09.05.2017 2. birleşiminin 1. Oturumu Tutanak Özeti

9 Mayıs 20170
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2017 dönemi

2. birleşiminin 1.  Oturumu 09.05.2017 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

02.05.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.05.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 3-) İzmit Belediyesi 2016 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  08.05.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ( Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

Azalardan Barbaros AKKUŞ, İbrahim GÜÇLÜ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, Emrah EFE, Hasan AYAZ, İbrahim KILIÇ, M.Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN’ nin mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Barbaros AKKUŞ, İbrahim GÜÇLÜ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR ve Emrah EFE’nin izinli sayılmalarını isteyen azalardan Veli BEYAZTAŞ ve Birol SAĞLAM tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Barbaros AKKUŞ, İbrahim GÜÇLÜ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR ve  Emrah EFE’nin izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hasan AYAZ, İbrahim KILIÇ, M.Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN’ nin izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN,  ve Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Hasan AYAZ, İbrahim KILIÇ, M.Zekeriya ÖZAK ve Yaşar KESKİN’ nin izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 09.05.2017 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.06.2017 Salı günü saat 18.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

Dr. Nevzat DOĞAN                              Güzin TAŞTEKİN                                     Ersin  ALPASLAN

 İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                                           Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz