06.03.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

6 Mart 20180
Metni Sesli Dinle

  

 

İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 06.03.2018 Salı saat

15.00 de yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

 

G1-İmar planında “Resmi kurum alanında (Türk Telekom)” kalan , Hatipköy Mahallesi 2105 ada 11 nolu 2.865,00 m2 lik parselin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve 1662 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Metin Kutusu:  G2- Ülkemizin Birlik ve bütünlüğü için Afrin'de mücadele eden Kahraman ordumuza bir nebze olsun moral vermek adına bu ayki Meclis huzur haklarının Mehmetçik Vakfına bağışlanması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN, Yusuf Sami ÇINAR ve Cemil KANPARA tarafından 06.03.2018 tarihinde verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 

06.02.2018 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.02.2018 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 10.01.2018 tarihli yazılarında; Mülkiyeti Belediyemize ait olan , Bağlıca Mahallesi 1037 nolu 32.920,00 m2’lik parselin 69,73 m2’lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi talep edilmektedir. Bağlıca Mahallesi 1037 nolu 32.920,00 m2’lik parselin 69,73 m2’lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.02.2018 tarih ve 1078 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 4-) Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Yenimahalle, Kuruçeşme Fatih ve Doğan mahallelerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi (a) dilekçe ile Barış Caddesinin güneyi, D-100 Karayolunun kuzeyi arasında kalan kısmın Kuruçeşme Fatih Mahallesine bağlanması, ilgi (b) dilekçe ile Lozan Caddesinin güneyi, D-100 Karayolunun kuzeyi arasında kalan kısmın Doğan Mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve 1451 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonu ve Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonlarına havalesine  oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) İzmit-Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan),  G24a.21d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 806 ada 1 nolu parselin T3 lejantlı B-3(Bitişik nizam,3 kat) yapılanma koşuluna sahip  “Ticaret Alanı” olan kullanımının E:0.30, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2018 tarih 839 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 15- (Madde 6-) İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, “B-3, 0.50/1.50” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 3241 ada 20 nolu parsel ve “Çocuk Bahçesi” kullanımına sahip 19 nolu parselde yer alan Şehit Ahmet Yakut Parkı’nda yapılması düşünülen proje doğrultusunda Çocuk Bahçesi büyüklüğünün azaltılmaksızın fonksiyon sınırının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 16- (Madde 7-) İzmit-Kadıköy (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, “Çocuk Bahçesi” kullanımındaki 4934 ada 16 nolu parselin kuzeyinde yer alan 6 mt genişliğinde kuldesak ile sonlanan imar yolunda kalan bir kısım tescil harici alanın Belediyemiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılması düşünülen proje doğrultusunda “Çocuk Bahçesi” Alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17- (Madde 9-)  İmar planında Konut Alanında kalan, M.Alipaşa Mahallesi 4811 ada 58 nolu 258,77 m2, M.Alipaşa Mahallesi 4817 ada 60 nolu 304,53 m2 ve İmar planında Ticaret Alanında kalan Kadıköy Mahallesi 3726 ada 2 nolu 351 m2 yüzölçümlü parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 18- (Madde 10-)  Cedit mahallesindeki 4104 ada 5 nolu, 4104 ada 6 nolu ile 4107 ada 30 nolu parsellerdeki trampa ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 19- (Madde 11-)  Gündoğdu mahallesi 180 ada 10 nolu parsel imar planındaki Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Belediye meclis üyeleri, Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İLKER ULUSOY'un muhalif oyuna karşı,) Belediye meclis üyeleri , Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Canan SOYLU, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 20- (Madde 12-) İzmit Cedit mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, “6306  sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”  kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 12.6 hektarlık alanda gerçekleştirilecek planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili çalışmaların yürütülmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri, (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İLKER ULUSOY)' un muhalif oyuna karşı, Belediye meclis üyeleri , Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Canan SOYLU, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR'un kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 21- (Madde 13-) İlimiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Nisan- Mayıs aylarında Yunanistan, Makedonya ve Kosava’ya karayolu kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 22- (Madde 14-) Çayırköy Mahallesi, Gölkent 1.Etap Sokak, 165 Ada, 1 Parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi  teklifi ile ilgili Kırsal ve İsimlendirme Komisyonunun 23.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 15-) İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak halihazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 23.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik ve Spor komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 16-) İlçemiz sınırlarında bulunan inşaat işlerinde çalışan beton mikserlerinin özellikle eğimli yollarda yol üst kaplamalarına beton dökerek zarar verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçilmesi için sınırlarımız içerisinde bulunan hazır beton/ çimento işi yapan firmalara ait beton mikserlerinde Ekolojik Yarım Kapak kullanma şartı aranması hususunda karar alınması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 14.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonunun havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 17-) Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili  Sosyal Hizmetler Komisyonunun  14.02.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek  bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Sosyal Hizmetler  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

G1-(Madde 18-) İmar planında “Resmi kurum alanında (Türk Telekom)” kalan , Hatipköy Mahallesi 2105 ada 11 nolu 2.865,00 m2 lik parselin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve 1662 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 23- G1-(Madde 19-) Ülkemizin Birlik ve bütünlüğü için Afrin'de mücadele eden Kahraman ordumuza bir nebze olsun moral vermek adına bu ayki Meclis huzur haklarımızı Mehmetçik Vakfına bağışlanması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN, Yusuf Sami ÇINAR ve Cemil KANPARA tarafından 06.03.2018 tarihinde verilen takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ülkemizin Birlik ve bütünlüğü için Afrin'de mücadele eden Kahraman ordumuza bir nebze olsun moral vermek adına, Belediye meclis üyelerinin, bu ayki Meclis Huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışlanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

 

 

 

Azalardan M.Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN, Barbaros AKKUŞ’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, M. Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN’ in izinli sayılmalarına isteyen azalardan Emine ZEYBEK ve Aykut BOZKURT tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, M. Zekeriya ÖZAK, Yaşar KESKİN’ in  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Barbaros AKKUŞ’un izinli sayılmasını isteyen  azalardan Veli BEYAZTAŞ ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan,  Barbaros AKKUŞ’un  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 06.03.2018 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 03.04.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin  ALPASLAN  

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                            Katip                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz