04.03.2014 Tarihli Tutanak Özeti

4 Mart 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  04.03.2014 Salı günü saat

16.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE, M.Zekeriya ÖZAK,  Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK, Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN,  İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT,  Mahmut ÖZTÜRK,   Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP,  Mehmet DEMİRTAŞ, Erkan AKSOY,  Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

04.02. 2014 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.02.2014 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının  kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 1238 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Yenidoğan mahallesi 4367 ada 26 nolu parsel, Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No 49 adresinde bulunan Belediyemiz Ek hizmet binasının ikinci katının tamamının 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz ve süresiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 1237 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.02.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) Şehir Planlama Birimi Hizmet bedellerinin yer aldığı mevcut Tarife Cetvelinin revizyonu ve ilave ücret bedeli eklenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.02.2014 tarih ve 698 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 7-) İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları 3511 ada 13 nolu parsel ile aynı şahıs mülkiyetindeki 4278 ada 9 nolu parselde önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.02.2014 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx:9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.02.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- (Madde 9-) Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet 12 metre ve 2 adet 7,5 metrelik aracın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.02.2014 Tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 18- (Madde 10-)5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.02.2014 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 19- (Madde 11-) Kocaeli ili İzmit İlçesi Arızlı Yenimahalle Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun “Ek Madde 4” hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 2/b çalışmasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda ismi belirtilen mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.02.2014  tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 20- (Madde 12-) Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17.02.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-) Alikahya, Fatih mahallesi, 708 ada, Sancar sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.02.2014 tarihli raporu

okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Adnan UYSAL, Hüseyin CANIGENİŞ, Olcay SANAL ve Şahsuvar MARUL´un mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan  Adnan UYSAL, Hüseyin CANIGENİŞ,  ve Olcay SANAL´ın  izinli sayılmalarını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve İsmail GÜNDAŞ   tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan  Adnan UYSAL Hüseyin CANIGENİŞ,  ve Olcay SANAL´ın  izinli sayılmalarına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Şahsuvar MARUL´un  izinli sayılmasını isteyen azalardan Gülümser AYHAN ve  Elif BÜLBÜL  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Şahsuvar MARUL´un  izinli  sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 04.03.2014 Salı günü saat 16.00´da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Emine OKANALP                           Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip         

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz