12.04.2014 Tarihli Tutanak özeti

12 Nisan 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  12.04.2014 Cumartesi günü saat

13.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M.ZEKERİYA ÖZAK, Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf SAMİ ÇINAR , Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP,  İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

Geçici katip olarak en geç iki meclis üyesi, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR  katiplik için kürsüye davet edildi.

 

Saygı duruşu ve   İstiklal Marşı okunması.

 

04.03. 2014 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.03.2014 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 21(Madde 4-) Meclis katiplikleri seçimi ( 2 asil, 2 yedek) teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II.Başkan Vekili ile ,en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için  görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

     Meclis katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:  Asil üyeliğe Azalardan Güzin TAŞTEKİN 38 oy,  Hüseyin POLATTİMUR 38 oy, yedek üyeliğe  Birol SAĞLAM  38 oy , Emrah EFE  38 oy alarak meclis katipliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 22- ( Madde 5- ) Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine üye seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

    5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II. Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis I. ve II. Başkan vekilleri seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde:

Meclis I. Başkan Vekilliğine  İbrahim ELGİN 38 oy, Meclis II. Başkan Vekilliğine Ersin ALBAYRAK 38 oy almak sureti ile oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

KARAR 23- ( Madde 6-)  Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Emine ZEYBEK  37 oy, Erdoğan ÇAKIR  37 oy, Ercan UMUTLU 35 oy almak sureti ile encümen üyeliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 24-  ( Madde 7) Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için, aşağıda isimleri yazılı  beşer kişiden oluşan ihtisas komisyonlarının kurulması ve bir yıl süre ile (Nisan 2015  Meclis toplantısına kadar) görev yapması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İhtisas komisyonları isimlerinin;

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar  Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonlarının  kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya Özak ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014  tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan Hayrettin ÜNLÜ, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim GÜÇLÜ, Ersin ALBAYRAK oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar  komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya Özak ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014  tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar ve bayındırlık komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  M.Zekeriya Özak, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,  Hamit İlker ULUSOY, Şaban SARIGÜLLE oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya Özak ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

Emine OKANALP, Güzin TAŞTEKİN, Cemil KANPARA, Abdullah KOÇ, Erhan UYSAL oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve Gençlik komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya Özak ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Eğitim ve Gençlik komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Yusuf Sami ÇINAR, Hüseyin POLATTİMUR, Yaşar KESKİN, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR   oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya Özak ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

İbrahim KILIÇ, Erkan AKSOY, Engin UZTÜRK, Birol SAĞLAM, Özcan ÖZER  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya Özak ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Ersin APASLAN, Sabri YILDIZ, Erkan AKSOY, İsmail KAMIŞ, Emrah EFE oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya Özak ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Ayhan ARSLANBOĞA, Cemil KANPARA, Mehmet ÇETİN, Barboros AKKUŞ, Cengiz KAVŞUT oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 KARAR 25- (Madde 😎   Marmara  Belediyeler Birliğine üye olunması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 12.04.2014 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Marmara Belediyeler Birliği tüzüğü kabul edilerek Birliğe üye olunmasına,  temsilen  Belediye Başkanları Birlik meclislerinin doğal üyeleri olduğundan, Asil üyeliğe  Nevzat TEKİNSAV, Özcan ÖZER, Yedek üyeliğe Yaşar KESKİN ve İsmail KAMIŞ´ ın üyeliklerinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

(Madde 9-) Sağlıklı Kentler Birliğine 2 asil, 2 yedek üyenin birlik meclisinde görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyesi M. Zekeriya ÖZAK´ın  konu ile ilgili  vermiş olduğu sözlü önerge doğrultusunda yapılan oylama neticesinde:

Geçmiş yıllarda belediyemize bir katkı  sağlamadığı, aidatının yüksek oluşu proje ofisi kurmak ve  proje koordinatörü gibi  bir takım çalışmalar yapılması gerektirdiğinden evrakın Müdürlüğüne iadesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 26- (Madde 10-) Tarihi Kentler Birliğine üye olunması ve Belediyemizi Tarihi Kentler Birliğinde temsil edecek tabi üye olan Belediye başkanımız dışında 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Türkiye genelinde 257 üyesi bulunan tarih, çevre ve doğa korunması konusunda çeşitli kentlerle işbirliğine gidebileceğimiz, belediyemizin tarihi mirası koruma anlamında ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak, projelere kaynak sağlama konularında organizasyonlar yapabilmek, teknik destek ve eğitim desteği alınabilmesi ile koruma konusunda toplumsal destek sağlamak üzere üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü 8. Maddesinde belirtilen “Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer” hükmü gereğince; Tarihi Kentler Birliği Meclis üyelerimizin görev süresi, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimi ile sona ermiş olup, Birlik Tüzüğü´nün Belediyelerin Birlik Meclisi´nde temsil edilmeleri başlıklı 9. Maddesinde belirtilen “Belediyeler, Birlik Meclisi´nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler…” hükmü doğrultusunda, Belediyemizin Tarihi Kentler Birliği´ne üye olmasına ve belediyemizi Tarihi Kentler Birliğinde temsil edecek tabi üye olan Belediye Başkanımız dışında Belediye Meclis üyeleri  Güzin TAŞTEKİN asil üye, Emine OKANALP yedek üye olarak seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 27- (Madde 11-)   5393 sayılı yasanın 49.maddesinin 7. fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 397 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 49. maddesinde belirtilen hüküm gereği; Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ´ü oranında görevlendirilen  Başkan Yardımcılarına ücret verilmesine, Katsayıda değişiklik yapıldığı dönemlerde, yeni katsayı ile hesaplanarak belirlenen ücretin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 28- ( Madde 12– )  Belediye Meclis üyelerinin Huzur Hakları ücretinin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  398 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     5393 sayılı kanunun 32. maddesinde belirtilen hüküm gereği Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 ´ü olarak huzur hakkı ücreti verilmesi, Katsayıda değişiklik yapıldığı dönemlerde, yeni katsayı ile hesaplanarak belirlenen ücretin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-) 2014 yılı içerisinde ekli listede belirtilen ünvanlara (Sözleşmeli personel) ödenecek ücret tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 14-) İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, 308 ada 22 ve 26 nolu parsellerin bir kısmı ile 873 ada 1 nolu parselin mevcut imar planındaki “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0,.90, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun  13.03.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun  yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere  evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29 (Madde 15-) İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b Uygulama İmar Planı paftaları, 3511 ada 13 nolu parsel ile aynı şahıs mülkiyetindeki 4278 ada 9 nolu parselde önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 13.03.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-) Yenidoğan mahallesi 4367 ada 26 nolu parsel, Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No 49 adresinde bulunan Belediyemiz Ek hizmet binasının ikinci katının tamamının 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz ve süresiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.03.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:.

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 17-) M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının  kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.03.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:.

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 30 (Madde 18-) – Şehir Planlama Birimi Hizmet bedellerinin yer aldığı mevcut Tarife Cetvelinin revizyonu ve ilave ücret bedeli eklenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.03.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 31(Madde 19-) Alikahya, Fatih mahallesi, 708 ada, Sancar sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.03.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 32(Madde 20-) Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.03.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 21-) İzmit Belediyesinin Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu gerçekleşmiştir.

 

 

KARAR 33- –(Madde 22-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2013-31.12.2013 Mali yılı Faaliyet Raporu teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2014 tarih  ve 2575 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Şeklindeki Faaliyet raporunun kabulüne (Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTURK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 12.04.2014 Cumartesi günü saat 13.00´da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına,  bir sonraki toplantının  06.05.2014 Salı günü saat 15.00´da   toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 Dr Nevzat DOĞAN                         İbrahim ELGİN                           Güzin TAŞTEKİN       

İzmit Belediye Başkanı                  Meclis I.Başkan Vekili                         Katip                               

 

 

 

 

 

         Hüseyin POLATTİMUR                                                 Hayrettin ÜNLÜ

                     Katip                                                                          Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz