2014 Mayıs 2. Oturum Komisyon Raporları

1 Mayıs 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

İzmit Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İlgi (a) kanun uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan köylerin mahalle olarak belediyemiz hizmet alanlarına dahil olması ve belediye hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı değişik alanlarda belediyemizce yürütülecek faaliyetlerinin temini amacıyla ilgi ( b) yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadroları ile ilgili hazırlanan  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 489 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü  komisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.05.2014

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 İbrahim ELGİN                                Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                     Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz