2014 Mart Komisyon Raporları

1 Mart 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Yenidoğan Mahallesi 4367 ada 26 nolu parsel , Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No:49 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasının ikinci katının tamamının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz ve süresiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusunun , 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 1237 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         Yenidoğan Mahallesi 4367 ada 26 nolu parsel , Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No:49 adresinde bulunan Belediyemiz Ek Hizmet Binasının ikinci katının tamamının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz ve süresiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi konusunun , 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre değerlendirilmesi teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden , çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.03.2014

   

Hasan KIRLI                                  İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

 İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,   İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi, 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının 10 yıl süre ile çay ocağı ve çay bahçesi olarak kiraya verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 1238 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         İmar planlarında park alanı olarak ayrılan, tapuda tescil harici olan, M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi, 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının 10 yıl süre ile çay ocağı ve çay bahçesi olarak kiraya verilmesi teklifi ile ilgili  çalışmalar devam ettiğinden,  çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi  komisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.10.03. 2014

  

 

 

Hasan KIRLI                                  İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

          İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Şehir Planlama Birimi Hizmet bedellerinin yer aldığı mevcut Tarife Cetvelinin revizyonu ve ilave ücret bedeli eklenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.02.2014 tarih ve 698 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        2014 Tarife Cetveli oluşumunda sehven  2012 yılına ait tarife cetvelleri komisyonumuza geldiğinden 10.12.2012 tarih ve 96 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, meclis kararındaki Şehir Planlama Birimi Hizmet bedelleri ilişikteki şekli ile kabulü komisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.28.03.2014

  

 

 

Hasan KIRLI                                  İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

         İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Alikahya,  Fatih Mahallesi 708 ada, Sancar Sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 18.02.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       Alikahya,  Fatih Mahallesi 708 ada, Sancar Sokak ile Gölhisar sokak arasında yeni yapılan parkaFATİH MEYDAN PARKI isminin verilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.03.2014

 

 

 

 Emine OKANALP                          Günay ATUN                                     Ali YILMAZ

Türlü İşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülümser AYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜ İŞLER KOMİSYON RAPORU

 

        İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Belediyemiz tarafından yeni yapılan  Tepeköy, Yeşilova, Körfez mahallelerindeki parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 281 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       Belediyemiz tarafından yeni yapılan  Tepeköy Mahallesi, Tepeköy Caddesi, 102 ada 1 parselde yeni yapılan parka  DOĞA PARKI, Yeşilova  Şehit Duman sokak 190 adada yeni yapılan Yürüyüş yolunaYEŞİL MEYDAN  Körfez Mahallesi, Rıza Paşa Sokak 612 ada 19 nolu  parselde yeni yapılan parka, DÖRT MEVSİM PARKI  isimlerinin verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.03.2014

 

 

 

 Emine OKANALP                          Günay ATUN                                     Ali YILMAZ

Türlü İşler Kom.Bşk.                            Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülümser AYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz