen sınırlarımız dâhilinde yeni yapılacak olan en az 2 blok ve 30 haneden oluşan site veya toplu konutlarda atık toplama noktası (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve e-atıklar için) oluşturulmasının ruhsat verilirken şart olarak aranması  teklifi ile ilgili İmar komisyonu ile Çevre ve  Sağlık komisyonlarının 17.08.2015  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 93- Madde 17- İzmit Kent konseyi başkanlığının belediye başkanlığımıza verdiği dilekçe üzerine; Kent konseyi yönetmeliğinin mali yapısı başlıklı 16/A maddesinde belirtilen Belediyeler kent konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak sureti ile ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar denildiğinden İzmit kent konseyinin yönetmeliğine ve görev tanımlarına uygun projelerinde kullanılmak üzere belediye bütçesinden nakdi yardım aktarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.08.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 94- Madde 18- Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede bulunan taşınmazların satılması ve kamulaştırma, satın alma işlemlerinde trampa edilmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen'e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.08.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 19- Müdür ve Üstü Unvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.08.2015 tarih ve 1159 sayılı bilgi sunumu gerçekleşmiştir.

 

KARAR 95- (Madde 20-)  G-1- Doğu Marmara Kalkınma Ajansının ortağı olduğu “Karadeniz Bölgesi Turizm Yolları projesi” kapsamında 25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek; ''Burgaz Geleneksel Ürünler Festivali''  için ilçemizi temsilen ürünlerin tanıtımını yapmak üzere, ekli listede isimleri yer alan üreticilerin oluşturduğu kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi ya da belediye yönetiminden  … kişinin de konaklama, yeme içme vb. yapılacak harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri ve gri pasaport çıkartabilmeleri için gerekli iznin verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 1695 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

 

           Doğu Marmara Kalkınma Ajansının ortağı olduğu “Karadeniz Bölgesi Turizm Yolları projesi” kapsamında 25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek; ''Burgaz Geleneksel Ürünler Festivali''  için ilçemizi temsilen ürünlerin tanıtımını yapmak üzere, ekli listede isimleri yer alan üreticilerin oluşturduğu altı (6) kişiden oluşan  kafilenin   konaklama, yeme içme vb. yapılacak harcamalarını kendileri  karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri ve hizmet  pasaportu çıkartabilmeleri için gerekli iznin verilmesi  (Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesi Hamit İlker ULUSOY'un mualif oyuna karşı) oyçokluğu ile karar verildi.       

           

KARAR 96- (Madde 21-)  G-2- İzmit Mehmet Alipaşa Halk Oyunları Spor Kulübü Derneği,25-30 Eylül 2015 tarihlerinde Makedonya Üsküp'te bulunan Stüdyo Folklör kulübü tarafından davet edilmiştir.. Bu ziyaret ile Belediyemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil etmek istediklerini dilekçelerinde beyan etmişlerdir. İzmit MAP. HOYTAG Derneğinin anılan tarihlerde ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek Belediye meclis üyesi yada  Belediye yönetimininden iki (2) kişinin de konaklama , yeme, içme vb yapılacak harcamalarını karşılamak koşulu ile katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 1693 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Mehmet Alipaşa Halk Oyunları Spor Kulübü Derneği, 25-30 Eylül 2015 tarihlerinde Makedonya Üsküp kentine  Belediyemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil etmek üzere   ekli davetli listesinde bulunan yirmisekiz  (28)  kişi, ayrıca, kendileriyle birlikte geziye iştirak edecek Belediye meclis üyesileri, Cemil KANPARA ve Cengiz KAVŞUT' tan ( meclis üyelerinin konaklama, yeme, içme vb yapılacak harcamalarının dernek tarafından karşılanması koşuluyla ), oluşan  toplam otuz (30) kişilik  kafilenin  konaklama , yeme, içme vb yapılacak harcamalarını kendileri karşılamak  suretiyle görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 97- (Madde 22-)  G-3- 2015 yılı bütçe ve yatırım programlarımızın dahilinde ihalesini yaptığımız alanların dışında kalan bölgelerde yoğunlaşan taleplerden yapım zarureti olanların karşılanması için kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı belirtilen yol yapım malzemelerinin kurumumuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince müşterek olarak teminine ihtiyaç duyulmuştur. İş bu çerçevede yapılacak olan protokolün imza altına alınması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve 5101 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

2015 yılı bütçe ve yatırım programlarımızın dahilinde ihalesini yaptığımız alanların dışında kalan bölgelerde yoğunlaşan taleplerden yapım zarureti olanların karşılanması için kullanılmak üzere 30.000 ton asfalt, 10.000m2 parke yol yapım malzemelerinin müşterek teminini sağlamak üzere İzmit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında  protokol yapmak için  Belediye Başkanına yetki verilmesinin  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 98- (Madde 23-)  G-4-

Eylül-Ekim aylarında İzmit Kent Konseyinin düzenleyeceği Yunanistan ve Bulgaristan ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, tarihi kültürel ve turistik yerlerin yerinde incelenmesi, ayrıca ülkelerin karşılıklı olarak daha iyi tanıtılması için düzenlenecek yurtdışı etkinliğine katılacak ekli listede adları yazılı olan Belediye Meclis Üyeleri, Muhtar Dernek Başkanları, Muhtarlar ile Belediye Personeli için hizmet pasaportu düzenlenmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 31.08.2015 tarih ve  20 sayılı  yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

Eylül- Ekim aylarında İzmit Kent Konseyinin düzenleyeceği Yunanistan ve Bulgaristan ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, tarihi kültürel ve turistik yerlerin yerinde incelenmesi, ayrıca ülkelerin karşılıklı olarak daha iyi tanıtılması için düzenlenecek yurtdışı etkinliğine katılmak üzere  ekli listede adları yazılı olan,  Muhtar Dernek Başkanları, Muhtarlar,  Belediye Personeli, Belediye meclis üyeleri ( İbrahim ELGİN, Mehmet ÇETİN ve Ersin ALBAYRAK) 'tan oluşan kafilenin  görevlendirilmeleri uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Aykut BOZKURT, Hasan AYAZ, İbrahim KILIÇ, Şaban SARIGÜLLE'nin mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazaretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Aykut BOZKURT, Hasan AYAZ, İbrahim KILIÇ'ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Emine ZEYBEK tarafından  verilen  yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Aykut BOZKURT, Hasan AYAZ, İbrahim KILIÇ'ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazareti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, Şaban SARIGÜLLE'nin izinli sayılmasını isteyen azalardan Abdullah KOÇ ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan,  Şaban SARIGÜLLE'nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 01.09.2015 Salı  günü saat 15.00'da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.10.2015 Salı günü saat 15.00'da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İbrahim BULUT                           Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkan V.                        Katip                                                 Katip                

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz