05.11.2013 Tarihli Tutanak Özeti

5 Kasım 20130
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2013 dönemi

1. birleşiminin 1. ve 2. Oturumu  05.11.2013 Salı günü saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Muammer BİNER, Şaban SARIGÜLLE,  M. Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail SAĞIROĞLU, İsmail GÜNDAŞ,  Muzaffer GÜRFİDAN, Emine ZEYBEK,  Hüseyin ÜZÜLMEZ, Cengiz ÖZCAN,  İbrahim KILIÇ,  Elif BÜLBÜL, İbrahim ELGİN, Gülümser AYHAN, İsmail GÜN,  Fahri MEYDAN,  Kani BAŞTÜRK, Haspi KÖSEMEN, İbrahim BULUT,  Şahsuvar MARUL, Mahmut ÖZTÜRK,   Ç.Devrim YILDIZ, Zafer YILMAZ, Orhan KARADAĞ, Emine OKANALP, Mehmet DEMİRTAŞ,  Erkan AKSOY,   Ali YILMAZ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´in mevcut oldukları anlaşıldı.

G-1- İzmit-Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25b.3b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 4156 no´lu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda imar planı  üzerine “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2013 tarih ve 4459 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

08.10. 2013 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

08.10.2013 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 3- “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli”  teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Büyükşehir Belediye meclisinin 15.08.2013 tarih 499 sayılı kararı ile uygun görülen İzmit Belediyesi uygulama imar planı notlarına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesini içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2013 tarih ve 4310 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit-Gündoğdu Mevkii, G23b.20d.4c uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 3399 no´lu parselin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine kat artışı yapılmaksızın “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.10.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

(Madde 6-) Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 3358 ada 3 nolu parselin bir kısmında yer alan Ortaöğretim Tesis Alanı kullanımının Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin “İmar Planı Tadilatının İptali´´ kararı doğrultusunda söz konusu parsel içerisinden geçen 10 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek planlanması ile çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.10.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneğine ait olan 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imar planındaki “Özel Yurt Alanı” kullanımının yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.10.2013 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 92-  (Madde 😎 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ileSaraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.10.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna  havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10-) Mikdat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon  raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna  havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 11-) Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna  havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

( Madde 12-) 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna  havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 93- (Madde 13-) 2010-2014 Stratejik planından alınan 2014 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 94- (Madde 14-) 2014 Mali Yılı Bütçesi teklifi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2013tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G-1- İzmit-Fatih Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25b.3b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 4156 no´lu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda imar planı  üzerine “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2013 tarih ve 4459 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Hüseyin CANIGENİŞ ve Olcay SANAL´ın mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle ile bugünkü toplantıya katılamayan azalardanHüseyin CANIGENİŞ ve Olcay SANAL´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve İsmail GÜNDAŞ tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hüseyin CANIGENİŞ ve Olcay SANAL´ın  izinli  sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 05.11.2013 Salı günü saat 15.00´de yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.12.2013 Salı günü saat 15.00´de  (Meclis üyesi Hasan KIRLI´nın mualif oyuna karşı)   toplanılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Emine OKANALP                           Günay ATUN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip         

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz