07.04.2015 Tarihli Tutanak Özeti

7 Nisan 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu  07.04.2015 Salı günü saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın  Başkanlığında azalardan Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU,  Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN,   Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ,   Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ,   Mehmet ÇETİN,  Haluk AKGÜN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

03.03.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

03.03.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

G1– II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 516 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 28- (Madde 3-)  5393 sayılı Belediye kanununun 33. maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.03.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden; Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan  Emine ZEYBEK 34 oy, Erdoğan ÇAKIR 34 oy , Veli BEYAZTAŞ  34 oy, almak sureti ile Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. 

 

 KARAR 29- (Madde 4- ) Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için, bir yıl görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılan komisyonların kurulması ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin ( beş kişi) seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim  Gençlik ve Spor  Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7-Türlü İşler Komisyonları olmak üzere,  isimleri yazılan  komisyonlarının  kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  Hayrettin ÜNLÜ, İbrahim ELGİN, Engin UZTÜRK , Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan  M. Zekeriya Özak, Aykut BOZKURT , Nevzat TEKİNSAV, Hamit İLKER ULUSOY ve Barbaros AKKUŞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık  Komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre  ve Sağlık Komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan,  Emine OKANALP, Güzin TAŞTEKİN, Cemil KANPARA, Erhan UYSAL  ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim Gençlik  ve Spor  Komisyonu  üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere azalardan, Y. Sami ÇINAR, Cemil KANPARA, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR ve Abdullah KOÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, İbrahim KILIÇ, Cemil KANPARA  Hasan AYAZ, Özcan ÖZER  ve  Birol  SAĞLAM oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler Komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  M. Zekeriya ÖZAK ve  Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Ersin ALPASLAN, Sabri YILDIZ, Haluk AKGÜN, İsmail KAMIŞ ve Emrah EFE oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen 07.04.2015  tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi  neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Azalardan, Ayhan ARSLANBOĞA, Hüseyin POLATTİMUR, Mehmet ÇETİN, İbrahim GÜÇLÜ, Cengiz KAVŞUT  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 30- (Madde 5-) II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 407 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 31- (Madde 6-)  Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü´nün “Muhtarlıklar Müdürlüğü” adıyla  yeniden tahsisi amacıyla  İlgi (a) yönetmelik gereği hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 09.03.2015 tarih ve 366 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(Teklifteki Muhtarlıklar Müdürlüğü isminin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilerek )  II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 32- (Madde 7-) Akçakoca Mahallesi, 371 ada, 3 parselde bulunan yapının (Elbeyoğlu Konağı) birinci katının kurs merkezi olarak kullanılmak üzere  10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2015 tarih ve 1279 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 33- ( Madde 😎 Tüysüzler (Kabaoğlu ) Mahallesi 211 ada 1 parsel üzerinde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının , Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan Gündoğdu Mahallesi Konağının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının , Karadenizliler (Alikahya) Mahallesi 53 pafta 8271 parsel üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. Katının tamamının ve Durhasan Mahallesi 4295 nolu parseldeki  yapının sağlık evi olarak kullanılan bir odasının Kocaeli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü adına 3 (üç) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 1278 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) İzmit – Yenidoğan (Zabıtan) Mahallesi 4408 ada 2 nolu 69,00 m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada 1 nolu parsel, İzmit Kent Konut 1.Etap , 83/49760 arsa paylı, H3 Blok 1.Kat 11 nolu Bağımsız Bölümün Belediye kanunun 15/h maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.03.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 10) Turgut Mahallesi, İsmail Gaspralı Caddesi,3438 ada,2 parselde yapımına başlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 396 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler  Komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 34- (Madde 11-) Pakistan Karaçi şehri ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 88 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türkiye- Pakistan Stratejik İşbirliğine Dair Ortak Bildiri” de, iki ülke arasında  belediye hizmetleri alanında işbirliğinin geliştirilmesinin öngörüldüğü, bu bağlamda önümüzdeki dönemde yerel yönetimler arasında tecrübe paylaşımının ve işbirliğinin arttırılmasını teminen , Pakistan´nın karaçi şehri ile belediyemizin kardeş şehir olunması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

       

(Madde 12-) Alikahya bölgesi, “İY-1 Küçük Sanayi Alanı” olarak tanımlı yaklaşık 45 ha büyüklüğündeki alanın yeniden planlanması ve İzmit 380 TM. Enerji Nakil Hatlarının 1/1000 Uygulama İmar Planı üzerine işlenmesiniiçeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 1532 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 13-) Belediyemiz-Durhasan Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama imar planı paftası, “Park Alanı”, “Karayolu Yol Kenar Koruma Kuşağı”  ve imar yolu kullanımına sahip 3995 no´lu parselin Park Alanı kullanımında kalan kısmının “Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesişeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 1533 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 14- ) İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, mülkiyeti belediyemize ait 1727 ada 14 nolu parselin “Belediye Hizmet Kültür ve Sağlık Tesis Alanı” kullanımınınbitişiğindeki 13 nolu parselde yer alan “Çocuk Bahçesi” kullanımı ile yerlerinin değiştirilmesi ve belediye hizmet alanının daha fonksiyonel kullanılmasının sağlanması amacıyla konut kullanımına sahip 1727 ada 10 nolu parselin bir kısmının da “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 1534 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 35- (Madde 15-) İzmit- Alikahya, Durhasan Mahallesi, G23b.25c.2b ve G24a.21d.1a-1b Uygulama İmar Planı paftaları, 456 nolu imar adasının “Park Alanı” olan kullanımının bir kısmının “Pazar Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan park alanının mülkiyeti belediyemize ait “Belediye Hizmet Alanı” kullanımına sahip 125 ada 1 nolu parselin kuzey ve güneyinde planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 23.03.2015 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye meclis üyeleri; (Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTURK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla   oyçokluğu ile karar verildi.       

 

KARAR 36 – (Madde 16-) İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 2014/843 sayılı kararına istinaden 4805 ada 1 nolu parselin “Park Alanı” kullanımının yeniden “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanının “Ağaçlandırılacak Alan” kullanıma sahip 1463 ve 2543 nolu imar adaları arasında yer alan tescil harici alanın bir kısmının “Park Alanı”, bir kısmının ise “Spor Tesisi Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 11.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 37-  (Madde 17-) İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, Konut Alanı kullanımındaki 119 nolu imar adasının güney cephesinin Nato Boru Hattı Koruma Bandı sınırına kadar genişletilmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiteklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 11.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 38- (Madde 18-) İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a-1c-1d, G23b.23c.2c uygulama imar planı paftaları, 4412 ada 9 parseldeki Konut Alanı ile 4412 ada 11 no´lu parselin “Park Alanı” kullanımının “E:1.60 ve H:3 Kat” yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alanın Yenidoğan Mahallesi, 1049 ada 73 parsel, 3905 ada 1 parsel, 2171 ada 5 parsel ve 1049 ada 33, 34, 35 ve 36 nolu parseller üzerinde planlanması ile 4412 ada 11 parsel ve 4417 ada 20 parselde yer alan “Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alan” (AJE) tanımının jeolojik jeoteknik etüt raporu doğrultusunda imar planı üzerinden kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.03.2015 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 39- ( Madde 19-) İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3245 ada 12 ve 13 nolu parsellerin mevcut imar planında 20 m´lik imar yoluna cepheli “TT1” lejantlı “B-4 (bitişik nizam, 4 kat)” yapılanma koşuluna sahip ticaret alanı kullanımının “E:1.60 ve H:4 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifiile ilgili İmar Komisyonu´nun 18.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 40- (Madde 20-) Mülkiyeti Belediyemize ait Gündoğdu Mahallesi 180 ada 10 nolu  1927,00 m2´lik taşınmaz imar planında ” Bakım , Akaryakıt ve LPG İstasyonu ” alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin plan amacında kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  24.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri; ( Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTURK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 41- ( Madde 21-) Durhasan 162 ada 2 nolu parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.03.2015  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 42- ( Madde 22) 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz, İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun  23.03.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 23-) İzmit Belediyesinin Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu gerçekleşti.

 

KARAR 43- ( Madde 24-) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince İzmit Belediyesinin 01.01.2014-31.12.2014 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.03.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Şeklindeki Faaliyet raporunun kabulüne; Belediye meclis üyeleri  (Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTURK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla   oyçokluğu ile kabul edildi.

 

G1- ( Madde 24-) II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 516 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azalardan Sabri YILDIZ, Yaşar KESKİN ve Cengiz KAVŞUT´un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Sabri YILDIZ, Yaşar KESKİN´in izinli sayılmalarına isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Aykut BOZKURT  tarafından verilen   takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Sabri YILDIZ ve Yaşar KESKİN´in  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Cengiz KAVŞUT´un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK ve Veli BEYAZTAŞ  tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Cengiz KAVŞUT´ un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 07.04.2015 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 05.05.2015 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                Katip  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz