06.01.2015 Tarihli Tutanak Özeti

6 Ocak 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  ve 2.Oturumu  06.01.2015 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr Nevzat DOĞAN Başkanlığında, azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ,   Mehmet ÇETİN, Erkan AKSOY,  Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barboros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

02.12.2014   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.12.2014  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1-Belediyemizin Kültür Müdürlüğünün yaptığı organizasyonlar hangi yöntemlerle verilmektedir. 2014 yılında Kültür Müdürlüğünün hangi firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır konuları ile ilgili; Belediye meclis üyeleri  Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- Şehrimizin görünümünü bozmamak adına boş arsaların etrafını saç panellerle kapatma işlemini belediyemiz mi yapmaktadır. Belediyemiz tarafından yapılmıyorsa hangi firmaya hangi şartlarda verilmektedir konuları ile ilgili Belediye meclis üyeleri Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

G-3-Şahinler Köyünde bulunan Kültür Merkezine, Şahinler köyünde 30 sene muhtarlık yapan  Merhum Cavit AKARSU isminin verilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Mehmet ÇETİN ve Ayhan ARSLANBOĞA tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 1- (Madde 3-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2014 tarih ve 263 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 06.01.2015 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu oluşumu için yapılan gizli oylama ile azalardan Yusuf Sami ÇINAR 36 oy, Engin UZTÜRK 36 oy, Güzin TAŞTEKİN 36 oy, Ersin ALBAYRAK 36 oy , Ercan UMUTLU 36 oy almak sureti ile Denetim komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

(Madde 4- )5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2014 tarih ve 264 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 5-) Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunan Mühendis, Mimar, tekniker ve Ekonomist kadrolarında sözleşmeli personel olarak  halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.12.2014 tarih ve 1741 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 6-) Kocaelispor Kalecilerinden Merhum Ali BALKAYA isminin, yeni yapılan parklardan  veya spor tesislerinden birine verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 16.12.2014 tarih ve 1910 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 7-) Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 ( Altı) bilirkişi belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.12.2014 tarih ve 7690 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

( Madde 😎 6360 Sayılı Kanunla Belediyemize devredilen 26 adet konutun asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 / h ve 75 / d maddelerine göre Kocaeli Valiliği İl Müftülüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.12.2014 tarih ve 7691 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 9-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında ” İlköğretim Alanı” nda kalan Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne  tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  23.12.2014  tarih ve 8068 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 10)  Kozluk Mahallesi 189 ada 25 nolu parsel ve üzerindeki tescilli eserin Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  25.12.2014  tarih ve 8067 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 11-) Hacıhızır Mahallesi 405 ada 31 nolu parsel üzerinde bulunan kafeteryanın, 6 (altı) yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.12.2014  tarih ve 8064 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 12-)  Ayazma Mahallesinde faaliyette olan Ayazma Pazar yerinin kaldırılarak, Tepeköy Mahallesinde bulunan ve Belediyemizce Kapalı Pazar yapılan yere kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 15.12.2014 tarih ve 3207 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 13-)  İzmit-28 Haziran Mahallesi(tapuda M.Alipaşa Mahallesi), G23b.25d.1a uygulama imar planı paftaları, 3626 ada 2 nolu parselinmevcut imar planında “B-3(bitişik nizam, 3 kat)” yapılanma koşuluna sahip konut alanı kullanımının yapılanma koşulu değiştirilmeksizin “Sosyal-Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 6006 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 14- ) İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 3252 ada 9 nolu parselin mevcut imar planında “B-3(bitişik nizam, 3 kat)” yapılanma koşuluna sahip “T3” lejantlı ticaret alanı kullanımının “E:1.20 ve H:3 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 6005 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 2- (Madde 15-) İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım imar paftası, G23b.25a.3a uygulama imar paftası, 180 ada 10 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı” kullanımının “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 17.12.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ,  Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 3 -(Madde 16-) Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.12.2014 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4- (Madde 17-) Katı Atık Toplama Tarifelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.12.2014 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 27.10.2010 tarihli ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 1. Maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Geçici Madde 1 (1)  26.10.2010 tarihi itibariyle bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan Atıksu Altyapı Yönetimleri ve Evsel Katı Atık İdareleri, 31.12.2015 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler dendiğinden;  Evrakın Müdürlüğüne iadesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 5- (Madde 18-) Pazar Yeri devir teslim ücretlerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.12.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı;  ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

KARAR 6-  (Madde 19-) Zabıta Müdürlüğünün Maktu mesai ücretinin ödenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun   30.12.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 20-) Müdür ve üstü unvanlı personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2014 tarih ve 1802  sayılı bilgi sunumu gerçekleşmiştir.

 

G1-Belediyemizin Kültür Müdürlüğünün yaptığı organizasyonlar hangi yöntemlerle verilmektedir?  2014 yılında Kültür Müdürlüğünün hangi firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır konuları ile ilgili; Belediye meclis üyeleri  Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU tarafından verilen yazılı önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun ilgili Müdürlük tarafından yazılı cevap vermesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- Şehrimizin görünümünü bozmamak adına boş arsaların etrafını saç panellerle kapatma işlemini belediyemizmi yapmaktadır? Belediyemiz tarafından yapılmıyorsa hangi firmaya hangi şartlarda verilmektedir konuları ile ilgili Belediye meclis üyeleri Birol SAĞLAM ve Ercan UMUTLU tarafından verilen yazılı önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun ilgili Müdürlük tarafından yazılı cevap vermesine oybirliği ile karar verildi.

 

( Madde 21-)  G-3-Şahinler Köyünde bulunan Kültür Merkezine, Şahinler köyünde 30 sene muhtarlık yapan  Merhum Cavit AKARSU isminin verilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Mehmet ÇETİN ve Ayhan ARSLANBOĞA tarafından verilen yazılı önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Cengiz KAVŞUT ve Hayrettin ÜNLÜ´nün   mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT´un  izinli sayılmalarına isteyen azalardan Erhan UYSAL ve Birol SAĞLAM  tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Cengiz KAVŞUT´un  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hayrettin ÜNLÜ´nün  izinli sayılmalarına isteyen azalardan Yusuf Sami ÇINAR Cemil KANPARA tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Hayrettin ÜNLÜ´nün  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.01.2015 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.02.2015 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN                     Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                       Katip                                             Katip                

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz