01.11.2016 Tarihli Meclis Toplantısı Tutanak Özeti

1 Kasım 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

1. birleşiminin 1 ve 2.  Oturumu 01.11.2016 Salı  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında  azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK,  Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT,  Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE,  İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN,  Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP,   Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ,  Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.

G1– İlçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve meclis üyelerimizce araştırma komisyonu kurularak bu konu hususunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Birol SAĞLAM ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

SORU ÖNERGESİ: ( YAZILI )

İlçemiz sınırları içinde Kasım ayı itibariyle planlanan Tavşantepe, M.Alipaşa, Bekirdere , Tüysüzler mahallelerinin alt yapı çalışmaları ile ilgili halihazırda tramvay projesi devam ederken yaşanan mağduriyet ve trafik sorunu gün yüzüne çıkmışken belediyemiz bahsi geçen konu hususunda nasıl bir planlama çalışması yapmaktadır?

Belediyemizin ilgili birimlerinin ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınmışmıdır?

Mevcut alt yapı durumuyla ilgili yapılacak yenileşmeyi olumlu bulmak ile birlikte  yaklaşan kış aylarının getirdiği olumsuz şartlar süreçle ilgili göz önünde bulundurulmuşmudur? Konuları ile ilgili Belediye meclis üyeleri Birol SAĞLAM ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili yazılı olarak ilgili müdürlük tarafından cevap verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

04.10.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.10.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) Mardin İline bağlı Yeşilli Belediyesi 30.09.2016 tarih ve 708 sayılı yazısı ve yazıya ek olan meclis kararında ifade ettiği üzere ( Belediye Başkanımız Dr. Nevzat DOĞAN’ın ilçeye yapmış olduğu ziyaret esnasında gündeme gelen) iki kentin kültürel değerlerini güçlendirecek bir köprü oluşturmak amacıyla, Yeşilli Belediye meclisinin 19 Eylül tarihinde almış olduğu bir kararla İzmit Belediyesi ile “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulması konusunda ilk adımın atılmasını sağlamıştır. Sürecin devamı adına, Mardin ili Yeşilli Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olabilmemiz ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21.10.2016 tarih  ve 2352 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kültür Turizm ve Sanat  komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) 6306 sayılı kanunun 17. maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak, alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla, kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Başaran Caddesi Cephe İyileştirme Projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 13.10.2016 tarih ve 1676 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesini oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit-Bayraktar Mahallesi, G24a.22b.4d uygulama imar planı paftası, “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanan 135 ada 169 nolu parselin çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.10.2016 tarih ve 4026 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 77- (Madde 6-) İzmit-Kabaoğlu, G23b.24b.1b Uygulama İmar Planı Paftası, “Rekreasyon Alanı” ve “İmar Yolu” olarak planlanan 1362 ve 1363 nolu parsellerin batısında parselasyon dışı alanda kalan tarihi su sarnıcına 115A envanter numarası verilerek 1362, 1363 nolu parseller ve koordinatları belirlenen söz konusu parselasyon dışı kalan alanı içerir “Koruma Alanı Sınırı”nın ve parsellere ilişkin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile 20mt genişliğindeki imar yolunun batıya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 11.10.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78- (Madde 7-) İzmit-Fatih Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), G23b.25c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 13.06.2016 tarih ve 506-16/Eml.Ş. sayılı yazısına istinaden “Ticaret Alanı” kullanımındaki 4833 ada 1 nolu parselden geçen NATO Akaryakıt Boru Hattının parselin kuzeydoğusuna kaydırılacak şekilde deplase edilmesi ve  yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 14.10.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 79- (Madde 😎 İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Fen İşleri Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yerinde yapımı devam eden yol projelendirme işlemi kapsamında “Konut Alanı” kullanımındaki 1039 ada 22 no’lu parselin yapılanma koşulları değiştirilmeksizin kuzeyinde bir miktar alanın imar yoluna ilave edilerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.10.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 80- (Madde 9-) İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d  nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan  yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 401 sayılı kararı ile onaylanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notu”na ilişkin yasal askı süresinde yapılan itirazları içerir İmar Komisyonu’nun 24.10.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 81- (Madde 10-) Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan oturma alanına isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 21.10.2016  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan oturma alanına “ŞEHİT CÜNEYT KURBAN” isminin verilmesi   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 11-) Atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.10.2016  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 82- (Madde 12-)  2015-2019 Stratejik planından alınan 2017 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  24.10.2016  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83-  ( Madde 13-)   2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 18.10.2016 tarihli raporu Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

A GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

     

Encümen

Meclis

01-Vergi Gelirleri

77.700.000,00

77.700.000,00

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

12.600.000,00

12.600.000,00

04-Alınan Bağış ve Yardımlar

4.800.000,00

4.800.000,00

05-Diğer Gelirler

95.100.000,00

95.100.000,00

06-Sermaye Gelirleri

15.000.000,00

15.000.000,00

         

TOPLAM

205.200.000,00

205.200.000,00

         

09-Red ve İadeler ( – )

200.000,00

200.000,00

         

TOPLAM

205.000.000,00

205.000.000,00

B- AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN İNCELENMESİNDE;

     

Encümen

Meclis

01-İç Borçlanma

0,00

0,00

02-Dış Borçlanma

0,00

0,00

03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler

15.000.000,00

15.000.000,00

04-Net Borçlanma

0,00

0,00

05-Net Finansman

0,00

0,00

         

TOPLAM

15.000.000,00

15.000.000,00

         

C- GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

                1– GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN 1.DÜZEYİNDE

     

Encümen

Meclis

01-Personel Giderleri

35.020.000,00

35.020.000,00

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi

5.794.000,00

5.794.000,00

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

85.607.000,00

85.607.000,00

05-Cari Transferler

12.228.000,00

12.228.000,00

06-Sermaye Giderleri

70.351.000,00

70.351.000,00

09-Yedek Ödenekler

11.000.000,00

11.000.000,00

         

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

         

           

 

 

 

  2- GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV. DÜZEYİNDE

     

Encümen

Meclis

46 41 15 02

Özel Kalem Müdürlüğü

1.750.000,00

1.750.000,00

05

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

25.800.000,00

25.800.000,00

10

Bilgi İşlem Müdürlüğü

1.500.000,00

1.500.000,00

13

Destek Hiz. Müdürlüğü

800.000,00

800.000,00

20

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

400.000,00

400.000,00

23

Mali Hizmetler Müdürlüğü

19.500.000,00

19.500.000,00

24

Hukuk İşleri Müdürlüğü

900.000,00

900.000,00

25

Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü

2.500.000,00

2.500.000,00

30

Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü

1.200.000,00

1.200.000,00

31

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

6.500.000,00

6.500.000,00

32

Etüd Proje  Müdürlüğü

42.500.000,00

42.500.000,00

33

Fen İşleri  Müdürlüğü

27.500.000,00

27.500.000,00

35

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2.750.000,00

2.750.000,00

36

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

150.000,00

150.000,00

37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

14.000.000,00

14.000.000,00

38

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

14.000.000,00

14.000.000,00

39

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

800.000,00

800.000,00

40

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

3.000.000,00

3.000.000,00

41

Temizlik İşleri Müdürlüğü

33.500.000,00

33.500.000,00

42

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

9.500.000,00

9.500.000,00

43

Yapı Kontrol Müdürlüğü

1.200.000,00

1.200.000,00

44

Yazı İşleri Müdürlüğü

2.200.000,00

2.200.000,00

45

Zabıta Müdürlüğü    

6.800.000,00

6.800.000,00

46

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

500.000,00

500.000,00

47

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

750.000,00

750.000,00

         

TOPLAM

220.000.000,00

220.000.000,00

         

 

26.09.2016 tarih ve 662 sayılı Encümen inceleme raporu ile 04/10/2016 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye meclisinin 220.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2017 Mali yılı Bütçesi üzerinde  yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde Gider Bütçesi 220.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 205.000.000,00TL ve Açık ve fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00TL ile denkleştirilmiştir.

Bütçe Kararnamesinin'nin toplam 13 maddesi ve 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve  kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu ve bütçe ve  muhasebe yönetmeliği” yükümleri çerçevesinde analitik bütçe sistemi esasına göre, gelir bütçesinin ekomomik sınıflandırması, gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, gelir bütçesi 205.000.000,00 TL gider bütçesi 220.000.000,00 TL ve açık ve fazlanın finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk olan bütçe,  Plan ve Bütçe komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

                                                                           MUHALEFET ŞERHİ
( 1- 2016 Gider bütçesi yıl sonu itibari ile 150 milyon civarında gerçekleşecektir. Dolayısıyla gerçekleşme oranı %83 düzeyinde olacaktır.
2- 2016 gelir bütçesi yıl sonu olarak 145 milyon gibi gerçekleşmesi beklenebilir, gerçekleşme oranı %80 civarı olacaktır.
3- Bu verilere göre 2016 yılı için konulan 180 milyon bütçe hedefinin gerisinde kalacağı açıktır.

              Buna rağmen 2017 bütçesinin 220 milyon gibi düşünülmesi gerçekçi olmayan bir bütçedir.220 milyon bütçe düşünmek için 2016 yılı bütçesi %95 oranlarında gerçekleşmesi gerekirdi, bu oranları göremiyoruz.
              %80 civarında bütçe gerçekleşmesine karşı sürekli artan bir bütçe önermek bütçe disiplini ve ciddiyetinden uzaklaşmak anlamına gelmektedir. 155-160 milyon gibi gerçekleşmesi öngörülen 2016 bütçesi üzerine 60 milyon (%37)’lik artış ile 2017 bütçesini 220 milyon gibi düşünmek tahmini değil, biraz fazla hayali gibi görünmektedir.
              Yatırımlara ayrılan bütçe normal ölçülerde olduğu gözükmektedir.(%31,8)
              Bütçe taslağına bakıldığında harcama bütçesi görünümü vardır.63 milyon hizmet alımı içermektedir. Basın yayından Ulaşıma kadar bütün müdürlüklerde hizmet alımı yapılmaktadır.
              Sosyal hizmet ve kültür hizmetleri adı altında 15 milyon civarında kaynak kullanılmaktadır, bunların çok önemli kısmı cari transfer adı altında hane halkına yardım olarak geçmektedir.   63 milyon hizmet alımı 15 milyon bu tür harcamalara karşı yatırımcı müdürlük olan fen işlerine ayrılan kaynak sadece 27 milyondur.
               Bu bakımdan bu rakamlar bütçe ile ilgili özeti zaten veriyor. 2014-2015-2016 yılları yatırım açısından kayıp yıllar olduğu gibi umarız 2017 yılı da kayıp bir yıl olmaz. Bu sebeplerden dolayı plan bütçe komisyonunda görüşülen 2017 bütçe raporuna muhalefet şerhi koyuyoruz )   Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM'ın muhalif oyuna karşı )

 

 

 

 
 
 

 

Belediye meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2017 Yılı Bütçe Kararnamesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Madde 1- Belediye birimleri için ''(A) Ödenek Cetvelinde'' gösterildiği gibi toplam 220.000.000,00 TL olarak gider tahmin edilmiş olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 2- Belediye  Bütçesinin gelirleri ''(B) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması'' cetvelinde gösterildiği gibi toplam 205.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri (Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 3- 2017 yılı bütçesinde (220.000.000,00.-TL) yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ( 205.000.000,00 TL ) ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu 15.000.000,00 TL) kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmış olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecek olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri (Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecek olup, Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:  Belediye Meclis üyeleri (Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

Madde 7- Bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur.

   7.1 – Bütçe Kararnamesi (Örnek-21)

   7.2 – Ödenek Cetveli (A) (Örnek-20)

   7.3 – Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) Cetveli (Örnek-11)

   7.4 – Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-12)

   7.5 – Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-13)

   7.6 – Çok Yılı Gider Bütçesini Gösterir (Örnek-27)

   7.7 – Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-18)

   7.8 – Çok Yılı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-28)

   7.9 – Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-31)

   7.10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahütler (G) Cetveli (Örnek-22)

   7.11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-23)

   7.12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-24)

   7.13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-25)

   7.14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-   26)

   7.15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

   7.16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-30)

   7.17-Finansman Programı (Örnek-31)

   7.18-Çok Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-29)

Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye Meclis üyeleri( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye   Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda İlan ve Reklam Vergisi ise Nisan ve Ekim  aylarında tahsil edilir. Harcamalara katılım   payları ilanen tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda dört eşit taksitle tahsil edilir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde: Belediye meclis üyeleri,  (Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin son bendi '' Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez'' denilmekte olup, belirtilen yasalar  çerçevesinde Belediyenin taşınır, taşınmaz  malları ve bunların gelirleri Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 10- Gider Bütçesinin-46.41.15.23 Kurumsal Kodlamasında 01.6.0 Genel nitelikli  transferlere ilişkin hizmetler Fonksiyon kodundan, 05 Finansman ve 05.3.1.01 Ekonomik kodunda üyesi bulunduğumuz Birliklere Katılım Paylarına ilişkin ödenek konulmuş olup, yıl içinde kullanılmayan ödenekler emanet hesaplara alınır. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

( Aliye Hale Meriç, Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

Madde 11- Belediye Tahsilatının gerektiğinde Devlet Bankaları kanalıyla yapılmasına Belediye Başkanı yetkilidir. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

Madde 12- Bu kararname hükümleri 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girer. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2017 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Ödenek Cetveli A-Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 220.000.000,00.-TL. olarak, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2017 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırılmalarının B Cetveli birinci düzeyi toplamları 205.000.000,00.-TL. olarak, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

2017 Mali Yılı Belediye (Açık-Fazla) Gelirleri Bütçe cetveli 15.000.000,00.-TL. olarak,Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye

 

Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 2017 Mali Yılı Finansman Programı düzeyinde, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

  2017 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı düzeyinde, Esame-i Tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde;

 Belediye meclis üyeleri, ( Aliye Hale Meriç , Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM,   Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ,  Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN,  Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR) 'un kabul oylarıyla 2017 Mali Yılı Bütçesi  oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 14- G1– İlçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve meclisimiz tarafından  araştırma komisyonu kurularak bu konu hususunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclisi tarafından  01.11.2016 tarihinde verilen sözlü ve yazılı  müşterek  önerge okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan Bütçe ve Çevre Sağlık komisyonlarına  havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Cengiz KAVŞUT, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ ve İbrahim KILIÇ’ın  mevcut olmadıkları  anlaşılmıştır. Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT, Veli BEYAZTAŞ ve İbrahim GÜÇLÜ’nün izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ercan UMUTLU ve  Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Cengiz KAVŞUT, Veli BEYAZTAŞ ve İbrahim GÜÇLÜ’nün izinli sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim KILIÇ’ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT   tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, İbrahim KILIÇ’ın  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 01.11.2016 Salı   günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.12.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                                   Katip    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz