07.07.2015 Tarihli Meclis Kararları

7 Temmuz 20150
Metni Sesli Dinle

     —————-

 

 

KARAR 67    

 

 

 

                                                                  KARAR

 

KARAR 68-

İspanya´nın Lloret de Mare kentinde 23-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası dans festivalinde belediyemizi temsilen Kocaeli Jimnastik Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte  ekli davetli listesindeki isimlerden oluşan Kırksekiz (48) kişi ve geziye iştirak edecek bir (1) belediye meclis üyesi yada belediye yönetiminden bir (1) kişi olmak üzere toplam kırkdokuz (49) kişiden oluşan kafilenin konaklama, yeme içme ve diğer yapacakları harcamalarının, Kocaeli Jimnastik Gençlik ve Spor Kulübü tarafından  karşılanması koşuluyla   görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    KatipKatip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    —————-

 

KARAR  69

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    KatipKatip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     —————-

 

KARAR 70-

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                                    KatipKatip

 

 

 

 

 

                                                                —————-

 

KARAR 71-lifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 11.06.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Ömerağa ve Karabaş Mahalleleri, G23b.24c.1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 17.06.2014 tarih ve 1553 sayılı kararında İstanbul II Numaralı KTVYK´nın 03.07.1987 tarih ve 3448 sayılı kararı ile tescil edilen Mimar Sinan eseri Pertev Paşa Külliyesinin “Koruma Alanı Sınırı”nın günümüze ulaşan 667 ada 1 nolu parselde bulunan Camii(Yeni Cuma), 281 ada 15 nolu parselde bulunan Hamam ve 1025 ada 99 nolu parselde bulunan Sıbyan Mektebi ile tescil kaydı bulunmayan, yazılı kaynaklarda adları geçen ve külliyenin diğer yapılarından olan ancak günümüze ulaşmayan İmaret ve Kervansarayı da içine alacak şekilde belirlendiği tespit edilmiştir.

           Ancak 664 nolu ilke kararında “koruma alanı sınırının ilgili parsellere komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesi gerektiği” ifade edilmesine rağmen, 667 ada 1 nolu parselde bulunan Camii(Yeni Cuma), 281 ada 15 nolu parselde bulunan Hamam ve 1025 ada 99 nolu parselde bulunan Sıbyan Mektebini içeren koruma alanı sınırının tescilli parsellere komşuluğu olmayan birçok parseli kapsadığı ve bu nedenle de ilke kararında ifade edilen koruma alanı sınırı belirleme kriterlerinden uzak olduğu düşünülmektedir.

Dolayısıyla; yapılan çalışmalar sonrası tescilli parsellere komşuluğu dahi olmayan 1056 ada 55 nolu parsel, 1025 ada 13, 181, 182, 184, 152, 164, 163 nolu parseller, 277 ada 2, 7, 10 nolu parseller, 281 ada 17, 73, 78 nolu parseller ve 283 ada 32, 33, 34, 62, 65 nolu parsel maliklerinin mağdur olacağı düşünüldüğünden Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 17.06.2014 tarih ve 1553 sayılı kararında belirlenen “Koruma Alanı  Sınırı”nıntarafımızca uygun mütalaa edilmemekle beraber, ilgili mevzuatın getirdiği zorunluluk gereği imar planı üzerine aktarılmasını içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,49 PİN   (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının kerhen uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

                                                                    KARAR

– İzmit ilçemizdeki genç nüfusun işgücü piyasasında karşılaştığı sorunlar ve bunların aşılmasında İzmit Belediye meclisi olarak, sosyal belediyecilik gereği ´´Genç işgücünün, Girişimcilik´´ ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarının neler olabileceği konusunda araştırma yapılması teklifi ile ilgili  Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 26.06.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

   Komisyonumuzca çalışma süresince bu konu hakkında çalışmalar yapan kurum ve müdürlüklerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu konu hakkında yapılan çalışmalar incelenmiş, fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu çalışma kapsamında;

              MARKA müdürü                                      : ŞEVKET KIRICI

              KOSGEB müdürü                                    : ERTUĞRUL ÇETİNKAYA

             KSO Genç girişimciler kurulu başkanı: BİROL BOZKURT, ATALAY KAYA ve SEÇKİN ÖKTE beylere bu çalışmamızda bize vermiş oldukları katkılardan dolayı sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

                     GİRİŞİMCİ KİMDİR?

     Çevresine bakmasını ve ihtiyaçlarını görmesini bilen, bu ihtiyaçları bir iş fikrine çevirebilen, risk alabilen, yaratıcı düşünebilen, iş yapabilmek için kaynaklara sahip olmasa da bunları bir araya getirmesini becerebilen kişidir.

Girişimcinin yerine getirmesi gereken başlıkları sıralayacak olursak;

1-Yeni mal ve hizmet üretmek veya bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitelerini yükseltmeli.

2-Yeni üretim yöntemleri geliştirme ve uygulayabilme yeteneği bulunmalı

3-Endüstride yeni organizasyonlar kurmalı.

4-Yeni pazarlara ulaşmalı.

5-Hammaddelerin ve benzeri maddelerin sağlayabileceği yeni kaynaklar bulmalı.

                     GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ

-Kaynaklar hakkında öngörüde bulunmalı,

-İşi planlamalı,

-İnsanlar ile çalışmalar yaparak onları ekip içinde bulunmaya razı edebilmeli,

-Girdiler sağlamalı,

-Ekip içinde girdileri işleyerek tekrar kullanıma sunabilmeli,

-Kar sağlayabilmeli.

 GİRİŞİMCİLİKTE KARŞILAŞILAN ENGELLER

-Girişimcilerin girişimcilik dışında başka iş seçeneklerinin olmaması,

-Eğitimlerinin yeterli olmaması,

Eğitimlerinin yeterli olmaması,

-Girişimcilik eğilimlerinin düşük olması,

-İdeal yaş düzeyinde olmaması. (Amerika da yapılan bir araştırma Silikon vadisinde ideal yaş   30 yaş ve altı göstermesine rağmen hâkim olan pozisyonun 40 yaş ve üstü olduğu,

-İş sahibi olmanın getirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip olmaması,

-Deneyiminin ve yeterli bilginin olmaması,

-İş hayatının zorluklarına ve stresine dayanma gücünün olmaması,

-Yeterli sermayeye sahip olmaması,

-Girişim konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması,

-Başarılı bir örneği taklit ederek hiçbir araştırma yapmadan işe başlaması,

-İşini sevmemesi ve işine ilgi duymaması

-Yöneticilik yeteneğinin olmaması,

 -Amacının ve hedefinin belli olmaması,

 -Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaması,

 -Sağlık sorunlarının olması,

 -Bürokratik zorluklar. Mevzuat hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması.

 KOMİSYON OLARAK ÇÖZÜM YOLLARI VE ÖNERİLERİMİZ

     Girişimcilikte başarılı olabilmek için: İş bitirme azim ve heyecanı, çalışkanlığı, bilgi, deneyim ve organizasyon gücü, sermaye yönetimi, girişimcilik ruhu, liderlik yeteneği, yönetim becerileri, iletişim becerileri olmalıdır.

     Girişimciliğin önemi ülkemizde bilinmekte ve teşvikler yapılmaktadır. Amaç; ´´ORTAMINA UYUM SAĞLAYAN DEĞİL, ORTAMINI BİÇİMLENDİREN İNSAN´´ modelinin gelişmesini sağlamaktır. Bu nedenle KOSGEB, Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan Girişimciliğin desteklenmesi, uygulanması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

     Finansal destekler KOSGEB aracılığı ile yapılmakta Halkbank ve diğer bankalarda bu konuda çeşitli finansal destekler sağlamaktadırlar.

     KOSGEB´in Türkiye yıllık bütçesi 400 Milyon TL. Bunun Kocaeli´nde yıllık 12 Milyon TL finansal destek sağlandığı tespit edilmiştir. Finansal destek konusunda limit sorun olmamaktadır.

     İzmit´te 15.000 esnaf olduğu ve 1000 kadar esnafımızın KOSGEB´le irtibatlı olduğu tespit edildi, KOSGEB yeni girişimcilere eğitim desteğini ücretsiz vermektedir. Eğitimlerin 70 saat alınması zorunludur. Yaş sınırı yoktur. Sertifikalı girişimciye iş planını sunduğunda 30.000 TL hibe kredi, 70.000 TL faizsiz iki yıl ödemesiz diğer iki yılda (8 taksitte) ödemeli finansal destek sağlıyor.

Girişimcinin sıkıntılarından biride teminat mektubu olmaktadır. Ayrıca yeni iş kuracak girişimcinin vergi dairelerinden, belediyeye, bakanlıklara ve noterliklere kadar uzanan işlemleri vardır. İş kurmak hatta iş yerini kapatmak için gerekli bürokratik işlemler basitleştirilmelidir. Vergi işlemleri

sigorta işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri sadeleştirilmesi girişimcinin önündeki bariyerleri azaltacak motivasyonu kaybolmayacaktır. Vergi indirimleri, faizlerin sübvansiyonu, yeni buluşların teminat olarak kabul edilip kredi verilmesi ve girişimcilere yeni iş fikirleri verilmesi için çalışma yapacak organizasyonlar kurulmasını çözüm olarak görmekteyiz.

                                                                                    

     Komisyon olarak, KOSGEB veri tabanından alacağımız bilgiler ile İzmit belediyesi, KOSGEB ve Marka ´´Girişimcilik konusunda eğitim alanlar neden iş kuramamış, iş kuranlar devam ediyor mu, başarılı olup olamama nedenleri ve çözüm önerileri olan bir saha araştırmasını anket şeklinde gerçekleştirip Doğrudan Faaliyet projesi olarak Bakanlığa sunabiliriz. Bu proje sunumunu Ağustos ayı sonuna kadar yapabiliriz.

                                                                                                                                       

      Komisyon olarak KOSGEB´e yapılacak müracatla İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ ´´İŞGEM´´ kurulmasını önermekteyiz. İŞGEM: İşletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda işyeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir iş Gem´in kuruluş ve işletme giderlerine hibe destek sağlanmaktadır. Destek alabilen kurumlar içinde belediyelerde vardır. İŞGEM kuruluş desteği süresi 18 ay limiti 750.000 TL. (Bina tadilatı: 600.000 TL.Mobilya, donanım:125.000 TL.Yönetim: 25.000TL) İşletme desteği 36 aylimiti 100.000TL. (Personel: 30.000TL. Danışmanlık: 60.000TL. Tadilat: 20.000TL.) Bu destek için 1500 metrekare iç hacim şartının düşürülmesinin ve katkı paylarının yükseltilmesinin ilgili kurumlara önerilmesi konusundaki çalışmaları içeren  Eğitim Gençlik ve Spor komisyon raporunun geldiği şekliyle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

                                                                                                           

 

                                                                    KARAR

  Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 249,00 M2 yüzölçümlü Yenidoğan mahallesi 4408 ada, 3 nolu parsel ile 326,00 M2 yüzölçümlü 4 nolu parsel plandaki amacına uygun olarak ” Mahalle konağı” yapılmak üzere; 217M2 yüzölçümlü Yenidoğan mahallesi 4382 ada, 14 nolu parsel yine plandaki kullanım amacına uygun olarak” Gençlik Merkezi” yapılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 11..06.2015 tarih ve 314 sayılı encümenin 01.07.2015 tarih ve 1103 sayılı kararı ile 5 yıl süre ile bedelsiz olarak belediyemize tahsis edilmiştir.  Belediyemize tahsis edilen parsellere imar planındaki amacına uygun olarak

” Mahalle Konağı” ve ” Gençlik Merkezi” yapılması için 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına parotokol yapmak üzere yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

KARAR

 KARAR 74-   Fransa´nın Başkenti Paris´te 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk dansları Festivalinde ve Romanya´nın Mioveni kentinde 10-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Carpatifolklör festivalinde belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları Topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileriyle birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi yada belediye yönetiminden bir kişininde konaklama yeme, içme vb yapılacak  harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih ve 1289 sayılı yazısı okunarak  ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Fransa´nın Başkenti Paris´te 03- 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları Festivalinde ve Romanya´nın Mioveni kentinde 10-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Carpatifolklör festivalinde belediyemizi temsilen, Nicomedia Halk Dansları Topluluğu ve Gençlik Spor Kulübü ile birlikte ekli davetli listesindeki isimlerden oluşan  Kırkbir (41) kişi ve   geziye iştirak edecek, bir (1)  belediye meclis üyesi  yada belediye yönetiminden bir (1) kişi  olmak üzere  toplam kırkiki  (42)  kişiden oluşan kafilenin,  konaklama, yeme, içme vb yapılacak  harcamalarının, Nicomedia Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü tarafından   karşılanması  koşuluyla görevlendirilmelerinin, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                                                    KARAR

KARAR 75-   Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği, 17-29 Temmuz 2015 ve 14-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında Rumeli Kültür Turu adıyla Yunanistan, Makedonya,  Arnavutluk , İtalya , Bosna  Hırvatistan ve Kosova´ya seyahat yapmayı planlamaktadır bu seyahat kapsamında oradaki soydaşlarımızla kaynaşmak hasret gidermek ve bölgedeki okullara ana dilimizi unutturmamak için belediyemizi temsilen 4000 Türkçe kitap ve Türk Bayrağı götürerek bir dostluk köprüsü oluşturulması düşünülmektedir. Ekli davetli listesinde bulunan kafilenin kendileri ile birlikte geziye iştirak edebilecek belediye meclis üyesi yada belediye yönetiminden bir kişininde konaklama yeme, içme vb yapılacak harcamalarını karşılamak koşuluyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih ve 1290 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde: 

Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği´nin, 17-29 Temmuz 2015 ve 14-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında Yunanistan, Makedonya , Macaristan, Arnavutluk , İtalya , Bosna , Hırvatistan ve Kosova´ya Rumeli Kültür Turu adıyla düzenlediği geziye  17.07.2015-29.07.2015 tarihlerinde ekli davetli listesinde bulunan   kırkyedi ( 47)  kişi, 14.08.2015-23.08.2015 tarihlerinde ekli davetli listesinde bulunan ellisekiz (58) kişi  ve geziye iştirak edecek, bir (1)  belediye meclis üyesi  yada belediye yönetiminden bir (1) kişiden oluşan katılımcıların ; konaklama, yeme, içme vb yapılacak harcamalarının Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği tarafından  karşılanması koşuluyla görevlendirilmelerinin  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

                                                                    KARAR

– İzmit Belediyesi meclis üyeleri olarak Çek Cumhuriyeti ve Almanya´ya teknik anlamda bir gezi düzenleyerek belediye hizmetleri ve şehircilik anlayışları ile  ayrıca sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceleme gezisi ile ilgili  belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve  Ersin ALBAYRAK tarafından verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan  müzakeresi neticesinde: 

Çek Cumhuriyeti ve Almanya´ya teknik anlamda bir gezi düzenleyerek belediye  hizmetleri ve şehircilik anlayışları ile  ayrıca sosyal kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan çalışmaları yerinde incelemek için 2015 yılının  Ağustos veya Eylül ayları  içerisinde belirlenecek bir tarihte ziyarete katılacak olan  meclis üyelerimizin harcırah almadan ulaşım ve konaklama masraflarının belediyemiz tarafından karşılanması, ayrıca bu geziye katılacak ekli listede isimleri bulunan davetlilerin tüm masraflarının kendileri tarafından karşılanması  suretiyle görevlendirilmelerinin uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                                                    KARAR

 

Dr. Nevzat DOĞAN                                  Güzin TAŞTEKİN                                     Hüseyin POLATTİMUR

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz