Mayıs 2. oturum 11.05.2015 Komisyon Raporları

1 Mayıs 20150
Metni Sesli Dinle

 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

             İzmit Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 576 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

II SAYILI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ( MEMUR)

 

                                         BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ( MEMUR)

 

 

    III SAYILI  DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ  (MEMUR)    

 

 

 

 

         Yukarıda tablolarda belirtilen da belirtilen  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli, Müdürlüğünden geldiği şekli ile  komisyonumuzca  uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 15.05.2015

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU       

   

          

             İzmit Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen,  Kardeş şehir olduğumuz Makedonya Çayır Belediyesi sınırları içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesine göre yapılması planlanan spor ve eğlence parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi  ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 543 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:                         

 

                                     

          5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (P) bendi uyarınca kardeş şehir olduğumuz Makedonya Çayır Belediyesi sınırları içerisinde spor ve eğlence parkı yapım maliyetinin Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2015 yılı bütçesinden karşılanması ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre yapılması planlanan spor ve eğlence parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.05.2015

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR  KOMİSYON RAPORU       

   

          

            İzmit Belediye Meclisinin 11.05.2015 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, İzmit İlçemizdeki genç nüfusun iş gücü piyasasında karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasında İzmit Belediye meclisi olarak, sosyal belediyecilik gereği “Genç iş gücünün, Girişimcilik” ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarının neler olabileceği  teklifi ile ilgili 05.05.2015 tarihli takrir yazısı   okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:                         

 

                                     

         İzmit İlçemizdeki genç nüfusun iş gücü piyasasında karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasında İzmit Belediye meclisi olarak, sosyal belediyecilik gereği “Genç iş gücünün, Girişimcilik” ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarının neler olabileceği  teklifi ile ilgili  çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.05.2015

 

 

Y. Sami ÇINAR                               Cemil KANPARA                                Yaşar KESKİN

Eğit.Genç ve Spor Kom. Bşk.             Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Uğur KOŞTUR                               Abdullah KOÇ    

        Üye                                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        TÜRLÜ İŞLER  KOMİSYON RAPORU       

   

          

             İzmit Belediye Meclisinin 05.05.2015 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen,  Saraybahçe Cumhuriyet Mahallesi, ve Ayazma mahallesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp Belediyemize teslim edilen parklara, ayrıca  Zabıtan Mahallesindeki yapımı devam eden oturma köşesine isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 544 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                                    

        Saraybahçe Cumhuriyet Mahallesindeki parka, PLAJ YOLU PARKI,  Ayazma mahallesindeki parka  İzmit Belediyesi BEYPINARI PARKI  Zabıtan mahallesindeki oturma köşesine LOJMANLAR OTURMA KÖŞESİ isimlerinin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.05.2015

 

 

Ayhan ARSLANBOĞA                  Mehmet ÇETİN                           Hüseyin POLATTİMUR

Türlü İşler  Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                             Cengiz KAVŞUT    

        Üye                                                 Üye

(KATILMADI)

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz