03.03.2015 Tarihli Tutanak Özeti

3 Mart 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  03.03.2015 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın  Başkanlığında azalardan Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN,   Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ,  Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN,  Veli BEYAZTAŞ,   Mehmet ÇETİN,  Haluk AKGÜN,  Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

03.02.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.02.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1– Menderes Belediyesi İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 65 sayılı  yazısı okunarak yapılan   müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2– İzmit Belediyesi´nin geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl farklı bir kentten başlatılan Pişmaniye Festivali´nin bu yıl yapılacak olan yedincisinin startının 29-30-31 Mayıs 2015 tarihlerine Avusturya´nın Başkenti Viyana´dan verilmesi planlanmaktadır. etkinlik ekteki davet mektubundan da anlaşılacağı üzere, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği ile ortaklaşa gerçekleşecektir. İki kent ve ülke arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve kentimizin sembol tatlısı pişmaniyenin dünyada daha çok tanınabilir olmasını yeni bir ticari pazar oluşturulmasını amaçlayan bu organizasyona belediyemizden 25 kişilik bir heyet ile yine 25 kişilik mehteran ekibi masrafları belediyemiz tarafımızdan karşılanmak kaydıyla katılacak, ayrıca masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla İzmit Ticaret Odasından (belediyenin 25 kişilik listesinin dışında) 6 adet daha pişmaniye üreticisi ile 6 adet odayı temsil edecek heyetin de programa dahil olması beklenmekte olup ekli listede adı geçenlerin etkinliğe katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih ve 241 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR 19- (Madde 3-)  İzmit Belediye Meclis üyesi Erkan AKSOY´un 10.02.2015 tarih ve 3373 sayılı  istifa talebiyle boşalan, Sosyal Hizmetler ve Kültür Turizm ve Sanat komisyonları üyeliğine yeni üyelerin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.02.2015 tarih ve 56 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                İzmit Belediye Meclis üyesi Erkan AKSOY´un 10.02.2015  tarih ve 3373 sayılı istifa talebi nedeniyle boşalan  Sosyal Hizmetler ve Kültür Turizm ve Sanat komisyonları üyeliklerine, İzmit Belediye Meclis üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve Ersin ALBAYRAK tarafından  verilen 03.03.2015 tarihli takririn oylanması  neticesinde; Haluk AKGÜN´ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4- ) İzmit- Alikahya, Durhasan Mahallesi, G23b.25c.2b ve G24a.21d.1a-1b Uygulama İmar Planı paftaları, 456 nolu imar adasının “Park Alanı” olan kullanımının bir kısmının “Pazar Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan park alanının mülkiyeti belediyemize ait “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 125 ada 1 nolu parselin kuzey ve güneyinde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 873 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 5-) İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2014/843 sayılı kararına istinaden 4805 ada 1 nolu parselin “Park Alanı” kullanımının yeniden “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının “Ağaçlandırılacak Alan” kullanıma sahip 1463 ve 2543 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici alanın bir kısmının “Park Alanı”, bir kısmının ise “Spor Tesisi Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 874 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, Konut Alanı kullanımındaki 119 nolu imar adasının güney cephesinin Nato Boru Hattı Koruma Bandı sınırına kadar genişletilmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 870 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a-1c-1d, G23b.23c.2c uygulama imar planı paftaları, 4412 ada 9 parseldeki Konut Alanı ile 4412 ada 11 no´lu parselin “Park Alanı” kullanımının “E:1.60 ve H:3 Kat” yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alanın Yenidoğan Mahallesi, 1049 ada 73 parsel, 3905 ada 1 parsel, 2171 ada 5 parsel ve 1049 ada 33, 34, 35 ve 36 nolu parseller üzerinde planlanması ile 4412 ada 11 parsel ve 4417 ada 20 parselde yer alan “Ayrıntılı Jeoloik Etüt Gerektiren Alan” (AJE) tanımının jeolojik jeoteknik etüt raporu doğrultusunda imar planı üzerinden kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 871 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

( Madde 8– ) İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerin mevcut imar planında 20 m´lik imar yoluna cepheli “TT1” lejantlı “B-4 (bitişik nizam, 4 kat)” yapılanma koşuluna sahip ticaret alanı kullanımının “E:1.60 ve H:4 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih ve 872 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 9-) Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 180 ada 10 nolu  1927,00 m2´lik taşınmaz imar planında ” Bakım , Akaryakıt ve LPG İstasyonu ” alanında kalmaktadır.Söz konusu parselin plan amacında kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 1120 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10)  Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu çerçevesinde ilçemizde Çiftçi Mallarını koruma Meclisi´nin kurularak faaliyete geçirilmesi istenmektedir. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 16 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 20- (Madde 11-) İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 nolu imar adaları arasında mevcut imar planında yer alan 10mt genişliğinde otopark ile sonlanan ancak halihazırda açılamayacak çıkmaz yolun bir kısmının “TT3” lejantına sahip ticaret alanı, bir kısmının ise park alanı olarak düzenlenmesi ile kaldırılan alanın G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 3728 ada 3 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 18.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

      

KARAR 21- (Madde 12-) İzmit Belediyesi  İmar Planı Notlarının Yapı / Yapılaşmaya İlişkin Hükümler başlığı altındaki maddelerinde yapılan değişiklikleri içeren İzmit Belediyesi Plan Notları (Plan Uygulama Hükümleri) revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 23.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 22- (Madde 13-)  Belediyemizde Norm Kadro Standartları cetvelinde verilen Teknik Hizmetler Sınıfında  ve Sağlık Hizmetleri sınıfında münhal bulunan kadrolarda Sözleşmeli Personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücretlerle  ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 23- (Madde 14- )  II Sayılı Boş Kadro değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 11.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 24-(Madde 15-) Belediyemizin Demirbaşı olarak kayıtlı olan demirbaş malzemelerinin 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışı konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 09.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 25 -(Madde 16-) 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 85. Maddesi (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu´nun 1. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden taşıt ve iş makinelerinin satın alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 17-) Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26-  G1–  (Madde 18-) İzmir Menderes Belediyesi, İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 65 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                   5393 sayılı kanunun 18. Maddesi f bendine istinaden,  İzmit Belediyesi ile İzmir Menderes Belediyesinin kardeş şehir olunmasının uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 27 G-2– (Madde 19-)  İzmit Belediyesi´nin geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl farklı bir kentten başlatılan Pişmaniye Festivali´nin bu yıl yapılacak olan yedincisinin startının 29-30-31 Mayıs 2015 tarihlerine Avusturya´nın Başkenti Viyana´dan verilmesi planlanmaktadır. etkinlik ekteki davet mektubundan da anlaşılacağı üzere, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği ile ortaklaşa gerçekleşecektir. İki kent ve ülke arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve kentimizin sembol tatlısı pişmaniyenin dünyada daha çok tanınabilir olmasını yeni bir ticari pazar oluşturulmasını amaçlayan bu organizasyona belediyemizden 25 kişilik bir heyet ile yine 25 kişilik mehteran ekibi masrafları belediyemiz tarafımızdan karşılanmak kaydıyla katılacak, ayrıca masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla İzmit Ticaret Odasından (belediyenin 25 kişilik listesinin dışında) 6 adet daha pişmaniye üreticisi ile 6 adet odayı temsil edecek heyetin de programa dahil olması beklenmekte olup ekli listede adı geçenlerin etkinliğe katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih ve 241 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       

         29-30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Avusturya´nın Başkenti Viyana´da yapılacak olan İzmit Belediyesinin yedinci Geleneksel Pişmaniye festivaline ; tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere, Belediyemizi temsilen ekli listede adı geçen Elli ( 50  ) personel  ve  İzmit Ticaret Odasını temsilen üç (3) temsilciden     (masrafları  kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla)   oluşan,  toplam elliüç (53) kişilik  kafilenin etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

Azalardan Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Cengiz KAVŞUT, Ayhan ARSLANBOĞA ´nın   mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri   nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Yusuf Sami ÇINAR, Ayhan ARSLANBOĞA,´nın izinli sayılmalarına isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT  tarafından verilen   takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Yusuf Sami ÇINAR ve  Ayhan ARSLANBOĞA´nın   izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Ercan UMUTLU ve Cengiz KAVŞUT´un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM   tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Ercan UMUTLU ve Cengiz KAVŞUT ´un izinli sayılmalarınaoybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 03.03.2015 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.04.2015 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                        Birol SAĞLAM             

İzmit Belediye Başkanı                         Katip                                             Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz