Eylül 2015 Komisyon Raporları

1 Eylül 20150
Metni Sesli Dinle

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

    İzmit belediye meclisinin 01.09.2015 tarih ve gündemin 6. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu Mevki üzerinde bulunan 47 adet binanın cephe çizimleri yapılarak   ‘Hacıoğlu Mevki Cephe İyileştirme Projesi’   hazırlanmıştır.

 

Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu’nun 06.08.2015 tarihli ve 336 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 

          6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Hacıoğlu Mevki Cephe İyileştirme Projesi ’nin yaptırılması ve tamamının Belediye bütçesi tarafından karşılanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.09.2015

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

   İzmit belediye meclisinin 01.09.2015 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Yassıbağ Mahallesi Kargaoğlu Mevki üzerinde bulunan 27 adet binanın cephe çizimleri yapılarak   ‘Kargaoğlu Mevki Cephe İyileştirme Projesi’    hazırlanmıştır.

Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu’nun 06.08.2015 tarihli ve 336 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

       6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden ‘Kargaoğlu Mevki Cephe İyileştirme Projesi ’nin  yaptırılması ve tamamının Belediye bütçesi tarafından karşılanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.09.2015

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

            İzmit belediye meclisinin 01.09.2015 tarih ve gündemin 8. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün Görev Yetki ve sorumlulukları kısmında yapılan değişikliklerin dâhil edilerek son halinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 2508 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:         

     

      Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğünün Görev Yetki ve sorumluluklardaki kısmında yapılan değişiklikler Müdürlüğünden geldiği gibi ekli listede sunulduğu şekli ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 17.09.2015

 

 

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

            İzmit belediye meclisinin 01.09.2015 tarih ve gündemin 9. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Görev Yetki ve sorumlulukları kısmında yapılan değişikliklerin dahil edilerek son halinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün  25.08.2015 tarih ve 461 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      

        Komisyonumuza havale edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Görev Yetki ve sorumluluklardaki kısımda yapılan değişiklikler  Müdürlüğünden geldiği gibi  ekli  listede  sunulduğu şekli ile kabulü  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  18.09.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          TÜRLÜ İŞLER  KOMİSYON RAPORU       

   

          

İzmit Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Yeşilova mahallesi ve Tüysüzler mahallelerinde yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 1291 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yeşilova mahallesi ve Tüysüzler mahallelerinde yapımı devam eden parklara Yeşilova mahalesindeki parka, DAĞ ÇİÇEĞİ PARKI, Tüysüzler mahallesindeki parka ÇETİN PARKI, isimlerinin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.11.09.2015

 

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                 Mehmet ÇETİN               Hüseyin POLATTİMUR

Türlü İşler Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                              Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                          Cengiz KAVŞUT     

        Üye                                                  Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih ve gündemin 11. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Gündoğdu Mahallesi 797 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait Cephanelik Spor Stadyumunun, batısında yer alan 2.910,00 m2’lik kısmı hariç olmak üzere işletme hakkının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne devir edilmesi konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2015 tarih ve 5556 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Komisyonumuz İzmit Belediyesi Cephanelik Spor tesislerinde fiili gözlem ve incelemelerde bulunmuştur. Ayrıca tesisin yapı maliyeti, işletme giderleri yıllık bazda titizlikle incelenmiştir. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile yapılan görüşme ve istişarelerde tesisten soyunma odası olarak bölgenin 16 takımının istifade etmekte olduğu ve mevcut bu durumun aynen devam etmesi doğrultusunda fikir birliğine varılmıştır.

        Komisyonumuzca İzmit Belediyesi Cephanelik Spor Tesisinin önergede belirtildiği şekilde Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğüne devredilmesi hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; İzmit belediye meclisinin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.09.2015  

 

 

      

 

Y. Sami ÇINAR                                   Cemil KANPARA                              Yaşar KESKİN

Eğit. Genç ve Spor Kom. Bşk.               Başkan Vekili                                           Üye

 

     Uğur KOŞTUR                                  Abdullah KOÇ    

          Üye                                                 Üye

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz