07.07.2015 Tarihli Tutanak Özeti

7 Temmuz 20150
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2015 dönemi

1. birleşiminin 1.  Oturumu 07.07.2015 Salı  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın  Başkanlığında azalardan Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Şaban SARIGÜLLE, Hasan AYAZ,  Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU,  Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN,  Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA,  İsmail KAMIŞ,  Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, Hamit İLKER ULUSOY´un mevcut oldukları anlaşıldı.

02.06.2015   tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

02.06.2015  tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KATİBİ:

Belediyemiz tarafından 27.05.2015 tarihinde kiralama ihalesi yapılan Hacı Hızır mahalle 405 ada 31 nolu parseldeki Cumhuriyet parkında kullanım amacı kafeterya olan belediyemiz tasarrufundaki yer Omega Sinema Sistemleri İthalat İhracat Ltd. Şirketi´ne 5,5  yıllığına kiraya verilmiştir. İhaleyi alan firma söz konusu yerde bir takım tadilatlara başlamıştır. Ancak Cumhuriyet parkının tapu kayıtlarında Kültür ve tabiat varlıkları kapsamında tarihi eserler ve doğal anıt olduğu göz önüne alınarak orada yapılması planlanan projenin niteliği ve kapsamı nedir söz konusu tadilatların yerin özel statüsüne zararı olacak mıdır? Konusunu içeren, Belediye meclis üyeleri Ercan UMUTLU ve Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen yazılı önerge okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili Müdürlük tarafından  yazılı cevap verilmesine karar verildi.

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KATİBİ:

657 saylı kanunun madde 7 de açıkça belirtmiş olduğu gibi, “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar herhangi bir siyasi parti kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrımlar yapamazlar. Hiç bir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Ancak İzmit belediyesi bünyesinde çalışmakta olan İlhan Gökbudak isimli çalışanımız ekte sunmuş olduğumuz belgelerden de anlaşılacağı üzere kendi Facebook hesabında ve başkalarının Facebook hesaplarında siyasi görüşlerde bulunmuş siyasi propaganda yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına hakaret edici söylemlerde bulunmuştur. İlgili şahıs hakkında belediye başkanlığının bir yaptırımı olmuş mudur? Olmamışsa bir yaptırımı yapılacak mıdır?  Belediye meclis üyeleri Ercan Umutlu ve  Veli Beyaztaş tarafından verilen önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu  ile  ilgili İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN tarafından sözlü cevap verilmiştir.

 

 

 

 

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KATİBİ:

Cumhuriyet parkında kafeterya içinde basın mensuplarına ayrılmış olan yerin durumunun parkın 27.05.2015  tarihinde yapılan kiralama ihalesinden sonra ne  olacağı  teklifi ile ilgili  Belediye meclis üyeleri Ercan UMUTLU ve Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen  yazılı önerge okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile  ilgili Müdürlük tarafından yazılı  cevap verilmesine karar verildi.

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G 1-  Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kocaeli büyükşehir belediyesine ait 249 metre kare yüz ölçümlü Yenidoğan mahallesi 4408 ada 3 nolu parsel ile 326 metre kare yüz ölçümlü 4 nolu parsel plandaki amacına uygun olarak mahalle konağı yapılmak üzere 217 metre kare yüz ölçümlü Yenidoğan mahallesi 4382 ada 14 nolu parsel yine plandaki kullanım amacına uygun olarak Gençlik Merkezi yapılmak üzere Kocaeli büyükşehir belediye meclisinin 11.06.2015 tarih ve 314 sayılı encümenin 01.07.2015 tarih ve 1103 sayılı kararı ile 5 yıl süre ile bedelsiz olarak belediyemize tahsis edilmiştir. Belediyemize tahsis edilen parsellere imar planındaki amacına uygun olarak Mahalle Konağı ve Gençlik Merkezi yapılması için 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre belediye başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün  06.07.2015 tarih ve 624 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G 2–  Fransa´nın Başkenti Paris´te 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk dansları Festivalinde ve Romanya´nın Mioveni kentinde 10-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Carpati folklör festivalinde belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları Topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi yada belediye yönetiminden bir kişininde konaklama yeme, içme vb yapılacak  harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih ve 1289 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G 3-  Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği, 17-29 Temmuz 2015 ve 14-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında Rumeli Kültür Turu adıyla Yunanistan, Makedonya, Macaristan,  Arnavutluk, İtalya, Bosna  Hırvatistan ve Kosova´ya seyahat yapmayı planlamaktadır bu seyahat kapsamında oradaki soydaşlarımızla kaynaşmak hasret gidermek ve bölgedeki okullara ana dilimizi unutturmamak için belediyemizi temsilen 4000 Türkçe kitap ve Türk Bayrağı götürerek bir dostluk köprüsü oluşturulması düşünülmektedir. Ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileri ile birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi yada belediye yönetiminden bir kişininde konaklama yeme, içme vb yapılacak harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih ve 1290 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

 

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G 4- Belediyemiz şirketi Sarbaş İnşaat Özel Eğitim Sağlık Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “i” bendi “Bütçe içi  işletme  ile  6762 sayılı Türk Ticaret  kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmasına, sermaye artırımı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karara vermek” hükmü gereğince, kendi akaryakıt istasyonumuzu  kredi kullanmadan kurup şirkete değer katmak amacıyla sermayesinin % 100´ü belediyeye ait olan, Sarbaş A.Ş 92.000 hisse, 2.300.000,00-TL sermayesinin,  152.000 hisse, 3.800.000,00.-TL  olarak sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 49 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi

 

Güzin TAŞTEKİN

MECLİS KÂTİBİ:

G 5- İzmit Belediyesi meclis üyeleri olarak Çek Cumhuriyeti ve Almanya´ya teknik anlamda bir gezi düzenleyerek belediye hizmetleri ve şehircilik anlayışları ile  ayrıca sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme gezisi ile ilgili  belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve  Ersin ALBAYRAK tarafından verilen önerge okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 67 (Madde 3-) Çek Cumhuriyeti´nin Başkenti Prağ´da 29 Temmuz 02 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Folklor Festivali´nde, ülkemiz ve kentimiz adına kurumumuzu temsilen İzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu´nun konaklama, yeme içme ve yapacakları diğer harcamalarını kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17.06.2015 tarih ve 1149 sayılı  yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 68– (Madde 4-) İspanya´nın Llret de Mare kentinde 23-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası dans festivalinde belediyemizi temsilen Kocaeli Jimnastik Gençlik ve Spor Kulübü´nün yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan kafilenin konaklama, yeme içme ve diğer yapacakları harcamaların ücretlerini kendileri karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün 15.06.2015 tarih ve 1143 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Müdürlüğünden gelen evraka, ekli davetli listesinde bulunan kafileye kendileri ile birlikte geziye iştirak edebilecekbir (1)  belediye meclis üyesi,  yada belediye yönetiminden bir (1) kişininde konaklama yeme, içme vb yapılacak harcamalarını Kocaeli Jimnastik Gençlik ve Spor Kulübü´nün karşılamasının  ilave edilmesiyle evrakın  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Türkiye Muhtarlar Derneği olarak Yunanistan ve Bulgaristan´la kardeşlik ve yardımlaşma ilişkilerinin geliştirilmesi, ülkelerin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha iyi tanıtılması, şehirlerdeki eğitim sanayi, teknoloji, tarım alanlarında uygulanan metodların karşılıklı öğrenilmesi, ortak örf, adet, gelenek ve manevi bağların kuvvetlendirilmesi düşünülerek Ağustos- Eylül ayları içerisinde İzmit Belediye Başkanı ve ekli listede adları yazılı muhtarlar ile belediye personelinin yol ve konaklama harcamaları belediyemiz tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün  25.06.2015 tarih ve 3 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) Ayazma Kültür merkezinde bulunan nikah salonu ve fuaye alanında yapılacak olan etkinliklerde alınacak ücretlerin belirlenerek, nikah salonları 2015 yılı evlendirme birimi gelir tarifesine eklenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.06.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 7-) M.Alipaşa Mahallesi 3244 ada 20 nolu parselde Behlül GÜNDOĞDU´ya ait 25/85 (25 m2) oranındaki hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediyemiz tarafından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2015 tarih ve 4145 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.03.2014 tarih 199 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ” İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı ” çalışmasında önceki planlara oranla kamuya terk edilecek alanların yüzölçümleri toplamının, ihdas alanlarının yüzölçümünden daha fazla olduğu anlaşıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) olarak terk edilen alanların belediyemiz adına ihdas edilerek tapu siciline tescil edilmesi konularının 3194 sayılı İmar Kanununun 17, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 4142 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 9-) 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.05.2015 tarih ve 2010 sayılı kararı gereği onaylanan Sırrı paşa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma ve 10.04.2012 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanan Akçakoca Meydan Düzenleme projesi kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan şahıs mülkü tescilsiz yapıların “Cephe Düzenleme projelerinin” uygulanmasının belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih ve 560 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 69- (Madde 10-) Belediyemize tahsis edilen, Durhasan mahallesi, 9257 nolu parselde hayvan pazarı yapılabilmesi için, 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 19.06.2015 tarih ve 561 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 11-) İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d nazım, G23b.24d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4324 ada 24 parselde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu´nun 26/03/2015 tarih ve 410 sayılı kararı ile yeniden yapılan çalışmalar sonucunda sur duvarının daha doğru tespit edildiği karar eki haritada çizildiği şekliyle imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 3524 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 12-) İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24a.3c, G23b.24b.4d, G23b.24d.2b, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftaları,  Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu´nun 10.11.1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilen ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.02.2014 tarih ve 1363 sayılı kararı ile belirlenen Nicomedia sur duvarının “Koruma Alanı Sınırı” ile duvarın kuzeyinden ve güneyinden 10mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi suretiyle yapı yasağı uygulanması kararının imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 3525 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 13-) İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.19c.1a-1c-1d-2d, G23b.19d.2c-3b-3c, G23b.19c.4a-4b-4c-4d, G23b.19c.3c-3d, G23b.24b.1a-1b-1d-4a, uygulama imar planı paftaları, (İ-6) Kabaoğlu, (İ-7) Sarıcalar ve (İ-8) Üçtepeler gelişme konut alanlarında şuyulandırma çalışmalarına esas olmak üzere İl Kadastro Müdürlüğünün 12.01.2015 tarih ve 172 sayısıyla onaylanan mülkiyet verileri doğrultusunda imar planı kullanım kararlarına müdahale edilmeksizin fonksiyon alan sınırlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2015 tarih ve 3526 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 70- (Madde  14-) İzmit- Malta (tapuda Gündoğdu)  Mahallesi, G23b.24b.2c uygulama imar planı paftası, 539 ada 1 no´lu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanının alan büyüklüğü azaltılmaksızın fonksiyon alanı sınırları ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 25.06.2015 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 71- (Madde  15-) İzmit- Ömerağa ve Karabaş Mahalleleri, Pertev Paşa Külliyesinin “Koruma Alanı Sınırı”nın Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 17.06.2014 tarih ve 866 sayılı kararı doğrultusunda imar planı üzerine aktarılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 11.06.2015 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 72- (Madde  16-) İzmit İlçemizdeki genç nüfusun iş gücü piyasasında karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasında İzmit Belediye meclisi olarak sosyal Belediyecilik gereği  “Genç iş gücünün, Girişimcilik” ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmaları neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 26.06.2015 tarihli raporu  okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 73- (Madde 17-) G 1- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kocaeli büyükşehir belediyesine ait 249 metre kare yüz ölçümlü yeni doğan mahallesi 4408 ada 3 nolu parsel ile 326 metre kare yüz ölçümlü 4 nolu parsel plandaki amacına uygun olarak mahalle konağı yapılmak üzere 217 metre kare yüz ölçümlü yeni doğan mahallesi 4382 ada 14 nolu parsel yine plandaki kullanım amacına uygun olarak gençlik merkezi yapılmak üzere Kocaeli büyükşehir belediye meclisinin 11.06.2015 tarih ve 314 sayılı encümenin 01.07.2015 tarih ve 1103 sayılı kararı ile 5 yıl süre ile bedelsiz olarak belediyemize tahsis edilmiştir. Belediyemize tahsis edilen parsellere imar planındaki amacına uygun olarak mahalle konağı ve gençlik merkezi yapılması için 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre belediye başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün  06.07.2015 tarih ve 624 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 74- (Madde 18) G 2–  Fransa´nın Başkenti Paris´te 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk dansları Festivalinde ve Romanya´nın Mioveni kentinde 10-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Carpati folklör festivalinde belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları Topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi yada belediye yönetiminden bir kişininde konaklama yeme, içme vb yapılacak  harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih ve 1289 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

KARAR 75- (Madde 19) G 3-  Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği, 17-29 Temmuz 2015 ve 14-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında Rumeli Kültür Turu adıyla Yunanistan, Makedonya,  Macaristan Arnavutluk , İtalya , Bosna  Hırvatistan ve Kosova´ya seyahat yapmayı planlamaktadır bu seyahat kapsamında oradaki soydaşlarımızla kaynaşmak hasret gidermek ve bölgedeki okullara ana dilimizi unutturmamak için belediyemizi temsilen 4000 Türkçe kitap ve Türk Bayrağı götürerek bir dostluk köprüsü oluşturulması düşünülmektedir. Ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileri ile birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi yada belediye yönetiminden bir kişininde konaklama yeme, içme vb yapılacak harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih ve 1290 sayılı yazısı okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 20-) G 4- Belediyemiz şirketi Sarbaş İnşaat Özel Eğitim Sağlık Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “i” bendi “Bütçe içi  işletme  ile 6762 sayılı Türk Ticaret  kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmasına, sermaye artırımı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karara vermek” hükmü gereğince, kendi akaryakıt istasyonumuzu  kredi kullanmadan kurup şirkete değer katmak amacıyla sermayesinin % 100´ü  belediyeye ait olan,  Sarbaş A.Ş  92.000 hisse, 2 .300.000,00-TL  sermayesinin,  152.000 hisse, 3.800.000,00.-TL  olarak sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 49 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 21-) G 5- İzmit Belediyesi meclis üyeleri olarak Çek Cumhuriyeti ve Almanya´ya teknik anlamda bir gezi düzenleyerek belediye hizmetleri ve şehircilik anlayışları ile  ayrıca sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme gezisi ile ilgili  belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve  Ersin ALBAYRAK tarafından verilen önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan İbrahim GÜÇLÜ ve Cengiz KAVŞUT´un mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazaretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İbrahim GÜÇLÜ ve Cengiz KAVŞUT´un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İbrahim GÜÇLÜ ve Cengiz KAVŞUT´un  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 07.07.2015 Salı  günü saat 15.00´da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 04.08.2015 Salı günü saat 15.00´da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                     Güzin TAŞTEKİN                        Hüseyin POLATTİMUR             

İzmit Belediye Başkanı                        Katip                                                Katip 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz