03.03.2015 Tarihli Meclis Kararları

3 Mart 20150
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

KARAR 20-  İzmit- M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 nolu imar adaları arasında mevcut imar planında otopark ile sonlanan 10mt genişliğindeki imar yolunun bir kısmının “TT3” lejantına sahip ticaret alanı, bir kısmının ise park alanı olarak düzenlenmesi ile kaldırılan alanın G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 3728 ada 3 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.02.2015 tarihli raporu okuınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4796 ve 4797 nolu imar adaları arasında otopark ile sonlanan 10 mt genişliğindeki imar yolunun yerinde çıkmaz yol olarak kullanıldığı,  otopark alanının iseKocaeli Büyükşehir Belediyesince D-100 kenarında yapımı tamamlanan yeşil alan düzenlemesi ile üzerindeki yürüyüş yolu nedeniyle yerinde açılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle de söz konusu çıkmaz yolun sadece bitişiğindeki parsellerin bahçesi konumunda, amacına uygun hizmet vermediği belirlendiğinden, söz konusu alanın yürüyüş yoluna denk gelen kısmının yeşil alan bütünlüğünün sağlanması amacıyla “Park Alanı”, kalan kısmının bitişiğindeki imar adaları ile bütünleştirilerek “TT3” lejantlı 5/A-4/3,0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” planlandığı, kaldırılan yol alanına eşdeğer alanın ise Kadıköy Mahallesinde mevcut imar planında aktif olarak kullanılabilecek ve bölgeye hizmet edecek park alanı bulunmadığından, G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, Belediyemiz mülkiyetindeki 3728 ada 3 nolu parselin “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının söz konusu bölgeye hizmet etmek üzere “Park Alanı” olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda;  İzmit- M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 4797 ve 4796 nolu imar adaları arasında mevcut imar planında otoparkla sonlanan 10mt genişliğindeki imar yolunun fiiliyatta açılması mümkün olmayan ve otoparkla sonlanan kısmının “Park Alanı”, diğer kısmının ise “TT3” lejantlı 5/A-4/3,0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan yol alanına eşdeğer alanın ise Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, 3728 ada 3 nolu parselin “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının söz konusu bölgeye hizmet etmek üzere “Park Alanı” düzenlenmesi şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekansal Planlar yapım yönetmeliğinin 32. maddesi 2 bendi gereği UİP 1084,33 PİN  ( Plan İşlem Numarası) almış)  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

 KARAR 21-   Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2014 tarih , 138 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren ” İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli İmar planı Uygulama Hükümlerinin ” , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin yürürlükten kalkması sonrası , Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinde yer alan Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Hükümler ve Tip İmar Yönetmeliği koşullarının uyumlandırılması amacıyla plan notları kapsamında yer alması gereken açıklamaların yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Revizyonu teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

             Yapılan inceleme sonucu ; Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Hükümler başlığı altında yer alan 10. Maddesi ve ilgili bentleri ile Tip İmar Yönetmeliği koşullarının uyumlandırılması amacıyla plan notları kapsamında yer alması gereken açıklamaların yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Revizyonu ; plan notları içerisinde imar yönetmeliği ile bütünleyici ifadelerde belirlenen eksiklikler ve bu kapsamda yer alması gereken ancak plan notları içeriğinde yer almayan tamamlayıcı açıklamaları kapsadığı ve Plan Uygulama Hükümlerinin bütünleyici bir sistematikle hazırlandığı belirlendiğinden  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

    

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                              Birol SAĞLAM

KARAR 25-  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 85. Maddesi (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu´nun 1. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden taşıt ve iş makinelerinin satın alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.02.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         13.07.2005 tarih 25874 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 85. Maddesi (b) bendinde; 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu´nun 1. Maddesinin (a) fıkrasındaki “Döner Sermayeli Müesseseler” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri” ibaresi ve 10. Maddesinin ikinci fıkrasına “Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinirler” hükmü yer almıştır. Hazine Müsteşarlığında KDV muafiyeti  için Teşvik Belgesi temin edilerek,

                                                                                                                                           Satın Alınanlar            

Sıra No

Makine ve Teçhizatın Adı

Miktarı

Birim Fiyatı                                                        
(TL)

(KDV Hariç)

Toplam Tutarı (TL)              
(KDV Hariç)

Fatura Fatura   istisnadan

 tarihi  sayısı    yaralanalar              

                         için satıcının

İstisnadan

                         

onayı

1

 KAMYON 6X2 + DAMPER

4

136.000,00 TL

+ 30.000,00  TL

664.000,00 TL

     

2

 KAMYON 6X4 + DAMPER

2

155.000,00 TL

+ 30.000,00  TL

370.000,00 TL

     

3

 TIR ÇEKİCİ + LOWBED

1

141.000,00 TL

+ 45.000,00  TL

186.000,00 TL

     

4

 KAZICI YÜKLEYİCİ 4X4X4

5

154.000,00 TL

770.000,00 TL

     

5

GREYDER (KOMATSU GD 675-5)

1

499.000,00 TL

499.000,00 TL

     

6

BOBCAT VE EKİPMANLARI

1

150.000,00 TL

150.000,00 TL

     

7

KIRICI

2

20.000,00 TL

40.000,00 TL

     

8

 FORKLİFT ÇATALI

2

2.000,00 TL

4.000,00 TL

     

TOPLAM

   

2.683.000,00 TL

     

yukarıda belirtilen araçların satın alınması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

                   5393 sayılı kanunun 18. maddesi f bendine istinaden,  İzmit Belediyesi ile İzmir Menderes Belediyesinin kardeş şehir olunmasının uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

         29-30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Avusturya´nın Başkenti Viyana´da yapılacak olan İzmit Belediyesinin yedinci Geleneksel Pişmaniye festivaline ; tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere, Belediyemizi temsilen ekli listede adı geçen Elli ( 50  ) personel  ve  İzmit Ticaret Odasını temsilen üç (3) temsilciden     (masrafları  kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla)   oluşan,  toplam elliüç (53) kişilik  kafilenin etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz