Nisan 2015 Komisyon Raporları

1 Nisan 20150
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

             İzmit Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, İzmit Yenidoğan (Zabıtan) Mahallesi 4408 ada, 2 nolu 69,00m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca  belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parsel İzmit Kent Konut 1. Etap,83/49760 arsa paylı H3 Blok 1. Kat 11 nolu bağımsız bölümün, Belediye kanununun 15/h maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.03.2015 tarih ve 1966 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

           İzmit Yenidoğan (Zabıtan) Mahallesi 4408 ada, 2 nolu 69,00m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması,  Mülkiyeti belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parselde bulunan  İzmit Kent Konut 1. Etap,83/49760 arsa paylı H3 Blok 1. Kat 11 nolu konut ile Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık trampa edilmesi, Belediye kanununun 15/h maddesine göre komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.04.2015

   

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                      PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYON RAPORU

                                        

          İzmit Belediye meclisinin 07.04.2015 tarih ve gündemin G1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  516 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 

 

 

         Yukarıda tabloda belirtilen II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli  Müdürlüğünden geldiği şekli ile  komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.04.2015

   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                        

 

                                         TÜRLÜ İŞLER  KOMİSYON RAPORU       

   

          

İzmit Belediye Meclisinin 07.04.2015 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, İzmit  Turgut Mahallesi, İsmail Gaspralı Caddesi, 3438 ada, 2 parselde yapımına başlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 396 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

 

            Teklifte belirtilen İzmit Turgut Mahallesi, İsmail Gaspralı Caddesi, 3438 ada, 2 parselde yapımına başlanan parkın, komisyonumuzca yerinde yapılan inceleme neticesinde;    parkın Orhan mahallesi sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, Orhan Mahallesi İsmail Gaspralı Caddesi, 3438 ada, 2 parselde yapımına başlanan parka MİMAR SEDAT ONARAN isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.04.2015

   

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                       Mehmet ÇETİN                  Hüseyin POLATTİMUR            

  Türlü İşler Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                    Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                        Cengiz KAVŞUT     

          Üye                                              Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz