01.07.2016 Tarihli Meclis Kararları

1 Temmuz 20160
Metni Sesli Dinle

KARAR

————————       

KARAR 53-  Belediyemiz Meclisi’nin 01.09.2015 tarih 94 sayılı kararından sonra ihdas, ifraz v.b. gibi nedenlerle Belediyemiz adına tescil olan  ve diğer ekli listede ayrıntıları belirtilen 13 adet gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.06.2016 tarih ve 4022 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Sıra No

Tapu

Mahalle

Ada

No

Parsel No

İdari

Mahalle

Yol

Adı

Kapı

No

Tapu

Nitelik

Yüzölçümü

(m2)

Plan

Fonksiyon

1

ÖMERAĞA

301

85

ÖMERAĞA

NACİ GİRGİNSOY

 

ARSA

7,86

MERKEZİ TİCARET ALANI

2

GÜNDOĞDU

301

4

BEKİRDERE

BÜLENT

136

ARSA

226,78

KONUT ALANI

3

GÜNDOĞDU

300

14

BEKİRDERE

BÜLENT

 

ARSA

110,89

KONUT ALANI

4

GÜNDOĞDU

301

5

BEKİRDERE

CANSEVER

15

ARSA

230,52

KONUT ALANI

5

GÜNDOĞDU

302

7

BEKİRDERE

CANSEVER

36

ARSA

243,35

KONUT ALANI

6

GÜNDOĞDU

302

8

BEKİRDERE

BAHTİYAR

5/1

ARSA

301,03

KONUT ALANI

7

GÜNDOĞDU

302

9

BEKİRDERE

AYÇA

7/1

ARSA

228,41

KONUT ALANI

8

GÜNDOĞDU

302

10

BEKİRDERE

AYÇA

 

ARSA

168,6

KONUT ALANI

9

YENİDOĞAN

3880

10

SERDAR

KARACA

32

ARSA VE EV

189,85

KONUT ALANI

10

YENİDOĞAN

3898

5

SERDAR

ŞEHİT İLYAS BAYRAKTUTAR

 

ARSA

331

KONUT ALANI

11

KEMALPAŞA

1023

17

KEMALPAŞA

ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ

 

ARSA

623

İKİNCİL TİCARET ALANI

12

YASSIBAĞ

158

5

YASSIBAĞ

KARGAOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER

 

ARSA

145,77

KONUT ALANI

13

GÖKÇEVİRAN

187

51

GÖKÇEVİRAN

ÜÇGAZİLER

 

TARLA

307,18

KÖY YERLEŞİK ALANI

 

Yukarıda tabloda belirtilen  13 adet gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi (Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Uğur KOŞTUR, İsmail KAMIŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Hasan AYAZ, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN,  Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                                 Katip

 

 

    KARAR

   ————————       

KARAR 54–  Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, 210 ada 8 nolu parsel üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.06.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu parsel maliki tarafından Aladağ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne hazırlatılan Belediyemiz, Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, 210 ada 8 nolu parselin bitişiğinde yer alan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 10/11/1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil edilen 7 nolu parseldeki tescilli sivil mimarlık örneği yapının özgün karakterini koruyabilmesi ve söz konusu bahçenin tarihi eser yapının ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle nazım imar planı kararlarına uygun olarak “Korunacak Bahçe” olarak düzenlendiği  ve Belediyemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Lejandına “Korunacak Bahçe” tanımının eklendiği belirlenmiştir.

Ancak teklif edilen plan değişikliği ile mevcut imar planında yol ve otopark alanı kullanımında kalan parselin sınırlarının aynen korunacak şekilde bahçe olarak düzenlenmesi durumunda parselin kuzeyinde yer alan 8.00 mt. genişliğindeki imar yolu kesitinin daralacağı ve bahse konu yoldaki araç trafiğinin bu durumdan olumsuz etkileneceği belirlenmiş olup, günümüzde yaşanan kent içi trafik sıkışıklığı da göz önünde bulundurulduğunda söz konusu bahçenin yol kesiti daraltılmaksızın düzenlenmesinin daha uygun olacağı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; Belediyemiz, Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, 210 ada 7 nolu parseldeki tescilli yapının bahçesi niteliğinde olan 8 nolu parselin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.05.2016 tarih ve 2518 sayılı kararı ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Gösterim Teknikleri Ek-1d Uygulama İmar Planı gösterimleri” doğrultusunda mevcut imar planında “Yol ve kısmen Otopark” olan kullanımının büyük bir kısmının “Korunacak Bahçe” olarak düzenlenmesi ve korunacak bahçe tanımının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Lejantına eklenmesi ile söz konusu plan değişikliğine konu “Korunacak Bahçe” ile güneyindeki Park Alanı arasında kalan tanımsız boşluğun park alanına ilave edilecek şekilde düzenlenmesini içeren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,95 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                            Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                                   Katip

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz