Haziran 2021 Komisyon Raporları

1 Haziran 20210
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU ORTAK RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmüne dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla % 70 hibe, % 30 çiftçi katkı payı ile yerli ekmeklik buğday tohumu desteğinde bulunulması ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 11.05.2021 tarih ve 136 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Hukuk İşleri Müdürlüğünün 21.06.2021 tarih ve 1141 sayılı görüş yazısı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesine istinaden İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, kırsal alanda üretimi arttırmak amacıyla % 70 hibe, % 30 çiftçi katkı payı ile yerli ekmeklik buğday tohumu desteğinde bulunulması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.06.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                      Şener İNCE                                 Çağlayan DUMAN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.           Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.              Plan ve Bütçe Bşk. Vekili                                     

                                                     

Halil İNCİEL                                               Vedat YOLDAŞ                                 Süleyman ŞEN                                                   

Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk. V.           Plan ve Bütçe Kom.Üyesi               Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

Necat ÇAKIR                                            Mehmet ÇETİN                                   Dilek YALÇIN                                                                                                            

Plan ve Bütçe Kom.Üyesi            Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi              Plan ve Bütçe Kom.Üyesi

 

Çağlayan DUMAN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU ORTAK RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmüne dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, öncelikle kırsal alanda yaşayan kadın ve gençleri üretime katmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla % 90 destek, % 10 katkı payı ile alternatif ürün aronya fidesi desteğinin verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 11.05.2021 tarih ve 137 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Hukuk İşleri Müdürlüğünün 21.06.2021 tarih ve 1141 sayılı görüş yazısı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesine istinaden İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek, öncelikle kırsal alanda yaşayan kadın ve gençleri üretime katmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla % 90 destek, % 10 katkı payı ile alternatif ürün aronya fidesi desteğinin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.06.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                       Şener İNCE                                 Çağlayan DUMAN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.             Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.              Plan ve Bütçe Bşk. Vekili                                    

                                                     

Halil İNCİEL                                                 Vedat YOLDAŞ                                Süleyman ŞEN                                                   

Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk. V.            Plan ve Bütçe Kom.Üyesi              Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

Necat ÇAKIR                                            Mehmet ÇETİN                                  Dilek YALÇIN                                                                                                            

Plan ve Bütçe Kom.Üyesi              Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi             Plan ve Bütçe Kom.Üyesi

 

Çağlayan DUMAN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Üyesi

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Yeni mahalle Gönül sokakta bulunan teknik çocuk parkının isminin Gönül Parkı ismi olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15-8.05.2021 tarih ve 1001 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Gönül sokakta bulunan teknik çocuk parkının isminin GÖNÜLLER PARKI olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.06.2021

 

 

Şener İNCE                                          Halil İNCİEL              Çağlayan DUMAN

Kır. Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                 Bşk. Vekili                            Üye  

                                                      

Mehmet ÇETİN                     Süleyman ŞEN                                                                                                                                 

         Üye                                        Üye

 

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Akçakoca mahallesi 378 ada 24 nolu parselde yer alan sivil mimarlık örneği yapıda açılması planlanan şiir ve edebiyat evinde dernek olarak kültür ve sanat faaliyetlerinde İzmit Belediyesi ile ortak etkinlikler, eğitimler, söyleşiler, atölyeler ve şiir dinletileri gibi sanatın her yönüyle ilgili çalışmalar yapılması talepleri doğrultusunda, 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Aydili Sanat Derneği ile belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve 477 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Akçakoca mahallesi 378 ada 24 nolu parselde yer alan sivil mimarlık örneği yapıda açılması planlanan şiir ve edebiyat evinde dernek olarak kültür ve sanat faaliyetlerinde İzmit Belediyesi ile ortak etkinlikler, eğitimler, söyleşiler, atölyeler ve şiir dinletileri gibi sanatın her yönüyle ilgili çalışmalar yapılması talepleri doğrultusunda, 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Aydili Sanat Derneği ile belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.06.2021

 

 

Şener İNCE                                                    Yaşar KARDAŞ                   M. İlker KAZAN

Kültür Turizm ve Sanat Kom. Bşk.                  Bşk. Vekili                                Üye

 

Aysel DEMİRTAŞ                                       Mehmet BAŞTAN

          Üye                                                               Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz