04.11.2014 Tarihli Tutanak Özeti

4 Kasım 20140
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2014 dönemi

1. birleşiminin 1.ve 2.  Oturumu  04.11.2014 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim BULUT Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE,  Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN,  İbrahim KILIÇ,  Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN,  Veli BEYAZTAŞ,   Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT,  Erkan AKSOY,  Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

01.10.2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

01.10.2014  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1-  Cedit mahallesi, 816 ada, 5 nolu parselin , belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesinin ( b) ve 18 maddesinin ( e) fıkrasına göre satın alınması ve ayrıca 2942 sayılı kanununun 8. ve 26. Maddelerine göre kamulaştırma bedelinin bir kısmının karşılığında mal sahibininde kabul etmesi halinde mülkiyeti belediyemize ait Tepecik mahallesi, 239 ada 50 nolu parsel Belediye Çarşı İşhanı B Blok 5. Kat 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 nolu bağımsız bölümlerin trampa edilmesi ve bu konuda Belediye başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.10.2014 tarih ve 6632 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- Katı Atık toplama ve taşıma tarifelerinin  belirlenmesi teklifi ile ilgili Çevre  Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 30.10.2014 tarih ve 456 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- Mülkiyeti Belediyemize ait Kozluk mahallesi, 190 ada,1 nolu parselin üzerine daha önce Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen yapının yapılarak kullanımı konusunda ortak proje hazırlanması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.10.2014 tarih ve 6410 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                    Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 4- Şirintepe mahallesi , Nazlı sokak 3563 ada,10 parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 1582 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                  Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 79- (Madde 5-) Belediyemiz 02.09.2014 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile  İzmit Belediyespor Kulübüne  hibe edilmesi uygun görülen 41 PF 848 plakalı araç  yerine Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 41 NS 200 plakalı resmi aracın İzmit Belediyespor Kulübüne hibe olarak verilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 16.10.2014 tarih ve 1499 sayılı yazısı. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz 02.09.2014 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile İzmit Belediyespor Kulübüne hibe edilmesi uygun görülen 41 PF 848 plakalı araç  ile ilgili olarak spor kulübünün  15.12.2014 tarihli dilekçesinden, aracın kulübün ihtiyaçlarının üzerinde bir kapasiteye sahip olduğu anlaşılmış olup; 41 PF 848 plakalı araç yerine Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 41 NS 200 plakalı resmi aracın İzmit Belediyespor Kulübüne hibe olarak verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                       

Madde 6- İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24b.3d-4c uygulama imar planı paftaları, 4100 ada 4 nolu parselin “Çocuk Bahçesi” olan kullanımının “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan çocuk bahçesi alanının “Su Deposu” kullanımına sahip mülkiyeti belediyemize ait 4086 ada 17 nolu parselde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 4854  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7– İzmit-Alikahya bölgesi, G24a.21a.3c, G24a.21b.3d-4c-4d, G24a.21d.2a-2b, G24a.21c.1a-1b uygulama imar planı paftaları, “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin E:2013/776,2013/777 ve K:2014/488, 2014/489 no´lu kararları ile verilen “İmar Planının İptali” doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 4852 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

               Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 8 -İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1c-2d-3a uygulama imar planı paftalarında yer alan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu” dışında bırakılan 32 nolu düzenleme bölgesinin mevcut imar planı ile entegre olması amacıyla güncel mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve fonksiyon alanları gösterimleri ile gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih ve 4851  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                 Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 80- (Madde 9-) Yeşilova Mahallesi(tapuda Çayırköy), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 199 ada 2 nolu parselin mevcut imar planında “Konut Alanı” olan kullanımının “Özel Yurt Alanı” olarak planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarih ve 561 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 (Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,   Emrah EFE,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkan Vekili İbrahim BULUT, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,  Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Hasan AYAZ,  Emine ZEYBEK,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ,  Güzin TAŞTEKİN,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

  

Madde 10- İzmit Belediyesi, “1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri revizyonu” ile ilgili İmar Komisyonu´nun 15.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

.

Madde 11- İzmit Belediyesi “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı”na ilişkin 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren taleplerin değerlendirilmesine ilişkin İmar Komisyonu´nun 16.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 12- Sosyal Belediyecilik gereği gençlerin başarısını arttıracak unsurlardan en önemlisi olan aile iletişimini olumlu yönde etkileyen kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik komisyonunun 24.10.2014  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

                 Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim, Gençlik   komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 81- (Madde 13-) Alikahya Atatürk Mahallesi, Güneysu Caddesi, tapuda Durhasan Mahallesi, 822, 823 ve 824 adaların güneyinde bulunan tescil harici park alanlarında yapılacak büfe, çay ocağı, sentetik çim halı sahası tesislerinin, park alanının da projesine uygun olarak tanzim edilmesi şartı ile 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 82- (Madde14-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 135 ada 3 nolu parselin (402,00 m2), 149 ada 9 nolu  parselin (706,00m2), 154 ada 20 parselin (428,00 m2), 155 ada 3 parselin (281,00 m2), 155 ada 4 nolu parselin (411,00 m2), 155 ada 7 nolu parselin   (455,00 m2),  163 ada 11 nolu parselin (534,00 m2), 164 ada 4 nolu parselin (312,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

               Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83- (Madde 15-) 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2015 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

             Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 84-(Madde 16-) 2015-2019 Stratejik planından alınan 2015 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  22.10.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

            Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 85- (Madde 17-) 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  24.10.2014 tarihli raporu Esame_i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde:

 

A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

01-Vergi Gelirleri                                 : 64.450.000,00      TL´den         62.950.000,00   TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri       : 17.240.000,00      TL´den        16.240.000,00   TL

04-Alınan Bağış ve Yardımlar             :   5.450.000,00      TL´den          4.950.000,00    TL

05-Diğer Gelirler                                  : 73.700.000,00      TL´den        71.700.000,00   TL

06-Sermaye Gelirleri                           :   4.360.000,00      TL´den          4.360.000,00    TL

09-Red ve İadeler ( – )                         :   – 200.000,00      TL´den           -200.000,00     TL

                                                                   ——————————–   —————————-

TOPLAM                                           :165.000.000,00 TL´den      160.000.000,00 TL    

 

 

 

 

 

 

 

 

B-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;

1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE

01-Personel Giderleri                       : 26.122.000,00 TL´den                 24.853.500,00 TL

02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi  :   4.729.500,00 TL´den                    4.729.500,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri   :    75.905.516,00  TL´den                  73.924.016,00 TL

04-Faiz Giderleri                              :      200.000,00 TL´den                       200.000,00 TL

05-Cari Transferler                          :    5.627.984,00 TL´den                    5.377.984,00 TL

06-Sermaye Giderleri                      :  44.154.000,00 TL´den                  42.904.000,00 TL

09-Yedek Ödenekler                       :    8.261.000,00 TL´den                    8.011.000,00 TL

                                                       ——————————-               ——————————-

                                    TOPLAM     165.000.000.00 TL´den               160.000.000,00 TL

(Meclise sunulan 24.10.2014 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunda 03-Mal ve Hizmet alım giderleri kodundaki  sehven 79.905.516 TL´ den 73.924.016 TL olarak yazılan teklifin tadil edilerek 75.905.516 TL den 73.924.016 TL olarak değiştirilmesi ve 09 Yedek Ödenekler kodundaki sehven 8.250.000 TL den 8.000.000 TL olarak yazılan  teklifin tadil edilerek 8.261.000 TL ´den 8.011.000 TL  olarak değiştirilmesi suretiyle,)

2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE

46 41 15 02 Özel Kalem Müdürlüğü                     :  1.710.200,00 TL´den        1.638.200,00 TL

               05 İnsan Kaynakları Müdürlüğü             :13.270.000,00 TL´den      13.035.000,00 TL

               10 Bilgi İşlem Müdürlüğü                       :  1.178.000,00 TL´den        1.148.000,00 TL

   13 Destek Hiz.Müd.Satınalma                           :     743.000,00 TL´den           714.000,00 TL

               20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   :     330.500.00 TL´den           305.500,00 TL

               23 Mali Hizmetler Müdürlüğü                :15.482.484.00 TL´den       15. 205.484,00 TL

               24 Hukuk İşleri Müdürlüğü                     :     640.400,00 TL´den            631.400,00 TL

               25 Basın Yayın ve Halk İliş.Müd           :  2.325.500,00 TL´den         2. 246.500,00 TL

               30 Çevre Kor.ve Kontr.Müd                  : 1.226.500,00  TL´den         1. 184.500,00 TL

               31 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü           :  3.725.500,00 TL´den         3. 690.500,00 TL

               32 Etüd Proje  Müdürlüğü                      :23.091.766,00 TL´den       21. 839.766,00 TL

               33 Fen İşleri  Müdürlüğü                        :27.211.000,00 TL´den        26.616.000,00 TL

               35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü            :  2.655.000,00 TL´den         2.470.000,00 TL

               36 İşletme ve İştirakler Müd.                  :     302.000,00 TL´den           297.000,00 TL

               37 Kültür ve Sosyal İşler Müd.               :  7.195.600,00 TL´den         7.135.600,00 TL

               38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü             :13.850.500,00 TL´den       13.772.000,00 TL

               39 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü         :   998.000,00 TL´den              953.000,00 TL

               40 Sosyal Yardım İşleri Müd.                  :  3.470.000,00 TL´den        3.103.000,00 TL

               41 Temizlik İşleri Müdürlüğü                   :26.180.000,00 TL´den      25.159.000,00 TL

               42 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü            :  9.794.600,00 TL´den        9.769.600,00 TL

               43 Yapı Kontrol Müdürlüğü                    :  1.398.950,00 TL´den         1.398.950,00 TL

               44 Yazı İşleri Müdürlüğü                        :  2.236.500,00 TL´den      2.138.000,00    TL

               45 Zabıta Müdürlüğü                             :   5.784.000,00 TL´den         5.349.000,00 TL

               46 Kırsal Hizmetler Müdürlüğü              :    200.000,00  TL´den            200.000,00  TL

                                                                              —————————-      ———————

                           TOPLAM                                165.000.000.00 TL´den    160.000.000,00 TL

 

      24.09.2014 tarih ve 1300 sayılı Encümen inceleme raporu ile 01/10/2014 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 165.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2015 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gelirleri ve Giderleri denk  toplam 160.000.000,00 TL´ ye indirilmesine;

           

        Bütçe Kararnamesi´nin toplam 14 maddesi ve 2015 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ” hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak   Gelirleri ve Giderleri denk 160.000.000,00 TL olan   2015 Mali yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun tadil edilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 2015 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde, kararnamenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2015 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin ödenek cetveli Kurumsal A kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 160.000.000,00 TL olarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2015 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları 160.000.000,00 TL olarak  Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2015 Mali Yılı ayrıntılı Harcama Programı düzeyinde Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2015 Mali Yılı Finansman programı düzeyinde Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-1- (Madde 18-) Cedit mahallesi, 816 ada, 5 nolu parselin , belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 14. Maddesinin ( b) ve 18 maddesinin ( e) fıkrasına göre satın alınması ve ayrıca 2942 sayılı kanununun 8. ve 26. Maddelerine göre kamulaştırma bedelinin bir kısmının karşılığında mal sahibininde kabul etmesi halinde mülkiyeti belediyemize ait Tepecik mahallesi, 239 ada 50 nolu parsel Belediye Çarşı İşhanı B Blok 5. Kat 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 nolu bağımsız bölümlerin trampa edilmesi ve bu konuda Belediye başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.10.2014 tarih ve 6632 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                  Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- (Madde 19-) Katı Atık toplama ve taşıma tarifelerinin  belirlenmesi teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün  30.10.2014 tarih ve 456 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

              Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Abdullak KOÇ , İbrahim GÜÇLÜ ´nün  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Abdullah KOÇ  ve İbrahim GÜÇLÜ´nün izinli sayılmalarına isteyen azalardan Erhan UYSAL ve Barboros AKKUŞ  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Abdullah KOÇ ve İbrahim GÜÇLÜ´nün izinli sayılmalarınaoybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 04.11.2014 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 02.12.2014 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 İbrahim BULUT                                 Güzin TAŞTEKİN                    Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkan V.                             Katip                                             Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz